Kim gikk fra Humanister i praksis til studentansatt i Blått Kompetansesenter

Kim og Thomas i BKS
Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap som jobber i skjæringspunktet mellom utdanning, industri og forskning med fokus på hav, mennesker og kunnskapsmiljø. Thomas Gjedebo og Kim Mjønestrø er begge studenter som jobber deltid i Blått Kompetansesenter, og nå forteller de om deres vei inn i selskapet og deres gode tips til studenter!

Kim Mjønestrø er 27 år gammel og går masterstudiet Kunnskap, teknologi og samfunn på NTNU. Etter å vært i praksis gjennom emnet “Humanister i praksis” jobber han nå deltid som prosjektmedarbeider i Blått Kompetansesenter (BKS). 

Som mange andre humaniststudenter var jeg usikker på hvilken retning jeg ønsket å gå i. Jeg søkte meg derfor inn på Humanister i Praksis, et alternativt emne til Eksperter i Team, hvor jeg så ble plassert i 3 uker hos BKS. Praksisoppholdet ga meg troen på egen kompetanse og en innsikt i hva jeg har å tilby i en jobbsammenheng, og jeg ytret derfor et ønske om å bli en del av BKS-teamet på fast basis. Dette ledet først til en sommerjobb, og videre til en deltidsansettelse på siden av det resterende masterstudiet mitt, sier Mjønestrø.

Kim jobber med studentmobilisering til sentrale havbruksarrangement her i Trøndelagsområdet. Gjennom deltidsjobben sin som prosjektmedarbeider har han blant annet vært med å arrangere Brohodekonferansen, et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører.

Jobben i BKS krever i perioder mye, men gir også utrolig mye tilbake. Som en del av studentmobiliseringen fikk jeg blant annet med meg 23 NTNU-studenter til Hitra og Frøya i oktober,  i sammenheng med Brohodekonferansen. Her fikk jeg være med å planlegge alt fra mat og transport til bedriftsbesøk og studentpresentasjoner under konferansen. Slike store arrangement krever mye forberedelser og oppfølging under arrangementet, men gir også en utrolig spennende jobbhverdag og mange takknemlige studenter, forteller Mjønestrø.

Blått Kompetansesenter er en del av Trainee Trøndelag-ordningen og ansetter nyutdannede til jobber i hele fylket. Trainee Trøndelag består av syv ordninger på tvers av fylket som ansetter bachelor- og masterutdannede studenter fra alle studiebakgrunner til et bredt spekter av bransjer og arbeidsgivere.

BKS er et innovasjonsselskap som jobber med mange ulike prosjekter og opp imot flere forskjellige bransjer. Derfor er også de viktigste egenskapene at man er proaktiv og lærevillig. Engasjement og «ståpåvilje» er for oss viktigere enn karakterene på vitnemålet, sier sier Mjønestrø. 

Trainee Trøndelag er både finansiert både av fylkeskommunen og medlemmene. Det er en vinn-vinn-situasjon for et fylke som ønsker å tiltrekke seg de kloke hodene, og et næringsliv som ønsker å kapre de unge og nyutdannede. Mjønestrø påpeker at studenter selv bør prøve å tilegne seg ekstra kompetanse i tillegg til studiene. 

Ta litt sjanser og gjerne test ut verv og jobber man er litt usikker på. Kanskje finner man nye interesser, og i verste fall finner man ut hva man ikke vil gjøre. Selv har jeg erfart flere ganger at kompetanse jeg så på som unyttig likevel blir nyttig senere, avslutter Mjønestrø.

Jobbmuligheter i hele Trøndelag

Thomas Gjedebo er Indøk-student fra Trondheim, og jobber sammen med Kim på BKS, som prosjektleder for Trainee Trøndelag. Han jobber nå med å fullføre en mastergrad, samtidig som han har en bakgrunn med blant annet verv i linjeforening og ISFiT, arbeid i Leger Uten Grenser, og nå som prosjektleder i BKS.

Min rolle i BKS er å få flest mulig studenter ut i arbeidslivet i Trøndelag. Jeg elsker fylket mitt og vil gi Oslo-selskapene hard konkurranse om de flotte folka som utdannes på NTNU. Vi i Trainee Trøndelag rekrutterer til trainee-stillinger i hele fylket. Som trainee hos oss får man nettverk og oppfølging på tvers av medlemsbedriftene, forteller Gjedebo. 

Både Blått Kompetansesenter og Trainee Trøndelag lyser nå ut trainee-stillinger til 2023. Totalt 40 stillinger i hele fylket, i alt fra oppdrettsbransjen og strømleverandører, skal fylles av studenter fra alle bakgrunner. 

Jeg oppfordrer alle nyutdannede til å søke! Trøndelag vil ha dere! Det er kanskje den letteste søknadsprosessen. Du laster opp CV og kort tekst hos oss på Trainee Trøndelag, også er det arbeidsgiverne som kontakter deg, sier Gjedebo. 

Thomas forteller at selv om klisjeen er at næringslivet ønsker seg “en ung nyutdannet med 10 års arbeidserfaring, gjerne også som prosjektleder i tillegg til utdanningsbakgrunnen” - så er ikke virkeligheten så dyster. 

I virkeligheten skriker næringslivet etter kompetanse, og studentene står i en sterk posisjon til å virkelig selge seg inn. Mitt tips er å være en ja-person og utforsk dine muligheter. NTNU og Trondheim har uendelige muligheter. Snakk med linjeforeningen, dukk opp på åpne dager, oppsøk folk på karrieredag, send en lavterskel og nysgjerrig e-post til en person du ser opp til, forteller Gjedebo. 

Videre forklarer Thomas at bedriftene først og fremst ser etter om studenter matcher studiebakgrunn for jobben, og etter det ser de på søkeren som person. Studenter som ser etter trainee-stillinger har derfor store muligheter. 

Vi leser store bunker med CV-er og søknader hvert år, og de som virkelig skiller seg ut er de som kan vise til erfaring. Her er alt med på å gi et helhetsinntrykk. Deltidsjobb, verv, internship, politikk, frivillig arbeid, idrett. Alt som vitner om engasjement og evnen til å samarbeide og få ting gjort, sier Gjedebo.

Men det er ikke nødvendigvis slik at studenter må vise til masse erfaring utenfor studiene. bedriftene ser etter studenter som passer utlysningene totalt sett - alle typer bakgrunner kan derfor være relevante. 

Hvis du har fokusert på studiet og ikke har mye erfaring utenom anbefaler jeg å bruke studiet til å understreke interessene dine. Fortell om fagvalgene dine, kurs du har tatt, lab-er eller oppgaver du har levert, som er relevant til jobben du søker på. Vær konkret og alltid underbygg påstander om deg selv med eksempler, forteller Gjedebo. 

Å være trainee kan være en god mulighet for studenter å få omsatt kunnskapen man har opparbeidet seg fra studiet til kunnskap som fungerer på arbeidsplassen. 

Arbeidsplasser som lyser ut trainee-stillinger følger deg gjerne ekstra opp for å bli kjent med jobben, bransjen og ikke minst arbeidslivet i seg selv. Hos oss er du i tillegg en del av Trainee Trøndelag-nettverket hvor du får tilgang på ekstra kursing, trainee-nettverk på tvers av selskaper og fellesreiser rundt i hele fylket, avslutter Gjedebo.