nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - tilbud ved biblioteket

Foto av foredrgasholder og publikum i biblioteket

Arrangement og utstillinger

Biblioteket arrangerer jevnlig utstillinger, foredrag og debatter i våre lokaler. Vi samarbeider også med andre aktører ved NTNU om arrangement.

Fagsnakk er bibliotekets populærvitenskapelige foredragsserie, og arrangeres ca en gang i måneden kl 11:30-12:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Mini calevent portlet

Aktuelle arrangement

nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - medisinsk museum

Medisinsk museum


Vi samarbeider ofte med Medisinsk museum i 3.etg på Kunnskapssenteret. 

Ny utstillinger kommer i løpet av 2021.

24 mar 2021

nyweb- ub- bibliotek- bmh-arrangement-støtte

Arrangementsstøtte

Ta kontakt med oss om du vil samarbeide om foredrag, utstillinger eller andre arrangement. Praktisk informasjon om arrangement ved biblioteket for samarbeidspartnere

bibliotek - bmh - kontaktboks

Kontakt

Bibliotek for medisin og helse


Åpningstider

Mandag–søndag 06:00–24:00 (med St. Olavs-adgangskort)

Personale tilstede
Mandag–torsdag 12:00–18:00
Fredag 12:00–15:00

Grunnet koronasituasjonen er skranken stengt. Tilgang med adgangskort.

Pga adgangskontroll ved St.Olavs hospital er det begrensninger i tilgang til biblioteket for besøkende uten adgangskort. 

Det virtuelle biblioteket - få hjelp og veiledning fra NTNU Universitetsbiblioteket. 

Søkestua - for studenter og ansatte innen medisin- og helsefag

E-post: post@bmh.ntnu.no

Tlf. : 73 59 53 00


Følg oss på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram Ikon: Twitter