Lover og føringer

Lover og føringer

Lover og føringer- bilde

Her finner du lenker til aktuelle lover og andre føringer for barnevernets mandat og virksomhet

Tom boks Forskning og statistikk

Bufdirs lovside

Bufdir - Lover og regelverk

Samlesider med blant annet forskrifter, rundskriv, veiledere og tolkningsuttalelser 

Anbefalinger, veiledere og retningslinjer

Anbefalinger, veiledere og retningslinjer

Oversikt over Bufdirs normerende produkter

Lover og føringer - saksbehandlingsrundskrivet

Saksbehandlingsrundskrivet

En gjennomgang av prinsipper, sentrale hensyn og rettslige kilder som har betydning for barneverntjenestens saksbehandling.