- Det å engasjere seg i studentdemokratiet er en ypperlig måte å få fram sin stemme på

Portrett Malin Leirvåg
Studentdemokratiet er både en viktig stemme for studentene og en arena for å få meningsfulle verv. Bli kjent med Malin Høgsand Leirvåg, fakultetstillitsvalgt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Malin ble valgt som fakultetstillitsvalgt i vår. Studentdemokratiet ved NTNU fungerer ved at hvert fakultet har hvert sitt studentråd hvor studenter diskuterer saker på deres studieprogram og i deres studiehverdag. De tillitsvalgte vedtar politikk, rådgir og henviser til riktige kanaler for å finne best mulige løsninger for studentene. 

Alle studenter har rett på å bli hørt i studietiden, og derfor er det å engasjere seg i studentdemokratiet en ypperlig måte å få fram sin stemme på. Vi tillitsvalgte sikrer en viktig bro mellom studentene og de ansatte. Det er viktig at studentene engasjerer seg og stiller til valg slik at vi får sikret studentenes stemme også framover. 

Tillitsvalgte som Malin sørger for studentrepresentasjon i råd, utvalg og beslutningsmyndigheter på alle nivå ved NTNU, og passer på at studentenes stemme blir hørt opp mot ledelsen og de ansatte.

Jeg mener at det er viktig at vi har tillitsvalgte på alle nivå, helt fra program-nivå og opp til NTNU-styre-nivå. Det handler om alt fra å være med på ansettelsesprosesser til å jobbe studentpolitisk med saker som studenters psykiske helse, kommende campussammenslåing og få økt stipend og lån. 

Studentrådet SU samarbeider mye med Det humanistiske fakultet (HF). De ser blant annet på hva som kan forbedres med tanke på praksisordningen ved de forskjellige studieprogrammene, arbeider med å skape et nytt areal på Dragvoll for studentfrivilligheten, og jobber med å sikre god studentrepresentasjon på de ulike nivåene på NTNU. Studentrådene har åpne skranker på campus hvor studentene kan komme innom med sine spørsmål og tilbakemeldinger. 

Anbefaler å ta verv

Malin anbefaler å stille til verv under studietiden. Når man har verv arbeider man ofte i grupper med andre, som er en fin måte å bli kjent med folk samtidig som man blir god på å samarbeide.

Jeg vil absolutt anbefale alle studenter å ta på seg verv! Det skaper en hverdag hvor man ikke bare arbeider med studier, men får litt «pause» til å tenke på andre ting. Det er gjennom verv jeg har skapt min største vennekrets. Jeg tror du får det samme svaret fra mange andre, enten det er studentpolitikk, linjeforening eller Samfundet. I tillegg så skaper verv en sterkere tilhørighet til det å være student i Trondheim og til en organisasjon man arbeider for, og det gjør studiehverdagen enda bedre. 

Malin mener også at verv kan bidra til en senere karriere. 

For det første så er det god CV-mat. Man lærer også mye om å samarbeid, «jobbe i byråkratiet», og kommunikasjon med kollegaer, men også opp mot ledelsen og «de voksne» ansatte. Det er jo ikke en selvfølge at vi skal få gjennom en sak i ledelsen, da må man lære seg hvordan bruke de riktige kanalene på riktig måte. Det tar jeg med meg videre inn i arbeidslivet. 

Snart valg

Hver høst og hver vår er det flere tillitsvalgt-verv på valg ved de forskjellige studieprogrammene, instituttene og fakultetene. Samtidig kan man stille til valg som representant i Stundettinget og NTNU-styret. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg til de ulike vervene. Nominasjonsperioden varer fra 23. oktober til 3.november. Mandag 6. november starter valguka hvor man kan stemme på kandidatene til Studenttinget og tillitsvalgte ved ditt institutt og fakultet. De fleste programtillitsvalgte blir valgt inn på allmøter for sine respektive institutt mandag 30. oktober, mens noen blir valgt digitalt.
Les mer på studenttinget.no.

Malin avslutter med å oppfordre til å engasjere seg, bruke studentdemokratiet og ta kontakt. 

Still til valg, ta på deg verv, eller bare ta kontakt. Studenter som vil påvirke oss tillitsvalgte gjør det enten ved å besøke oss på Studentrådskontoret eller via studentrådet eller studenttingets nettsider, hvor du finner «ta kontakt»-knappen for ditt institutt eller fakultet. Vi skulle ønske at enda flere studenter engasjerer seg i studentdemokratiet for å sikre enda bedre kvalitet og enda tydeligere studentstemme.