Årsstudium

Kunsthistorie

Moderne kunst på Nidarosdomen og Venus fra Milo. Illustrasjon.

Om kunsthistorie

Gjennom årsstudiet i kunsthistorie skal du få en oversikt over de viktigste kunsthistoriske epokene, og lære å analysere og tolke arkitektur og miljøer, bilder og andre estetiske objekter. Du skal kunne sette kunstverk inn i en historisk kontekst og se dem i den historiske, sosiale og kulturelle sammenheng de ble frambrakt i.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Mer informasjon om opptak og opptakskrav finner du på studieprogrammets opptaksside.


Studiets oppbygning

Årsstudiet i kunsthistorie består av 60 studiepoeng (1 års fulltidsstudium).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

Fakta om årsstudium kunsthistorie:

Studienivå: Årsstudium
Varighet: 1 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper)
Søkerkode (SO): 194 272

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet: Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om årsstudium kunsthistorie er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.