Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Øya: Skrivekveld – med forelesning av Menno Witter

Er det vanskelig å finne relevant litteratur og komme i gang med skrivinga? Har du snart deadline på masteroppgaven din og trenger hjelp til strukturering eller referanser? Bli med på Skrivekveld ved Bibliotek for medisin og helse!

Illustrasjon med tittel og tidspunkt for arrangementet

Skrivekvelden åpner med Menno Witter’s populære forelesning om «Hvordan skrive en masteroppgave» (på engelsk). Forelesningen etterfølges av veiledning i Søkestua og økter med Skrivepress i biblioteket.

Dato: 28. februar
Tidspunkt: kl 14-18.00
Sted: Kunnskapssenteret (flere steder, TBA)

Få råd og hjelp om:

  • Hvordan planlegge og skrive en masteroppgave
  • Akademisk skriving
  • Litteratursøk
  • Referanser (inkl bruk av Zotero og EndNote)
  • Studieteknikk og motivasjon

Program
14.15-16.00
How to write a good master thesis [pdf] forelesning med Menno Witter. KA 11, 1.etasje. 

14.00-15.00
Søkestua – hjelp og veileding fra biblioteket. KS21, 2. etasje

16.00-17.00
Søkestua – hjelp og veileding fra biblioteket. KUBA, 2. etasje i biblioteket

16.15-17.00
Skrivepress – strukturert skrivetid i regi av biblioteket. KG32, 3. etasje i biblioteket

17.15-18.00
Study technique and motivation, forelesing med NTNU Karriere. KS11, 1. etasje

Writers Evening – arrangement på Facebook.

Forelesningene holdes på engelsk, men veiledning holdes på norsk eller engelsk etter ønske.

Arrangementet er åpent for alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, uansett nivå. Vi håper det kan være et godt tilbud både med tanke på faglig påfyll og godt læringsmiljø.

Velkommen!

Se også
Kurs i tidsplanlegging 1. mars kl 9.15-12.00 i KS21

Om arrangementet
Skrivekveld er et samarbeid mellom Bibliotek for medisin og helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap (ved studiekonsulent Marit Barstad), SOMA og NTNU Karriere

Kontakt biblioteket på post@bmh.ntnu.no om du har spørsmål.

Stikkord: , , , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Topp