- Hvis man ikke søker så får man den i hvert fall ikke.

Tonje Elise Talmo er relativt nyutdannet matteknolog (2019-2022) og begynte i mai 2022 som QA Coordinator (kvalitetskoordinator) i Mowi Feed. Nå forteller hun om arbeidet i Mowi og hennes beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet.

Talmo sin jobb går blant annet ut på å sikre kvaliteten på råvarer som skal brukes i fiskefôr. Mowi feed står for utviklingen, produksjon og salg av fiskefôr for en stor del av Mowi. 

Jeg er med på å sikre at vi har alt av dokumentasjon vi trenger fra leverandører og produsenter. Jeg jobber blant annet med revisjoner og jobber for at alle avdelinger skal har forståelse for mattrygghet. Dette gjør jeg ved å blant annet ta runder i de forskjellige avdelingene der jeg ser at de jobber på en matsikker måte og forholder seg til mattrygghets-regelverk, sier Talmo.

Som QA Coordinator i Mowi jobber Talmo blant annet med kvalitetsstyringssystemer, interne og eksterne revisjoner, internopplæring, risikovurdering og avviksbehandling. 

I jobben min så føler at jeg er med å endre noe. Når jeg rapporterer og informerer om mattrygghet, så ser jeg endring og føler at jeg gjør en jobb som sikrer at vi blir bedre. Mange tenker kanskje at jeg som jobber med kontroll er der for “å ta noen”, men jeg opplever at min jobb handler om at vi sammen skal bli bedre på mattrygghet, forteller Talmo. 

Talmo gikk rett fra studiene til jobb i Mowi, og er relativt fersk i arbeidslivet. Det er ca ett år siden hun gikk fra studier på NTNU til jobben i Mowi Feed. 

Sjefen min har samme utdanning som meg, og visste at denne utdanningen passet godt til stillingen.

Talmo forteller at hun har hatt god bruk for det hun har med fra studiene på NTNU

Jeg har med meg veldig mye fra studiene! Alt fra kvalitetssikring og revisjon til prosessteknologi og andre ting som jeg har fått en forståelse for gjennom faget. Det er et “potet-studie” der man er innom veldig mye - og mye av det fikk jeg bruk for i jobben min i Mowi, sier Talmo. 

Samtidig så presiserer Tonje Talmo at det ikke nødvendigvis er slik at man kommer ferdig opplært etter studiene, og hun kan fortelle at hun allerede har med seg mye læring fra arbeidslivet. 

Jeg tar med meg at man ikke nødvendigvis trenger å ha studert en spesifikk ting for å ha forståelse for alt. I revisjonssammenheng kan jeg for eksempel ikke så mye om logistikk, men likevel så klarer man å lese seg opp og stille spørsmål, og derfor kan jeg jobbe med revisjon også innenfor dette fagfeltet. Jeg har fått en forståelse for at man lærer mye i jobben, så man trenger faktisk ikke å kunne alt på forhånd. Man lærer mye etter hvert, sier Talmo.  

Det er også mye i arbeidslivet man ikke nødvendigvis lærer noe om under studiene. Talmo kan blant annet fortelle at mens hun gjennomførte studiene med norsk som arbeidsspråk, så benytter de engelsk i Mowi Feed. 

Jobbspråket hos oss er engelsk, og det var det ikke i studiet. Det var en stor overgang, å skulle holde innlegg på engelsk og lignende. På det året jeg har jobbet har jeg blitt mye bedre på det å bruke engelsk på jobb. I tillegg har jeg kanskje lært en annen måte å tilegne meg kunnskap på. Det er ikke lenger snakk om å lese til en eksamen, men man ser det mer praktiske i kunnskapen man tilegner seg, forteller Talmo. 

Mitt beste tips til studenter som skal ut i arbeidslivet er å søke på det man synes er interessant. Man kan se utlysninger på Finn og kanskje ofte tenke at “dette kan ikke jeg”. Men jeg vil råde alle til å søke uansett og tenke at du skal lære deg det. Det er bare å prøve og veldig ofte kan du ha gode muligheter til å få jobben selv om du ikke har alt som nevnes i utlysningen. Hvis man ikke søker så får man den i hvert fall ikke, avslutter Talmo.