Område for syntese og strukturering ved fysikalske metoder

Område for syntese og strukturering ved fysikalske metoder

Dette området har utstyr for tynnfilmsvekst, mikro- og nano-litografiske metoder, samt forskjellige etsemetoder. Området holder renhetsklasse ISO 6 (10 00), samt ISO 5 (100) og er bygget i henhold til GMO II, laboratorieklasse 2.

Renromsarealet er utrustet for følgende typer aktivitet:

 • Ultrafiolett fotolitografi
 • Elektronstråle litofotografi
 • Nanoimprinting / nanoprinting.
 • Metall-deponering ved hjelp av resistiv varming / jonsputtring /elektronstrålevarming.
 • Deponering av dielektrika
 • Etsing ved hjelp av våtkjemiska metoder.
 • Etsing ved hjelp av jon-etsing.

Spesialisert utstyr:

 • En mønstertilpassere for fotolitografi.
 • Et sveipelektronmikroskop for elektronstrålelitografi med laser stage for "stitching" (arbeid over stor areal)
 • En mønstertilpassere for nanoimprinting /nanoprinting.
 • Et elektronstråle basert deponeringsanlegg.
 • Et sputterbasert deponeringsanlegg.
 • En generell plasmaets (Ar/O/F)
 • En plasmaets for klorbasert etsing (ICP-RIE)
 • En PECVD (Plasma enhanced chemical vapour deposition)
 • Utstyr for HF-etsing (Spin-etsing)
 • Profilometer

Bilde fysikalske metoder

Informasjon om renrommet

Informasjon om renrommet

På engelsk

Reservasjon av utstyr