Program

Program

Hender som plasserer fargerike brikker på linjer og skriver i notatbok. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Mandag 18. september

12.30–13.30 Lunsj på hotellet

13.30–14.30 Registrering

De som ikke rekker lunsjen, får tilbud om enkel matservering som kan tas med inn i plenumssalen.

14.30–16.00 Konferanseåpning og plenumsforedrag med Alison Clack-Wilson

16.00–16.15 Pause

16.15–18.00 Parallellsesjon 1

Sesjoner på 30 minutter. 5 minutters pause mellom hver.

  • Tverrfaglige tema (1A, 1B, 1C)
  • Utforskende undervisning (1D, 1E, 1F)

19.00 Middag på hotellet

Tirsdag 19. september

08.45–10.15 Plenumsforedrag med Sonja Lutovac

10.15–10.30 Pause

10.30–12.30 Parallellsesjon 2

Sesjoner på 30 minutter. 10 minutters pause mellom hver.

  • Begynneropplæring (2A, 2B, 2C)
  • Lærerutdanning (2D, 2E, 2F)

12.30–13.30 Lunsj

13.30–14.40 Parallellsesjon 3

Sesjoner på 30 minutter. 5 minutters pause mellom hver.

  • Programmering og digital kompetanse (3A, 3B)
  • Argumentasjon og resonnering (3B, 3C)

14.40–14.50 Pause

14.50–16.00 Parallellsesjon 4

  • Verksted om å skrive for publisering (4A)

16.30 Sosialt program

19.00 Middag på hotellet

Onsdag 20. september

09.00–10.00 Innblikk i to doktorgradsprosjekt: Sigrid Iversen Klock og Reidun Persdatter Ødegaard

10.00–10.15 Pause

10.15–11.15 Innblikk i to doktorgradsprosjekt: Astrid Hågensen Kleven og Gunnhild Saksvik-Raanes

11.15–11.30 Avslutning

11.45 Lunsj på hotellet og matpakke til de som drar tidlig


Parallellsesjoner

Tverrfaglige tema

1A Matematikkfaget, etisk bevissthet og myndiggjøring av elever som kritiske samfunnsborgere

Inger Elin Liland, Kjellrun Hiis Hauge, Lisa Steffensen og Suela Kacerja

1B Matematikk og bærekraft i et tverrfaglig prosjekt på 9. trinn

Trude Fosse og Kjellrun Hiis Hauge

1C Utvikling av fortellinger knyttet til en graf om holdninger til demokrati

Kjellrun Hiis Hauge, Trude Fosse og Kjersti Maria Rongen Breivega


Utforskende undervisning

1D Modellere modellering

Stig Eriksen

1E Lærerstudenters respons på å lage utforskende oppgave til elever i 8. klasse

Ellen Hovik

1F Gang på gang ser jeg at studentene tar en god oppgave og ødelegger den – i beste mening. Hva er det jeg gjør feil?

Signe Knudtzon


Begynneropplæring

2A Algebraisk tenkning i begynneropplæringen

Camilla Rodal og Solfrid Storeli

2B «Mengdelinja» fra Dragonbox School

Andreas Lorange

2C Stokastikk i barns utendørs frilek – Første resultater.

Oliver Thiel


Lærerutdanning

2D Digital fabrikasjon i lærerutdanningen – Hvordan kan digital fabrikasjon bli bruk for å lage konkreter for matematsk læring og hvordan kan vi i verksette digial fabrikasjon inn i lærerutdanningen?

Susanne Sigberg og Henrik Stigberg

2E Samisk matematisk tenkemåte

Dina N. Somby og Aile Hætta Karlsen

2F Lærerstudenter som forfattere

Anne Birgitte Fyhn


Programmering og digital kompetanse

3A Lærerstudenters refleksjoner og posisjonering i arbeid med programmering

Toril Eskeland Rangnes, Khaled Jemai og Marianne Maugesten

3B Utforskende oppgaver om polynomer med GeoGebra i VGS

Helmer Aslaksen og Christoph Kirfel


Argumentasjon og resonnering

3C Norwegian mathematics teachers' use of resources in the context of reasoning and proof

Iveta Kohanová

3D Arbeid med undervisningspraksiser knyttet til resonnering og argumentasjon i grunnskolelærerutdanning 

Kristin Krogh Arnesen, Anita Valenta og Reidun Persdatter Ødegaard


Parallellsesjon 4

4A Verksted om å skrive for publisering

Janne Fauskanger


Høyre sidebar

Samarbeidspartner:

Logo matematikksenteret


Klæm knapp abstrakthefte