Noen videoer fra våre aktiviteter og prosjekter

Noen videoer fra våre aktiviteter og prosjekter

Hva tenker våre studenter om å være en del av Excited?

Vi har snakket med studenter ved NTNU og Nord, som går på studier som faller under Exciteds skop. 

 

Hvordan opplevde studentene ved Institutt for datateknikk, NTNU koronanedstengningen våren 2020? Hvordan opplevdes det å være i isolasjon i to måneder?

 

26. May 2020 ledet Excited programkomiteen for institutt for datateknikk og informatikk sitt vårseminar, med fokus på digital og blandet (noe fysisk-noe digital) undervisning og læringsrom.  Som en del av forberedelsene til seminaret oppsøkte vi studentene og lagde denne videoen. 

Vårsemesteret 2020 har vært utfordrende og annerledes for dem, og når filmen ble spillt inn så det også ut til at  høsten heller ikke ville være som vanlig. Hvordan taklet studentene perioden?  Hvordan opplevde de den plutselige overgangen til heldigital undervisning? Som input til seminaret ba vi dem fortelle om det var noe som overrasket dem, og om de ønsket spille inn noe til dem som skulle planlegge undervisningen høsten 2020. 

Catch IDI 2020, En forskningskonferanse for studenter og ansatte ved Institutt for datateknikk og informatikk ved NTNU
 

Catch IDI er en konferanse for et stort institutt som har campus i to byer. Målet er å inspirerere motivere og engasjere både studenter og ansatte. Vi ønsket å lage en arena der ansatte og studenter var sammen, og fikk oppdatere seg "catch up" med alt som skjer på IDI. Dette var angre gang Catch IDI ble arrangert, og filmen er en liten smakebit på den gode stemningen. 

 

 


Podcaster

Podcaster

I NOKUT-podden snakkes det med dem som er tettest på undervisingshverdagen. Målet er å spre gode ideer og inspirasjon til andre i samme posisjon.  

Trond Aalberg fra "Projects of Becomming" var gjest i #24 Den om medstudentvurdering sammen med  Maria Utheim (UiO).  Hva kan studenter lære av å vurdere andres arbeid, og hva kan de lære av tilbakemeldingene de selv får. Trond og Maria forteller om hvordan de benytter medstudentvurdering som læringsaktivitet, og deler sine erfaringer fra evalueringer de har gjennomført.

Delprosjektleder i Sharing and Diverstity, Rune Hjelsvold, var gjest i "Den om undervisning på tvers av studiesteder". Tema for samtalen; Hva skjer når man tar utgangspunkt i eksisterende emner fra en en-campus-setting og overfører den til en flercampus-setting gjennom bruk av digital teknologi? Og, hvordan få til flercampus-undervisning på best mulig måte?