Kampanje

 

Illustrasjon med fat, kniv og gaffel hvitt piktogram mot lys blå bakgrunn


Open Science Lunch


Hver siste torsdag i måneden kl. 12.00 inviterer vi til lunsjseminar om hvordan du kan gjøre forskningen din mer åpen. Vi vil diskutere åpenhet og synlighet i forskning, åpen publisering, datadeling og mye mer!

Seminarserien er et samarbeid mellom BOTT-universitetene i Norge: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UiT Norges arktiske universitet.

Se kommende og tidligere arrangementer.


Praksiser og veiledning ved NTNU

Praksiser og veiledning ved NTNU

Alle publikasjoner fra NTNU lagres i NTNU Open for å sikre åpen tilgang. Dette er vedtatt i NTNUs politikk for åpen vitenskap.

Publikasjoner som registreres i Cristin blir åpent tilgjengelig i NTNUs vitenarkiv NTNU Open. Dermed oppfylles kravet om åpen tilgang.

Se hva avtaler for åpen publisering ved NTNU dekker, og få informasjon om publiseringsordningen ved NTNU.

 

Publisering ved NTNU

 

Forskningsdata ved NTNU skal håndteres og forvaltes etter beste praksis og være både så åpne som mulig og så lukket som nødvendig. Data om personer må behandles i henhold til GDPR og NTNUs retningslinjer.

Alle forskningsprosjekt ved NTNU skal ha en datahåndteringsplan (Data Management Plan) som beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres.

Forskningsdata ved NTNU kan publiseres og deles åpent i vårt arkiv (repository) for forskningsdata, NTNU Open Research Data.

 

Forskningsdata ved NTNU

 

Kildekode og programvare som utvikles i forskningsprosjekt og annen akademisk virksomhet, bør inkluderes som en del av publiserte forskningsresultater.

Sammen med publisering av forskningsdata, legger dette til rette for testing og validering av blant annet analyser og modeller og gjør det mulig med gjenbruk og videre utvikling av koden eller programvaren.

God praksis for datahåndtering er i stor grad overførbar til kildekode, inkludert versjonering, dokumentasjon og metadata som sørger for at forskningsresultater er mest mulig FAIR, åpne og reproduserbare. Det er likevel noen hensyn og praktiske løsninger som er spesifikke for kildekode, inkludert lisensiering.

 

Åpen kildekode ved NTNU

 

For å lagre og dele digitale læringsressurser tilbyr NTNU en skybaser tjeneste som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Systemet som benyttes er DLR og er levert av Sikt. 

 

Dele digitale læringsressurser ved NTNU

 

Åpen vitenskap angår hele forskingssyklusen, fra preregistrering via åpne metoder og analyser til åpen tilgang og fagfellevurdering.

Mini calevent portlet

Kurs

Mini calevent portlet

Arrangement

forskningsstotte - åpen vitenskap

 

Åpen vitenskap ved NTNU

Åpenhet gjennom hele forskningsprosessen står sentralt ved NTNU. Åpen vitenskap følger vitenskapelige idealer om kunnskap som felleseie, uavhengig, etterprøvbar forskning og organisert skepsis. Slik bidrar åpen vitenskap til å oppfylle NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. 

Nettverk

Nettverk

Research Data Alliance (RDA)

RDA er en global organisasjon som arbeider for å muliggjøre åpen deling og gjenbruk av forskningsdata. 

Informasjon om den norske noden (NO-RDA)


The Norwegian Reproducibility Network (NORRN)

NORRN er et fagfellebasert nettverk som har som mål å fremme og muliggjøre en grundig, robust og transparent forskningspraksis i Norge.

Bli med i NTNUs node av NORRN (på Teams)