Om NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek, som ble etablert i 1996 i forbindelse med opprettelsen av NTNU. Biblioteket har imidlertid røtter tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fra 1768, og er dermed Norges eldste vitenskapelige bibliotek.

NTNU Universitetsbiblioteket har til sammen 17 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Bibliotekets hovedoppgave er å støtte forskning, undervisning og formidling ved NTNU. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved NTNU, men personer uten NTNU-tilknytning kan selvsagt også låne fra bibliotekets samlinger.

Les mer om NTNU Universitetsbiblioteket på Wikipedia.

Kart over seksjonene ved biblioteket.