Vinn-vinn gjennom oppgavesamarbeid!

Pål Godard Bilde: Gjøvik kommune
Oppgavesamarbeid kan gi verdifull innsikt i en dagsaktuell problemstilling, samtidig som det gir nettverk og arbeidserfaring i en bedrift eller bransje man kanskje vil jobbe i senere.

Pål Godard er rådgiver i Universitetskommuneteamet til Gjøvik kommune. Kommunen satser på mer oppgavesamarbeid med NTNU-studenter. 

Vi er veldig stolte av å være en universitetskommune og en studieby, og ser på det som en vinn-vinn-situasjon å ha et godt faglig samarbeid med NTNU. Studenter får virkelighetsnære problemstillinger å bryne seg på, og vi får tilbake oppdatert kunnskap og nye innspill til hvordan vi utvikler innbyggertjenestene våre. 

Gjøvik kommune har hatt studentoppgaver helt siden NTNU Gjøvik var Høgskolen i Gjøvik. De siste årene har kommunen prøvd å sette det mer i system og jobbe aktivt for å få opp antallet oppgaver. Det går aller mest i bacheloroppgaver og praksisplasser, men vi har også masteroppgaver og studenter som har utplassering/hospitering. 

En gang i året går Gjøvik kommune over behovet for studentoppgaver, og samler inn problemstillinger som egner seg for studentsamarbeid. De mest egnede ideene blir publisert som utlysninger på NTNU Bridge.

Samarbeidet med studentene er organisert slik at de får en kontaktperson som også er behovseier i vår kommune, som de har regelmessig kontakt med gjennom oppgaveperioden. Noen av oppgavene ender opp med konkrete løsninger som vi kan sette rett ut i drift.

Godard forteller at i tillegg til at kommunen får utbytte i form av oppdatert kunnskap og nye innspill, så tror han at studentene som deltar i samarbeid også tjener på det. 

Jeg tror de får reelle og praksisnære problemstillinger, som betyr noe i den virkelige verden. Jeg tror de synes det er mer morsomt å jobbe for en behovseier som er oppriktig interessert i at de kommer fram til et godt resultat som kan brukes til noe i kommunen. I tillegg hender det jo at vi ansetter studenter vi har samarbeidet med.

En kort vei til jobb etter studiene

Når man først har skrevet oppgave i samarbeid med en virksomhet er det ofte en kort vei til jobb etter studiene, og mange arbeidsgivere bruker studentoppgaver aktivt som rekrutteringsstrategi. Selvfølgelig er det flere faktorer som spiller inn på om man får videre jobb eller ikke, så det er ingen garanti. Uansett gir oppgavesamarbeid muligheten til å teste seg på reelle problemstillinger, få erfaring fra en virksomhet og bygge nettverk. Godard utdyper:

De studentene som har endt opp med jobb hos oss etter et oppgavesamarbeid, har vært flinke, pålitelige, initiativrike og oppriktig interessert i å levere noe med nytte for kommunen. Og de har som regel tilført en eller annen form for kompetanse eller ekspertise som vi har hatt behov for der og da. Så det handler delvis om flaks/timing og delvis om personlige egenskaper.

Ikke vær redd for å ta kontakt. Og vær tidlig ute – ikke vent til siste liten. Dere bør samarbeide om problemstillingen for oppgaven, det kan ta litt tid å lande.

På NTNU Bridge kan du finne oppgaveutlysninger fra Gjøvik kommune og andre arbeidsgivere. Om du ikke finner noe interessant her og nå kan du legge inn søk på relevant nivå- og fagområde, og få epostvarsel når det legges ut relevante oppgaver. Du kan også søke opp relevante arbeidsgivere i portalen og kontakte dem direkte om oppgavesamarbeid. 

Se oppgavesamarbeid-utlysninger på NTNU-Bridge her!