spesialsamlinger - bokhistorisk samling

Bokhistorisk samling

Bokhistorisk samling

Med sin opprinnelse i det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek fra 1760 har Gunnerusbiblioteket bokhistoriske svært viktige samlinger. Siden siste halvdel av 1700-tallet har biblioteket jevnlig mottatt som gave og anskaffet ved kjøp små og store samlinger av bøker og andre trykk. Blant bokhistorisk viktige eldre samlinger mottok biblioteket Gerhard Schønings samling på ca. 12000 bind i 1781, Christopher Hammers boksamling på 2000 bind i 1801 og Thorvald Boecks samling på 31500 bind i 1902. Disse samlingene inneholder bøker og trykk tilbake til 1400-/1500-tallet.

Samlingene deker mer enn 500 år og speiler viktige begivenheter i kultur og samfunn. Det er imidlertid fra «det lange 1700-tallet», perioden 1650-1800, at våre samlinger har en særlig verdi, ikke bare i norsk og nordisk, men også internasjonal sammenheng. Hovedvekten av språk er tysk og latin for den eldste litteraturen og når latin ble mindre benyttet er dansk særlig godt representert ved siden av norsk.

De bokhistoriske samlingene er i relativt god forfatning sammenlignet med ved mange andre europeiske bibliotek da bøkene har vært lite i bruk. Med Thorvald Boecks store samling fikk biblioteket meget god dekning av norsk og til dels dansk litteratur fra 1800-tallet. Fra 1939 fikk biblioteket etter lov rekvisisjonsrett og kunne rekvirere alle norske trykk. Med bakgrunn i dette fungerte Gunnerusbiblioteket også som nasjonalbibliotek for det nordafjelske Norge i mange år. Foruten de store boksamlingene har Trondheims borgere og medlemmer av Videnskabsselskabet, både i Norge og i utlandet, jevnlig donert mindre samlinger som også er av bokhistoriske betydning. Et eksempel på dette er Sigrid Undsets faglige boksamling som biblioteket mottok i 1949. Allerede fra Videnskabselskabets første år på 1700-tallet ble bøker kjøpt på auksjon i Trondheim etter byens opplyste borgerskap. De mange auksjonskatalogene er etterspurt til forskning. Våre eldre samlinger inneholder viktig bokhistorisk informasjon om bl.a. innbinding/håndverk, proveniens, ex libris, segl og notasjoner som ennå ikke har vært gjenstand for registrering og forskning. 
 

Det Kongelige norske videnskabers selskab Biblioteket. 1779. Catalogus librorum atque rerum naturalium & artificialium. Niderosiae, Typis Vindingianis. 106 s. (pdf)

Det norske Athen: Trondheim som lärdomsstad - hjemmeside for Lychnos 

Eide, Elisabeth S. 2013. Bøker i Norge : boksamlinger, leseselskap og bibliotek på 1800-tallet. Oslo, Pax, 333 s.

Håkon With Andersen; Brita Brenna; Magne Njåstad; Astrid Wale. 2009. Æmula Lauri: The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, 1760–2010. Sagamore Beach, Mass., Science History Publications, 440 s.

Nyerup, Rasmus. Catalog over Det Norske videnskabers selskabs Samlinger. 1. Del, Böger og Haandskrifter. - Kjöbenhavn : Schultz, 1808. - XXXX, 652 s. (pdf)

Skard, Sigmund. 1939. Ein heimstad for ånd : tale ved opninga av nybygget for Det kgl. Norske videnskabers selskabs bibliotek 11. oktober 1939.  Trondheim : [Biblioteket], 30 s.

Aase, Monica og Hård, Mikael. 1998. "Det norske Athen". Trondheim som lärdomsstad under 1700-talets andra hälft. I: Lychnos. Årsbok för idé- og lärdomshistoria. Stockholm.

 

Søk i Oria

bibliotek - dora - kontaktboks

Kontakt

Dorabiblioteket

Fra og med 18. august 2020 har lesesalen ved Arkivsenteret i Trondheim følgende åpningstider:

Tirsdag, onsdag og fredag: 09.00 – 15.00
Torsdag: 09.00 – 18.00

 

Ta kontakt med oss på epost for spørsmål og veiledning.

Tlf.: 73 59 00 80 / mob.: 918 97 868

E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no

E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no

E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

 

Besøksadresse

Arkivsenteret, Maskinistgt.1

Postadresse: 7491 Trondheim

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram Ikon: Twitter

spesialsamlinger - kontaktboks

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Besøksadresse

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf.:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

 

Åpningstider lesesalen for Spesialsamlingene

Mandag–fredag: 09:00–15:00 (etter avtale)

Uke 41: Stengt

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram Ikon: Twitter