Område for syntese ved bionanoteknologiske metoder

Renromsarealet for bionanoteknologiske metoder tilbyr utstyr for nanoskalasyntese, manipulering og karakterisering av biologiske molekyler og prosesser. Området holder renhetsklasse ISO 7 (10.000) og er bygget i henhold til GMO II, laboratorieklasse 2. Dette nivået tillater arbeid på genmodifiserte organismer klassifisert som potensielt skadelige for mennesker, dyr eller planter. Prosjekter i denne kategorien vil kreve spesifikk klassifisering.

Renromsarealet er utrustet for følgende typer aktivitet:

  • Fremstilling av nanostrukturerte biopolymeroverflater vha myk litografi og nanoimprinting.
  • Fremstilling og bruk av mikrofluidikkbrikker.
  • Anvendelse av mikroorganismer og celler innenfor bionanoteknologi.
  • Funksjonalisering av organiske og uorganiske nanopartikler med biologiske molekyler.

Spesialisert utstyr:

  • Nanoimprinting og mikrokontakttrykking (micro contact printing).
  • Avskilt område for arbeid med silaner og siloksaner (PDMS).
  • Avtrekk med laminær strømning og utsug bakover for høyere renhet og sikkerhet ved arbeid med biologiske materialer.
  • Fluorescensmikroskop
  • Sprøytepumper

Videre har laboratoriet støtteutrustning som spincoatere, sentrifuger, ultrasentrifuger, samt vanlig standard laboratorieutstyr.

Informasjon om renrommet