nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - tilbud ved biblioteket

Foto av foredrgasholder og publikum i biblioteket

Arrangement og utstillinger

Biblioteket arrangerer jevnlig utstillinger, foredrag og debatter i våre lokaler. Vi samarbeider også med andre aktører ved NTNU om arrangement.

Fagsnakk er bibliotekets populærvitenskapelige foredragsserie, og arrangeres ca en gang i måneden kl 11:30-12:00. Arrangementet er gratis og åpent for alle.


Program vår 2020

Mars, tirs 17. kl 11:30-12:15
**AVLYST** Sykepleie og entreprenørskap v/Gunn Berit Neergård og DRIV NTNU

April, tors 2. kl 11:30-12:00
**AVLYST** Prosjekt Haiti - utdanning og helsetjenester på Haiti v/Ingvill Konradsen 

April, tirs 21. kl 11:30-12:00
**AVLYST** Global helse og sosial ulikhet v/Kam Sripada/CHAIN

 

Formidle forskning?

Ta kontakt med oss om du vil formidle forskning, samarbeide om foredrag, utstillinger eller andre arrangement. Praktisk informasjon om arrangement ved biblioteket for samarbeidspartnere

05 mai 2020

Mini calevent portlet

Alle arrangement

bibliotek - bmh - kontaktboks

Kontakt

Bibliotek for medisin og helse


Biblioteklokalene er stengt.

Se e-ressurser for medisin og helse.

Ta kontakt med oss på epost for spørsmål og veiledning.
E-post: post@bmh.ntnu.no

Tlf. : 73 59 53 00

Det virtuelle biblioteket - få hjelp og veiledning fra NTNU Universitetsbiblioteket.

Besøksadresse

Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gt 10

Postadresse: Olav Kyrres gt 10, 7006 Trondheim

Ansatte


Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram Ikon: Twitter

nyweb-ub-bmh-arrangement-pådriv

Logo NTNU DRIV med turkis i korsDRIV NTNU - en arena for helseinnovasjon. Arrangerer foredragsserien PåDRIV med innlegg og presentasjoner av helseinnovatører.

nyweb - bibliotek - bmh - arrangement - medisinsk museum

Medisinsk museum

Illustrasjon fra utstillingen U;REDD, Nina Eide Holtan

 

 

 

 

 

 

Vi ligger vegg-i-vegg med Medisinsk museum i 3.etg på Kunnskapssenteret. U;REDD - en utstilling om angst står tom april 2020.

nyweb-ub-bmh-arrangement-fredagsforelesning

Fredagsforelesning

Fredagsforelesningen holdes hver fredag kl 8-8.30 i KA12 i 1.etg på Kunnskapssenteret.