nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - tilbud ved biblioteket

Foto av foredrgasholder og publikum i biblioteket

Arrangement og utstillinger

Biblioteket arrangerer jevnlig utstillinger, foredrag og debatter i våre lokaler. Vi samarbeider også med andre aktører ved NTNU om arrangement.

Fagsnakk er bibliotekets populærvitenskapelige foredragsserie, og arrangeres ca en gang i måneden kl 11:30-12:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Mini calevent portlet

Aktuelle arrangement

nyweb- ub- bibliotek- bmh-arrangement-støtte

Arrangementsstøtte

Ta kontakt med oss om du vil samarbeide om foredrag, utstillinger eller andre arrangement. Praktisk informasjon om arrangement ved biblioteket for samarbeidspartnere

nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - medisinsk museum

Medisinsk museum


Vi samarbeider ofte om utstillinger og arrangementer med Medisinsk museum i 3.etg på Kunnskapssenteret.