spesialsamlinger - teatersamlinger

Portrett av Kirsten Heiberg

Teatersamlingar

Vi har ei stor teatersamling som går tilbake til 1700-talet.

Den eldste delen av samlinga blir kalla Den Selmerske samling etter teatersjef Selmer, og er frå før 1937. Den Selmerske samling består av manus, rollehefte, plakatar og ein del notar. Vi tar framleis inn kunstnarisk materiale som teatermanus, plakatar, vaskesetlar og program til teatersamlinga.

Søk:

Søk manus i Den Selmerske samling 1724–1932 (PDF)

Søk rollehefte i Den Selmerske samling (PDF)

Vi har òg privatarkiv frå eldre teaterverksemd i Trondheim: Throndhjems Theater, 1861–1865 i privatarkiv nr 9.

Søk:

Søk i Throndhjems Theater 1861-1865 (registratur)

Det er laga ei repertoarliste (katalog 11) med forfattar, tittel og premieredato for Throndhjems Theater.

Søk:

Søk i Arkiv for Trondhjem Nationale Scene, 1911–1927, privatarkiv nr 31 (registratur)

Arkiv frå Trøndelag Teater, 1937– (og eldre teaterhistorisk materiale), privatarkiv nr. 52.

Informasjon om forfattar, tittel på førestillinga og kunstnarisk personale:

Søk:

Trondhjem Nationale Scene og Trøndelag teater: en repertoarfortegnelse 1911–27, 1937–91 (katalog)

Frå 1937 har vi ei tilnærma komplett samling av teatermanus. Frå hausten 2009 har vi også digitale manus. Kontakt personalet dersom du leitar etter rollehefte, plakatar, vaskesetlar og program. Vi har også ein del rollebilde (skodespelarar på scena). Teatermodellane blir oppbevarte på Dorabiblioteket.

Søk:

Søk i alle teatermanus ved Trøndelag Teater

Søk i digitale teatermanus ved Trøndelag Teater

Scenemodellar frå 1949 til 1994 blir oppbevarte i Dorabiblioteket.