Håvard Skjellerud

Fant motivasjon i oppgavesamarbeid

Å skrive bachelor- og masteroppgave kan være en slitsom og vanskelig prosess for mange. For å holde seg motivert valgte Håvard Skjellerud å skrive oppgave i samarbeid med en bedrift.

Øyeåpnende samarbeid

Emil skrev sin masteroppgave for Trøndelag fylkeskommune under prosjektet «Likestilling i yrkesfagene». Marte har også valgt å skrive sin master som en del av prosjektet og er nå godt i gang med arbeidet. De er begge veldig fornøyde med valg av samarbeidspartner.

Teori i praksis – sommerjobber ga mersmak

Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i praksis gjennom fire ukers sommerjobb i Skogmo Industripark. Samarbeidet ga mersmak både for studentene og deltagende bedrifter, dermed videreføres prosjektet i flere masteroppgaver.