Håkon hjelper små og mellomstore bedrifter i distriktet gjennom oppgavesamarbeid

Håkon Havsgård på TrollLabs
Håkon Havsgård skriver masteroppgave i samarbeid med nasjonalparken næringshage i Oppdal. Gjennom Troll Labs på NTNU jobber han med å hjelpe små og mellomstore bedrifter i distriktet med teknologi og digitalisering.

Jeg skriver master om tekniske og digitale løsninger for små og mellomstore bedrifter (SMBer). Hvordan skal disse bedriftene klare å henge med utviklingen som skjer med de virkelig store bedriftene? SMBer har gjerne ikke det samme finansielle grunnlaget eller kunnskapen som store bedrifter til å ha for eksempel avanserte og store roboter med i produksjonen sin, sier Havsgård.

Håkon begynte i 2018 på den femårige masteren som den gang het produktutvikling og produksjon, som i dag heter Maskin- og energiteknologi. Etter to år valgte han retningen produktutvikling og materialer (PUMA), og har gått et løp med fokus på produktutvikling.

Jeg syns fra første stund at fagene som var spesifikk for studieretningen, slik som produktmodellering og produktutvikling, var svært givende. Gjennom masteroppgaven jobber jeg med produktutvikling hos mindre bedrifter uten samme muligheter som de større. Jeg hjelper dem med digitalisering og tekniske løsninger der de har et behov for det, med billige spesialtilpassede løsninger, forteller Havsgård.

TrollLABS er et forsknings- og prototypelaboratorium under NTNU, som sikter på å forstå utviklingen av radikale ideer i de tidligste fasene av produktutvikling.

Etter jeg ble introdusert for TrollLabs, visste jeg at jeg hadde lyst å skrive en masteroppgave der. Oppgaven blir gjerne litt annerledes enn andre masteroppgaver og mye arbeid krevdes, men jeg syntes det hørtes ut som en kul utfordring. Jeg søkte om å skrive en oppgave på TrollLabs som handler om å prototype industri 4.0 teknologi for SMBer. Jeg tenkte at her får jeg mulighet til å bygge masse kult og at det var noe for meg, forteller Havsgård. 

Han forteller hvordan han gjennom oppgavesamarbeid får et kanskje unikt innsyn på reelle problemstillinger i næringslivet. I tillegg får man en mulighet til å bli kjent med en bedrift, noe som kan føre til fremtidige jobbmuligheter.

Jeg får en fin introduksjon til en rekke bedrifter og et mer realistisk syn på hvordan industrien fungerer i praksis. I tillegg har det å reise en del rundt og snakke med forskjellige bedrifter gitt en fin introduksjon til det reelle arbeidslivet, sier Havsgård. 

Havsgård har gjennom utdanningen tatt del i flere produktutviklingsprosjekter, gjennom fagene Produktutvukling og Fuzzy Front end. Gjennom disse fagene fikk han fikk bryne seg på hvordan det er å være i startfasen av et produktutviklingsprosjekt som la grunnlaget for masteren han nå skriver som oppgavesamarbeid. 

Gjennom utdanningen har han tatt stadig mer del i omfattende praktiske produktutviklingsprosjekter.

Jeg vil anbefale alle studenter å undersøke mulighetene for å skrive master i samarbeid med næringslivet, men det viktigste er uansett å finne en oppgave man er interessert i og kan trives med å jobbe et år med, avslutter Havsgård.