Oppgavesamarbeid

Skal du skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave? Det kan være givende skrive oppgaven i samarbeid med en ekstern partner! På NTNU Bridge kan du finne mange spennende arbeidsgivere og relevante oppgaveutlysninger. Du finner dem under Utlysninger.

 

Hvordan komme i gang:

  1. Opprett profil på NTNU Bridge
  2. Finn et oppdrag som interesserer deg
  3. Avklar med veileder at du kan velge denne oppgaven
  4. Kontakt den eksterne partneren, send inn eventuell søknad og nødvendig dokumentasjon
  5. Utforming av oppgaven, roller og fremdrift avklares med veileder og ekstern partner
  6. Signer samarbeidsavtale før oppdraget starter. Du finner mer informasjon under Samarbeidsavtaler

 

Hvis du ønsker å gjennomføre oppgave i samarbeid med ekstern partner, kan du ta direkte kontakt med aktuelle arbeidsgivere via deres profil på NTNU Bridge. Husk å sjekke om studiet åpner for å skrive oppgave med eksterne, og  koble på veilederen din så snart som mulig.

I tillegg til veiledning fra NTNU, oppfordrer vi eksterne samarbeidspartnere til å sette av minst 20 timer veiledning/oppfølging for en masteroppgave.

Om ikke annet er avtalt har studenten opphavsrett til oppgaven.

I mange tilfeller kan du også få dekket reise og andre utgifter i forbindelse med oppgavesamarbeid. Se Reisestøtte