Det har gått et helt siden vi skrev om Tritonia og deres slektninger i familien Tritoniidae og hvordan arter har skiftet navn. En skulle tro et år ikke betyr noe for oppdatert kunnskap, men her jobbes det under høytrykk internasjonalt. Dermed er det duket for nye navneendringer i samme gruppe.

Det er jo fint at det jobbes under høyt trykk for å bringe frem mer kunnskap. Det er press på naturen og vi ønsker velkommen så mye ny kunnskap som mulig. Da vi skrev om disse sist, var det på bakgrunn av en omfattende ny studie av familien Tritoniidae. Nå har noen andre gjort det samme, en ny omfattende studie. Mer kunnskap som bygger på den forrige. Det er godt tegn, her skjer det mye.

Candiella plebeia. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet. CC-BY-4.0.
Candiella plebeia. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet. CC-BY-4.0.

Det skjer generelt mye på nakensnegler internasjonalt, dermed kan endringer komme oftere enn vi har vært vant til. Men husk, når en art «skifter navn» så betyr det at arten er flyttet fra en slekt til en annen, selve artsnavnet består. Arten er den samme. Vi skal altså se etter de samme karaktertrekkene for å kjenne den igjen.

Forrige studie flyttet to arter til slekta DuvauceliaD. plebeia og D. lineata. Den nye studien har funnet ut at Duvaucelia skal være et synonym med Marionia, vi har ikke arter i denne slekta i Norge. Men artene som var i Duvaucelia blir ikke herreløse av den grunn, de finner sin plass i Candiella. Disse endringene skjer fordi vi får ny, og bedre, forståelse av artenes evolusjon og slektskap.

Konklusjonen er da at våre to arter nå blir å finne under navnet Candiella lineata og Candiella plebeia. Artene er altså de samme, med de samme kjennetegnene.

Referanse

Silva FDV, Pola M, Cervera JL (2023). A stomach plate to divide them all: a phylogenetic reassessment of the family Tritoniidae (Nudibranchia: Cladobranchia). Zoological Journal of the Linnean Society, Volume 199(2): 445–476. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlad013