bibliotek - kunst - arrangement - tilbud ved biblioteket

 

Relieff, kunstbiblioteket

Biblioteket samarbeider med Kunstakademiet om utstillinger og arrangementer.

Åpent akademi

Kunstakademiet arrangerer åpent akademi hvert år i midten av desember. Hele Kunstakademiet er da åpent for publikum i fire dager, derav en helg. Biblioteket er også åpent i denne perioden.

Artists' Books

Hver gang Kunstakademiet holder Artists' Books-workshops, avsluttes workshopen med utstilling av studentenes arbeider i bibliotekets lokaler. Utstillingen er åpen for alle.

Stipendutdeling

Ved slutten av hvert studieår deles det ut stipender til kunststudenter, blant annet BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond). Arrangementet foregår i biblioteket.

Mini calevent portlet

Arrangement