Øyeåpnende samarbeid

Emil skrev sin masteroppgave for Trøndelag fylkeskommune under prosjektet «Likestilling i yrkesfagene». Marte har også valgt å skrive sin master som en del av prosjektet og er nå godt i gang med arbeidet. De er begge veldig fornøyde med valg av samarbeidspartner.

Teori i praksis – sommerjobber ga mersmak

Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i praksis gjennom fire ukers sommerjobb i Skogmo Industripark. Samarbeidet ga mersmak både for studentene og deltagende bedrifter, dermed videreføres prosjektet i flere masteroppgaver.

Bevisstgjøring av kunnskap gav Sigri jobb før endt studium.

Ikke la deg hindre på noe vis av at du er humaniorastudent! Du har et ansvar for å bevisstgjøre både deg selv og andre om egen kunnskap, og å må øve deg på å formidle det til en arbeidsgiver. Humanister i Praksis er gull verd i den sammenhengen.