Lover og føringer

Lover og føringer

Lover og føringer- bilde

Laptop på mørk bakgrunn med ulike dokumenter åpne, illustrasjon

Her finner du lenker til aktuelle lover og andre føringer for barnevernets mandat og virksomhet

Tom boks Forskning og statistikk

Bufdirs lovside

Bufdir - Lover og regelverk

Samlesider med blant annet forskrifter, rundskriv, veiledere og tolkningsuttalelser 

Anbefalinger, veiledere og retningslinjer

Anbefalinger, veiledere og retningslinjer

Oversikt over Bufdirs normerende produkter

Lover og føringer - saksbehandlingsrundskrivet

Saksbehandlingsrundskrivet

En gjennomgang av prinsipper, sentrale hensyn og rettslige kilder som har betydning for barneverntjenestens saksbehandling.