For femte gang var det tid for studier av nakensnegler i Gulen. Og med det har vi løst noen utfordringer vi har hatt med noen arter. I hvert fall et stykke på vei. Det var ekspertenes aften denne gangen og diskusjonene gikk høyt om hvordan vi skiller de ulike artene fra hverandre. Heldigvis kommer vi frem til en oversikt som kommer andre til nytte.

Flabellina pedata er en art som er lett å kjenne igjen på den fiolette fargen. Denne ble fotografert i feltlaboratoriet vårt ved Gulen dykkesenter under årets nakensneglsafari. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuset.
Flabellina pedata er en art som er lett å kjenne igjen på den fiolette fargen. Denne ble fotografert i feltlaboratoriet vårt ved Gulen dykkesenter under årets nakensneglsafari. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Helt detaljert er det en del av de store artene frynsesnegler vi snakker om. De som hører hjemme i slekta Flabellina. Mange av artene her blir ganske store og er lett å få øye på av dykkere og undervannsfotografer. Nå har vi brukt lang tid på å nøste opp i et virvar omkring noen av disse artene. Det uoversiktlige har vi vel lagd selv. Et av de første årene vi var i Gulen så vi nemlig at det var en art ny for vitenskapen blant flabellinaene. Før vi kan offentliggjøre nye arter er det mye arbeid som kreves. Det arbeidet har noe med taksonomi å gjøre.

Taksonomi som handler om å oppdage og beskrivelse arter og slektskapet mellom dem, har det ved seg at det må ryddes og settes i system før vi kan si hvordan ting henger sammen. Det tar gjerne tid. Nå har vi holdt på med det en stund for artene i Flabellina. Vi er ikke i mål nå heller. Men, gledelig nok, vi kan sette sluttstrek for det første kapitlet. Og da er vi fornøyd. Det var nettopp dette vi brukte mye tid på denne gangen. Både bli fornøyd og få ryddet nesten ferdig i Flabellina.

Flabellina lineata - stridens kjerne. Denne er eller en som er svært lik vil bli beskrevet med en nytt navn. Foto: Christian Skauge.
Flabellina lineata – stridens kjerne. Denne eller en som er svært lik vil bli beskrevet med en nytt navn. Foto: Christian Skauge.

Altså, en ny art for vitenskapen har vi vist om lenge. Faktisk en av de mest vanlige artene vi ser utenfor Gulen dykkesenteret på denne tiden av året. Oppryddingen vår og det å nøste opp i løse tråder over flere år viser at vi kan beskrive nye arter, og legge grunnlag for en større forståelse for slektskapet mellom artene i Flabellina. Men da må vi først hjem for å sette den foreløpige sluttstreken.

Det var spesialistenes festbord under årets nakensneglsafari. Fra venstre: Torkild Bakken, Alexander Martynov, Tatiana Korshunova, Bernard Picton, Klas Malmberg. Foto: Christian Skauge.
Det var spesialistenes festbord under årets nakensneglsafari. Fra venstre: Torkild Bakken, Alexander Martynov, Tatiana Korshunova, Bernard Picton, Klas Malmberg. Foto: Christian Skauge.

Det å drive feltarbeid på et sted over lang tid viser seg å vøre viktig i det arbeidet vi har gjort med denne gruppa arter. Samarbeidet med Gulen dykkesenter, ivrige dykkere og svært dyktige undervannsfotografer har vært svært sentralt i dette arbeidet.

Les mer om flabellinider her. Artikler vi tidligere har skrevet merket med Flabellina finnes her.