Om NTNU Bridge Aquaculture

Hva er NTNU Bridge Aquaculture? 

NTNU Bridge Aquaculture er en tjeneste for kunnskapsutveksling og samarbeid mellom NTNU og havbruksnæringen. Samarbeidet med Brohode Havbruk 2050 er sentrert rundt et kapasitetsløft i sjømatnæringen og satsing på rekruttering til marin sektor.

I vår portal kan studenter og arbeidsgivere opprette en profil, utlyse stillinger, internships, praksisstillinger og studentoppgaver. Vi tilrettelegger for skriving av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringslivet og åpner dører til fagmiljøene på NTNU. Som student vil du få tilgang til nettverk, praksiserfaring og faglige utfordringer.

 

Satsingsområder:

Havbruksnæringens satsingsområder inkluderer bærekraftig havbruk, teknologi på biologiens premisser og tverrfaglig samarbeid. Dette avhenger av et bredt samarbeid med utdanning fra fagområder i naturvitenskap, teknologi og humaniora.

Her finner du informasjon om de ulike studiene på NTNU

Her finner du en oversikt over NTNUs fakulteter og institutter

 

Samarbeidspartnere:

Brohode Havbruk 2050 er en bevegelse mellom bedrifter, videregående skole, universiteter og offentlige virkemiddelapparater innen havromsnæringen. Prosjektet jobber mot å utvikle kompetente næringsaktører, opparbeide ny kunnskap, øke rekruttering og stimulere samspill mellom næring, utdanning og forskning.

NTNU Oceans er universitetets satsingsområde innen havromsforskning og teknologi og jobber med mål om å bidra med kunnskap for et bærekraftig havrom gjennom tverrfaglig samarbeid.

NTNU Ocean Club er en studentorganisasjon som jobber med å engasjere studenter med en faglig interesse for havrom og havrom-relaterte næringer. Studentene i Ocean Club mener at bærekraftig bruk av havet vil spille en nøkkelrolle i den økonomiske, sosiale og teknologiske utviklingen i fremtiden. 

NTNU Bridge er NTNUs offisielle portal mellom NTNUs studenter og arbeidsliv for samarbeid om studentoppgaver, praksisplasser, internships og jobber. Offentlige og private selskaper får tilgang til fersk kompetanse gjennom studentene våre. Studentene får tilgang til verdifull praksiserfaring og relevante jobber etter studiene. Lærere og forelesere får tilgang til aktuelle problemstillinger og kontakter i bransjen. 

 

Niche reference