NTNU NanoLab

NTNU NanoLab er en tverrfakultær, strategisk satsning med formål å koordinere og fremme nanoteknologisk forskning ved NTNU. Denne satsningen foregår i nært samarbeid med SINTEF.

Siden nanoteknologi er en tverrfaglig disiplin ønsker NTNU NanoLab å være møteplass for "nano-forskere" med røtter innenfor tradisjonelle fagfelt som elektronikk, fysikk, materialteknologi, kjemi, biologi og medisinsk teknologi. Satsningen favner således flere ulike institutt fordelt på fem fakulteter ved NTNU: Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for informatikk, matematikk og elektronikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, Det medisinske fakultet og Det humanistiske Fakultet.

Ved NTNU er det per i dag mer enn 70 fast ansatte forskere som er aktive innenfor områder hvor nanoteknologi /nanovitenskap er viktig. For å kunne tilby nødvendige, moderne fasiliteter for nanoteknologisk forskning har NTNU NanoLab etablert en egen renromsinfrastruktur. Disse fasilitetene er åpne for studenter og forskere ved NTNU, SINTEF og eksterne aktører.

NTNU NanoLab leder den nasjonale infrasturkturen for nanoteknologisk forskning NorFab.


12.06.2015
ERC Grant til fysikkprofessor Arne Brataas

Brataas er tildelt EU's prestisjestipend for spesielt dyktige forskere. Brataas' spesialfelt er teoretisk spinntronikk, som vil si forståelse av hvordan elektroner spinner og hvordan de oppfører seg i ulike materialer og situasjoner. Ved hjelp av spinntronikk-teknologi kan man lage elektroniske kretser med en fysisk størrelse som nærmer seg atomnivå. Samtidig er energibruken minimal og beregningskraften enorm. Les mer om Bratass og ERC ved NTNU i Universitetsavisa.


08.06.2015
Det fjerde “NorFab Nano-Matchmaking Seminar” fant sted
i  Trondheim, 2. juni 2015.

For å bidra til kontakt mellom nanointeresserte forskere i norsk industri og akademia inviterte NorFab til et en-dags seminar.

 

I alt 53 deltagere deltok, deriblant representanter for 11 bedrifter, 4 forskningsinstitutt, Norges Forskningsråd, UiO, UiB, HBV og NTNU. Aase Marie Hundere åpnet seminaret med å gi en oversikt over aktuelle finansieringskilder for samarbeidsprosjekter mellom industri og akademia. Deretter fulgte deltagerne opp med 28 korte innlegg der de presenterte sin kompetanse og hvilke fagområder de søkte samarbeidspartnere innen. Deltagerne fikk også et lite innblikk i fagbakgrunnen til masterstudentene i nanoteknologi ved NTNU. Programmet inneholdt rikelig med tid til diskusjoner i en uformell ramme.


06.05.2015

Ledige PhD-stillinger relatert til nanoteknologi / nanovitenskap

Følgende PhD-stillinger rettet mot nanoteknologi / nanovitenskap er nå lyst ut på www.jobbnorge.no:

NT-35/15; Phd position within nanostructuring by focused ion beam (FIB), søknadsfrist 29.05.2015

IVT-74/15; PhD-position in Nanotechnology for Intrinsically Icephobic Surfaces, søknadsfrist 15.05.2015


05.05.2015

Myfab and NorFab User Meeting in Lund

The second joint Myfab-NorFab User Meeting was facilitated by Lund Nano Lab at Lund University, April 21-22. Around 250 active cleanroom users from Sweden, Denmark, Finland and Norway participated. Read more about the arrangement here.


 

Nano@NTNU Symposium
Skistua, Trondheim, 11.11.2015.
Sett av dagen nå! Mer informasjon kommer etterhvert.