spesialsamlinger - håndskrifter

Manuskripter

ManuskriptMed manuskript meiner ein handskrivne dokument. Gunnerusbiblioteket har originalmanuskript frå kjende personar som Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson, av medlemmar i Videnskabsselskabet, handskrivne brev og reiseskildringar. Dorabiblioteket har 97 manuskript (per 2015).

Ein del av manuskripta er digitaliserte, og dei digitale versjonane ligg opent tilgjengeleg med lenke frå Oria.

Søk digitaliserte manuskript i databasen gunnerus.no

Søk i Oria

 

Brevsamlinga

BrevsamlingenBrevsamlinga består av handskrivne brev som stammar frå to samlingar:

 

Diplom og fragment

Diplomer og fragmenterDiplom og fragment er dei eldste dokumenta vi har.

Diplom er som regel handskrivne avtalar mellom to eller fleire partar, skrivne på skinn eller papir. Det kan dreie seg om økonomiske eller rettslege saker som til dømes straffbare forhold, arv eller sal av eigedom.

Liste over diplom 1571-1668 (PDF)

Fragment er opphaveleg mellomalderbøker som blei destruerte (særleg i samband med reformasjonen) og brukt som fyllmasse i permar eller omslag på seinare bøker. Vi kan mellom anna finne neumer på slike fragment. Neumer var mellomalderens form for notar.

Database over fragmenter ved Universitetsbiblioteket i Bergen