Område for karakterisering

Renromsarealet for karakterisering kan tilby avansert mikroskopi, to rom tilpasset mørkeromsarbeid, samt arbeidsplasser for generell prøvepreparering. Renheten i dette området varierer fra renhetsklasse ISO 7 (10 000) til ISO 5 (100) avhengig av behov. Hele området er bygget i henhold til GMO II, laboratorieklasse 2.

Renromsarealet er utrustet for følgende typer aktivitet:

 • S(T)EM for avbildning og materialanalyse (EDS)
 • Fokusert ionestråleetser (Dual beam FIB) for mikrostrukturering, TEM-prøvepreparering, og 3D-slice and view av materialer, inkl materialanalyse (EDAX)
 • SEM (lavvakuum) for rask og enkel avbildning og materialanalyse (EDS)
 • Overflatekarakterisering med AFM i luft, inert gass og væske
 • Overflatekarakterisering med profilometer
 • Prøvepreparering for elektronmikroskopi

Spesialisert utstyr:

 • Sveipelektronmikroskop kombinert med fokusert ionestråle-etser (FIB).
 • Sveipelektronmikroskop for høyoppløst avbildning, inklusive STEM-opsjon.
 • Sveipelektronmikroskop for rask lavoppløst avbildning
 • Forskning-AFM og enklere AFM
 • Optiske mikroskop
 • Profilometer
 • Enkle STM
 • Sputtercoatere, plasmarenser og UV/ozon-renser

Informasjon om renrommet