Lover og føringer

Ressursportal om barnevernledelse

Lover og føringer

Her finner du lenker til aktuelle lover og andre føringer for barnevernets mandat og virksomhet

Lover og føringer- bilde

Smilende liten jente med hatt og spørsmålstegn over hodet


 

Tom boks Forskning og statistikk

Bufdirs lovside

Bufdir - Lover og regelverk

Samlesider med blant annet forskrifter, rundskriv, veiledere og tolkningsuttalelser 

Lover og føringer- bok barnevernloven

BOK: Barnevernloven med kommentarer

Omfatter endringer fra forrige utgave og er en oppdatert versjon av dagens situasjon

Lover og føringer - saksbehandlingsrundskrivet

Saksbehandlingsrundskrivet

En gjennomgang av prinsipper, sentrale hensyn og rettslige kilder som har betydning for barneverntjenestens saksbehandling.