Heraldisk samling

Heraldisk samling

Heraldikk er læren om våpenskjold. Våpenskjold er fargerike figurer og bilder som plasseres i en skjoldformet innramming. De ble benyttet av europeisk adel, borgere og bønder fra 1100-tallet og hadde juridisk betydning og stor gjenkjennelsesverdi. I Norge begynte man å bruke våpenskjold i senmiddelalderen.

Bilde av Peder Wibkes seglGunnerusbiblioteket har en større samling heraldisk litteratur. I arkivene finnes det brev og manuskripter påtrykt segl med våpenskjold. Seglene er avtrykk av et stempel eller en signet i brevlakk på papir. Disse brevene og manuskriptene viser Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs forbindelser i inn- og utland. I 1980-årene ble det utgitt en boken Segl i Universitetsbiblioteket i Trondheim der samlingene var gjennomgått og seglene dokumentert og klassifisert. Det eldste seglet i denne sammenhengen er fra 1500-tallet. Samlingene som inngår i denne katalogen er Manuskriptsamlingen, Christopher Hammers manuskripter, Brevsamlingen, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs (DKNVS) arkiv, noen få privatarkiver samt en mindre samling av løse segl.

I tillegg finnes en egen samling diplomer og gamle brev datert 1329-1660 som også har segl. Disse seglene er ofte vedhengt brevene påtrykt bumerker. Bumerkene var eiermerker som besto av strekfigurer og ofte gikk i arv. Et utvalg slike diplomer og segl planlegges å gjøres tilgjengelig i bibliotekets database gunnerus.no.

Wed, 02 Aug 2017 09:16:25 +0200

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider lesesal Spesialsamlingene

Man-fre: 08:30-14:30 etter avtale
Lørdag: stengt

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

facebook fotoblogg  instagram