Computational Colour and Spectral Imaging

Computational Colour and Spectral Imaging

Erasmus Mundus joint masterprogram - 2 årig, Granada - Joensuu - Saint-Étienne - Gjøvik

Engelsk side

Dette er et masterprogram som blir undervist på engelsk.

Besøk den engelske nettsiden til masterprogramet for mer informasjon

Om programmet

Om programmet

Master i Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) er et 2-årig masterprogram hvor vi fokuser på spektral-, medie- og anvendt fargebildeteknologi.

I vårt tverrfaglige opplæringsprogram lærer du om fotonikk, optikk, spektral avbildning, medieteknologi, datagrafikk og datasyn. Kompetansen er svært ettertraktet. Vi fokuserer på industrielle applikasjoner og nye trender innen ulike forskningsområder.

Spesialkompetanse innen anvendt fargevitenskap etterspørres i:

  • multimediabransjen
  • medisinsk- og biomedisinsk avbildning
  • kosmetikkindustrien
  • bilindustrien
  • matforedling

Kompetansen kan brukes til å automatisere kvalitetskontroll av produserte produkter, samt medisinsk- og biomedisinsk avbildning. COSI-studenter får en utdanning som godt tilpasset deres bakgrunn, interesser og fremtidige karriereplaner.

Studiet er et Erasmus Mundus og Erasmus+ program som tilbys i samarbeid med:

  • University Jean Monnet (UJM) - Frankrike
  • University of Granada (UGR) - Spaina
  • University of Eastern (UEF) - Finland
  • Norwegian University of Science and Technology (NTNU) - Norge