Praksiskonferansen 2022 ved NTNU, Trondheim

Praksiskonferansen 2022 ved NTNU, Trondheim

Nasjonal konferanse for praksis i lærerutdanningene

23.–25. mai 2022

Sted: Scandic Nidelven

Velkommen til Praksiskonferansen 2022 ved NTNU i Trondheim! Praksiskonferansen 2022 er en nasjonal konferanse som arrangeres på omgang mellom institusjonene som tilbyr lærerutdanning. I år arrangeres den av NTNU i et tett samarbeid med DMMH.

Alle lærerutdanningene; barnehage, grunnskole, lektor, PPU og yrkesfaglærerutdanningen er representert.

Målgruppen er alle som jobber med praksis i lærerutdanningene. Vi utdanner til lærerprofesjonen, uavhengig av studieprogram, og felles for alle er at praksis er en vesentlig del av utdanningene. Alle er velkomne!

Etter flere år med digitale konferanser skal vi møtes fysisk i Trondheim, for sosiale og interessante dager sammen med gamle og nye kolleger.

Dilemma i praksis

Tema for årets konferanse er Dilemma i praksis. Det vil belyses på ulike måter og med ulike vinklinger. Programmet vil bestå av plenumsforedrag, sofaprat, debatter, gruppediskusjoner og paralleller. Elevenes lek, nysgjerrighet og undring er perspektiver vi ønsker å ta med oss inn som et rammeverk i konferansen. Til å lose oss gjennom både det faglige programmet, samt festmiddagen, har vi Polkabjørn og Kleine Heine

Vi glær oss!

En hånd holder en løvetann opp mot blå sommerhimmel. Foto
Foto: Vivian Thonstad Moe/NTNU

praksiskonferanse høyre side

Samarbeidspartner:

Logo Dronning Mauds Minne. png


praksiskonferanse knapp høyre