Nakensneglsafarien ved Gulen har de siste fire årene vært en uforbeholden suksess med tanke på kartlegging av nakensneglfaunaen langs norskekysten. Mer enn 60 arter av nakensnegler har blitt funnet her så langt, og vi har funnet en hel del sjeldne og nye arter. Nå er det tid for en ny safari.

Flabellina lineata – mer enn bare en art? Foto: Christian Skauge

Du kan lese mer om det vi har funnet så langt fra før nakensneglsafarien i 2013 og resultatene etterpå. I tillegg har vi fått anledning til å DNA-barcode mer enn 70 av våre omtrent 90 kjente arter fra våre favann. Dette har ført til at vi har måttet erkjenne at det ikke nødvendigvis er så enkelt å forholde seg til hva en god art er. Flere grupper og arter av nakensnegler har faktisk avslørt en skjult diversitet, hvilket betyr at vi med stor sannsynlighet har flere arter av nakensnegler enn det vi er klar over.

Mye av vårt arbeid videre under årets feltarbeid vil derfor være å gå nøyere inn på de gruppene av nakensnegler som har pekt seg ut som speiselt interessante. Da håper vi å se om vi kan avdekke nye ting ved deres biologi og morfologi som kan hjelpe oss i å nøste opp i disse systematiske flokene.

I mellomtiden kan vi som oppvarming nyte denne elegante oppsummeringen som Dag Leslie Hansen har laget av fjorårets nudisafari ved Gulen.

Lenke til nettside om nakensneglsafarien 2014.