Nano@NTNU

Nano@NTNU er en overordnet, strategisk satsning med formål å fremme og koordinere forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer ved NTNU.

Forskning på nano-nivå foregår gjerne i grenselandet mellom flere tradisjonelle fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi. Vi ønsker derfor å bidra til å initiere tverrfaglige søknader og prosjekter ved å tilby relevante møteplasser for forskere ved ulike fakultet og institutt ved NTNU. Du kan lese mer forskning innen nanoteknologi, nanovitenskap og funksjonelle materialer ved vårt universitet her.

Vårt renrom, NTNU NanoLab, er en del av satsningen Nano@NTNU. Denne infrastrukturen har en egen direktør, Kay Gastinger og en stab på 6 ingeniører. Renrommet drives som en «hands-on» fasilitet åpen for studenter og forskere. NTNU NanoLab leder den nasjonale infrasturkturen "Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility", NorFab.


13.01.2016
En kveld med Nano

Nano? Er det smittsomt? Mange snakker om nano, men hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

Professor Thomas Tybell ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU fører oss inn i nanos eventyrlige verden på en begripelig og engasjerende måte. 

På hvilke måter vil dette endre vår virkelighet? Spørsmålene er mange, men en ting er sikkert, Thomas Tybells inspirerende engasjement er i hvert fall smittsomt! Etter foredraget kan publikum stille spørsmål og får anledning til å møte Thomas Tybell.

  • Kunstnerisk overraskelse og kafé med servering
  • Gratis adgang!
     

Tid: Tirsdag 19. januar kl. 19-21 (dørene åpner kl. 18)
Sted: Dokkhuset


30.07.2015 
NorFab II får 90 millioner NOK fra Norges forskningsråd.

Den nasjonale infrastrukturen “The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility, NorFab”  ble etablert av NFR i 2010 og består av fire noder; UiO MiNaLab, SINTEF MiNaLab, MST-lab ved Høgskolen i Vestfold og Buskerud, samt  NTNU NanoLab. Prosjektet ledes av NTNU NanoLab.

Bevilgningen på 90 MNOK fra NFR gir nødvendig støtte til drift og investeringer i 5 år fremover.

Leder for NorFab, Kay Gastinger, er veldig fornøyde med å få støtte for en ny periode til en av de største nasjonale infrastrukturprosjektene i Norge. Han konkluderer: «De planlagte investeringene i «state-of-the-art» utstyr en avgjørende for å holde vår infrastruktur opp på et internasjonalt toppnivå. Norges forskningsråd har anerkjent at vi trenger langsiktig driftsstøtte for vår kostnadskrevende infrastruktur. Vi vil nå fortsette å utvikle NorFab som en robust og kompetent ryggrad for forskning og innovasjon basert på mikro-/nanoteknologi i Norge.»


12.06.2015
ERC Grant til fysikkprofessor Arne Brataas

Brataas er tildelt EU's prestisjestipend for spesielt dyktige forskere. Brataas' spesialfelt er teoretisk spinntronikk, som vil si forståelse av hvordan elektroner spinner og hvordan de oppfører seg i ulike materialer og situasjoner. Ved hjelp av spinntronikk-teknologi kan man lage elektroniske kretser med en fysisk størrelse som nærmer seg atomnivå. Samtidig er energibruken minimal og beregningskraften enorm. Les mer om Bratass og ERC ved NTNU i Universitetsavisa.


08.06.2015
Det fjerde “NorFab Nano-Matchmaking Seminar” fant sted
i  Trondheim, 2. juni 2015.

For å bidra til kontakt mellom nanointeresserte forskere i norsk industri og akademia inviterte NorFab til et en-dags seminar.

 

I alt 53 deltagere deltok, deriblant representanter for 11 bedrifter, 4 forskningsinstitutt, Norges Forskningsråd, UiO, UiB, HBV og NTNU. Aase Marie Hundere åpnet seminaret med å gi en oversikt over aktuelle finansieringskilder for samarbeidsprosjekter mellom industri og akademia. Deretter fulgte deltagerne opp med 28 korte innlegg der de presenterte sin kompetanse og hvilke fagområder de søkte samarbeidspartnere innen. Deltagerne fikk også et lite innblikk i fagbakgrunnen til masterstudentene i nanoteknologi ved NTNU. Programmet inneholdt rikelig med tid til diskusjoner i en uformell ramme.


06.05.2015

Ledige ph.d.-stillinger relatert til nanoteknologi / nanovitenskap

Følgende ph.d.-stillinger rettet mot nanoteknologi / nanovitenskap er nå lyst ut på www.jobbnorge.no:

NT-35/15; PhD position within nanostructuring by focused ion beam (FIB), søknadsfrist 29.05.2015

IVT-74/15; PhD position in Nanotechnology for Intrinsically Icephobic Surfaces, søknadsfrist 15.05.2015


05.05.2015

Myfab and NorFab User Meeting in Lund

The second joint Myfab-NorFab User Meeting was facilitated by Lund Nano Lab at Lund University, April 21-22. Around 250 active cleanroom users from Sweden, Denmark, Finland and Norway participated. Read more about the arrangement here.


 

Informasjon om renrommet

Nordic NanoLab User Meeting 2017

NTNU, Trondheim, 9-10 mai 2017
Se NNUM 2017s hjemmeside for mer informasjon og registrering.
Påmeldingsfrist: 1 mars 2017