Om NTNU Bridge Aquaculture

Hva er NTNU Bridge Aquaculture? 

NTNU Bridge Aquaculture er en tjeneste for kunnskapsutveksling og samarbeid mellom NTNU og havromsindustrien. I samarbeid med Brohode Havbruk 2050 setter vi spesielt sjømatindustrien i fokus. Studenter og arbeidsgivere kan opprette en profil i vår portal og komme i kontakt. Arbeidsgivere kan utlyse stillinger, internships, praksis-stillinger og studentoppgaver. Vi legger til rette for skriving av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med næringslivet og åpner dører til fagmiljøene på NTNU. Som student vil du få tilgang til nettverk, praksiserfaring og faglige utfordringer. 

Disse sektorene og utdanningsområdene dekker NTNU Bridge Aquaculture: Tjenesten er først og fremst utviklet for havromssektoren og sjømatsektoren, inkludert underleverandører. Dette inkluderer de fleste som jobber innen havbruk og inkludere blant annet fiskeoppdrett, fiske, fiskefôr, frakt, leverandører av teknisk utstyr, maritime konstruksjoner, IT-løsninger, finans, HR-tjenester, markedsføring, FoU, dyrevelferd og miljøvern. 

Dette dekker de fleste utdanningsområder, og et vidt spekter av fagkunnskap hos studentene. NTNU Bridge Aquaculture dekker de følgende fagområdene: Administrasjon og ledelse, Biologi, Biomarin innovasjon, Bioteknologi, Bygg, anlegg og transport, Energi og prosessteknikk, Entreprenørskap, HMS, Industriell design og produktutvikling, Informatikk og datateknikk, Kjemi, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Marinøkologi, Markedsføring, Matematikk og fysikk, Materialteknologi, Matteknologi, Miljøteknikk, Nautisk- og skipsdesign, samfunnsvitenskap og statsvitenskap, vann- og miljøteknikk og økonomi. 

 

Her finner du informasjon om de ulike studiene på NTNU 

Her finner du en oversikt over NTNUs fakulteter og institutter

 

Hvem er NTNU Bridge Aquaculture? 

NTNU Bridge Aquaculture ble etablert som et samarbeid mellom NTNU Bridge, NTNU Oceans, Brohode Havbruk 2050 og NTNU Ocean Club. 

Brohode Havbruk 2050 er et samspill mellom bedrifter, videregående skole, universiteter og offentlige virkemiddelapparater innen havromsnæringen. Prosjektet bidrar med å utvikle kompetente næringsaktører. I samspillet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer utvikles ny kunnskap, rekrutteringen til industrien øker, og forholdet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer bidrar til økt innovativitet hos alle involverte parter. 

NTNU Oceans er universitetets satsingsområde innen havromsforskning og teknologi. Gjennom tverrfaglig samarbeid løser forskerne tilknyttet NTNU Ocean komplekse utfordringer som er av stor betydning for samfunnet. Deres mål er å bidra med kunnskap for et bærekraftig havrom. 

NTNU Ocean Club er en studentorganisasjon som jobber med å engasjere studenter med en faglig interesse for havrom og havrom-relaterte næringer. Studentene i Ocean Club mener at bærekraftig bruk av havet vil spille en nøkkelrolle i den økonomiske, sosiale og teknologiske utviklingen i fremtiden. 

NTNU Bridge er NTNUs offisielle portal mellom NTNUs studenter og arbeidsliv for samarbeid om studentoppgaver, praksisplasser, internships og jobber. Offentlige og private selskaper får tilgang til fersk kompetanse gjennom studentene våre. Studentene får tilgang til verdifull praksiserfaring og relevante jobber etter studiene. Lærere og forelesere får tilgang til aktuelle problemstillinger og kontakter i bransjen. 

Niche reference