Nyheter

Nyheter

Ressurspublisering

Apply for a Master of science in Global Manufacturing Management

Would you like to work with management and leadership in international technology companies? Then this is the perfect study programme for you. Global production and the intensifying competitive challenges in the world market calls for an understanding of how strategic improvements can be made at the supply...

Viderebloggen.no omtaler videreutdanningskurset i Lean Produksjon

NTNU sin blogg om videreutdanning har skrevet et innlegg om videreutdanningskurset vårt "Lean Produksjon" som starter opp 5. mars. Blogginnlegget om videreutdanningskurset og forskningsgruppen vår finnes her. På kurset vil deltakerne lære de viktigste prinsippene i Lean produksjon. Til forskjell fra mange kurs om Lean så er ikke dette et slags vekkelsesmøte....

Lean 4.0 - omtale i Logistikk & Ledelse

Tidsskriftet Logistikk & Ledelse har intervjuet, førsteamanuensis ved NTNU og koordinator for kunnskapsallianseprosjektet Lean 4.0, Erlend Alfnes. Erlend Alfnes forteller blant annet: Vi har over tid etablert et sterkt europeisk nettverk på temaet lean produksjon. Lean 4.0 blir det tredje og hittil mest prestisjefulle europeiske prosjektet vi har fått til i nettverket. ... Prosjektet vil bidra til å samle og videreutvikle denne kunnskapen slik at...

SMARTLOG seminar, 12. des. - Smart customized production

SMARTLOG og forskningsprosjektet Manufacturing Network 4.0 arrangerte 12. desember 2018 seminaret «Smart customized production - Challenges and opportunities». I seminaret ble det blant annet satt søkelys på digitalisering i småskala- og ETO-produksjon, noe som kjennetegner en stor del av industriproduksjonen i Norge. Erfaringer og utfordringer med digitalisering fra sentrale næringer (bl.a. sjømatnæringen) ble...

Samarbeid om doktorgradsutdanning med Hong Kong Polytechnic University

I disse dager er vi på besøk på Hong Kong Polytechnic University. I november 2016 inngikk Fakultet for Ingeniørvitenskap, NTNU en avtale med universitetet som innebærer et samarbeid om doktorgradsutdanning. To doktorgradsstipendiater og respektive veiledere fra hvert universitet er involvert i dette prosjektet. Fra forskningsgruppen Produksjonsledelse er Professor Ola Strandhagen og doktorgradsstipendiat Sven Vegard Buer involvert i dette samarbeidet. Veiledningen av...

Announcement: Postdoctoral Fellow in Logistics

We are looking for an postdoctoral researcher with a background in operations management who would like to contribute to the Production Management research group at NTNU Trondheim. The candidate will be involved in the European Knowledge Alliance project “Lean 4.0 - Lean European Action-Learning Network utilising Industry 4.0”. Lean 4.0 is a collaborative initiative between four research partners and four high-variety-low-volume manufacturers, and aims to integrate Industry 4.0...

Tildeling av Erasmus+ Kunnskapsallianse-prosjekt

Vi har fått tildelt Norges første Erasmus+ Kunnskapsallianse. Erasmus+ er et stort virkemiddel for utvikling av kvalitet i høyere utdanning i Norge, og det er tøff konkurranse med universiteter og høyskoler i Europa om nettopp disse midlene. Kunnskapsallianse-prosjektet heter Lean 4.0 og koordineres av førsteamanuensis Erlend Alfnes ved Institutt for maskinteknikk og produksjon, NTNU. Erlend Alfnes forteller:

Recap from APMS 2018

This years APMS conference was held 26 - 30 August in Seoul, Korea, and luckily we dodged the tyfon by one day. The venue for the conference was at Seoul National University, and while it was around 40 minutes drive away from the city centre you were given the chance to experience everyday life in the many different districts on the way to the conference. We were also given an insight into the rich culture and history of Korea, both through presentations, food and music.

Final report of SUSPRO

We are happy to share the results of a four-year competence-building project SUSPRO – Decision Support for Sustainable Production of Offshore Ships in Global Fluctuating Markets. The objective was to develop knowledge, methodology and life-cycle decision support for sustainable production of highly specialized and capital-intensive offshore ships in an uncertain, fluctuating markets. The project brought together industry partners from all phases of ship production and experts within the...

New Professor in the Production Management group

We want to welcome our new Professor Fabio Sgarbossa! In October 2018, Fabio Sgarbossa is entering the position as professor in our research group Production Management at the Department of Mechanical and Industrial Engineering, NTNU. He has...

Kronikk i Moderne Transport: Ferie med fin flyt

Logistikkprofessor Ola Strandhagen fra Produksjonsledelsegruppen brukte igjen ferien sin på å reflektere over hvordan man kan oppnå en fin flyt i hverdagen, ikke bare i ferien, ved å benytte logistikkens mange konsepter og modeller. "Hvordan skal hjelpepleierne på eldrehjemmet fordele oppgavene for at den...

Recap from workshop: Fast delivery times in order production

SMARTLOG organised the workshop "How to Achieve Fast Delivery Times in...

Recap from INCOM 2018 conference

The INCOM 2018 conference was held in beautiful Bergamo, a city in the north of Italy. The location for the conference was at the former monastery complex of Sant'Agostino and Ex Collegio Baroni in the upper town with a stunning view over the city. Although it was raining at times during the conference it was refreshing due to warm weather and high humidity. A large part of the Production Management research group at NTNU traveled from Trondheim to attend the conference, and also...

SMARTLOG seminar, 28. juni - leveringstider i ordreproduksjon

Velkommen! Nettverket SMARTLOG ønsker å invitere deg/dere til fagseminar i ManuNet 4.0 prosjektet 28. juni om "Hvordan oppnå raske leveringstider i ordreproduksjon? Utfordringer og løsninger" på Høgskolen i Molde. Seminaret starter kl. 10 med et foredrag om reduksjon av ledetid i skreddersydd produksjon og et foredrag om leveringstider og leveringspresisjon basert på to casestudier. Det vil arrangeres lunsj for deltagerne fra kl. 12-13. Seminaret...

Disputas: 8. juni - Adam Leon Kleppe

8. juni skal Adam Leon Kleppe forsvare graden ph.d. ved Institutt for maskinteknikk of produksjon, NTNU. Avhandlingen har tittelen "Point Cloud Registration for Assembly using Conformal Geometric Algebra". Han skal i tillegg holde en prøveforelesning om Industri 4.0 i engineer-to-order produksjon for maritim og offshore industrien. Alle som er interessert er velkommen til både prøveforelesningen og disputasen. Sted: Valgrinda, Auditorium VG1 Tid: ...

Samarbeid mellom NTNU og SSPU: Logistikk 4.0-lab

Gratulerer! Professor Ola Strandhagen og doktorgradsstipendiat Giuseppe Fragapane representerer faggruppen Produksjonsledelse på NTNU, og besøker i disse dager Shanghai Second Polytechnic University (SSPU) for å diskutere et samarbeidsprosjekt. Samarbeidet innebærer å danne en felles Logistikk 4.0-lab for planlegging og styring av produksjon og logistikk. Avisen "Wenhuibao" melder at avtalen i dag ble inngått av NTNU, SSPU, Shanghai Fanuc Robotics Co., Ltd., Zhongxing...

Sirkulær økonomi-konferanse 30.-31. mai

SINTEF, Nord Universitet, og NTNU arrangerer en sirkulær økonomi-konferansen 30.-31. mai 2018 i Trondheim. Den skal handle om at morgendagens vinnere blir de som er i stand til å skape mer verdi med mindre ressurser. Relevante temaer er sirkulær økonomi, digitalisering, samarbeid og framtidens potensialer. Bli med på konferansen i Trondheim for å se, lytte til og møte eksperter på sirkulær økonomi, bedrifter og forskere med et ønske om endring! Sjekk

Kronikk i Moderne Transport: Veien er målet

Vår egen logistikkprofessor, Jan Ola Strandhagen, benyttet påskeferien til å reflektere over uttrykket "Veien er målet" og dens betydning for dagens logistikk- og teknologitrender. Med utgangspunkt i egen påskefeiring på hytta henter Professor Strandhagen relasjoner til hvordan samfunnet og produksjonen har utviklet seg med nyskapende og smart teknologi, og hvordan denne utviklingen vil påvirke fremtiden.

Håndbok for arbeidsgivere som søker samarbeid med NTNU

NTNU Bridge har nylig lansert en håndbok for arbeidsgivere. Målet er å gjøre det enklere for eksterne aktører, som ikke kjenner NTNU så godt, å komme i kontakt med studenter og de forskjellige fagmiljøene. Spesielt med tanke på samarbeid om bachelor-, master- og prosjektoppgaver. Håndboka dekker alle fagområder og campus på NTNU, vi vil derfor dele den med dere her på SMARTLOG. Den gir dere en oversikt over hva de øvrige fagområdene gjør, ulike møteplasser, og informasjon om...

Production management in the age of digitalization – Reflections on the 2018 Industry 4.0 summit in Manchester

“The automation or self-acting machine-tool has within itself an almost creative power…there is no operation of the human hand that it does not imitate” - William Fairbairn, 1861, as seen at the Museum of Science and Industry in Manchester. Despite their huge contributions to the first industrial revolution, the UK, and Manchester, recognized as the world’s first industrialized city, are now working hard to avoid falling behind in the fourth industrial revolution. We went...

International Doctoral PhD Course

Carisma RCT srl in collaboration with NTNU (Norwegian University of Science and Technology,Trondheim, Norway) and Emerald Group Publishing (Bingley, U.K.) would like to invite applications for the first International Doctoral Course on Analysis and Modelling for Sustainable Manufacturing and Logistics. The Course, valid for 7.5 ECTS credits, offers a deep learning experience to Doctoral Students and Researchers from across the globe and represents a valuable opportunity to network...

Utlysning: Professor i industriell logistikk

NTNU satser på videre utvikling av fagmiljøet, og lyser nå ut en ny professorstilling i industriell logistikk. Utlysningen går selvsagt ut internasjonalt, samtidig som man ønsker norske søkere hjertelig velkommen. Fagmiljøet er i vekst, og nå ser man behovet for ytterligere å styrke seg på digitalisering og logistikk. Utdrag fra utlysningen: The Professor will have responsibility for education and research in Mechanical and Industrial Engineering with a special emphasis on...

Oppsummering fra seminar om smart materialforsyning

Onsdag 29. november arrangerte SINTEF Teknologi og samfunn og forskningsgruppen Produksjonledelse på NTNU et SMARTLOG-seminar om montasjelogistikk med vekt på materialforsyning der kitting ofte er sentralt for å oppnå en effektiv flyt. Kitting innebærer at komponenter leveres til montasje i kit eller byggesett istedenfor i bulk. Seminaret hadde omtrent 45 deltakere og ble gjennomført som en del av FoU-prosjektene COMPACT og SIMPLEX, finansiert av Forskningsrådet.

Disputas: 12. desember - Kasper Kiil

Kasper Kiil, stipendiat ved produksjonsledelse gruppen på NTNU og Aalborg Universitet, har levert avhandling med tittel: "Aligning Supply and Demand in Grocery Retailing" som har blitt funnet verdig for disputas. 12. desember skal han til forsvar for graden ph.d. Plan for dagen: Kl. 10:15: Prøveforelesning i "Machine learning in fresh food replenishment - theory...

Videreutdanningskurs i Lean produksjon - våren 2018

Lean har blitt en svært populær filosofi for å forbedre virksomheter. Har du oppgaver relatert til logistikk og/eller innkjøp og har et behov for bedre kunnskap og ferdigheter til å utøve logistikkledelse i egen bedrift? Da anbefaler vi å melde deg på kurset PK6023- Lean produksjon som arrangeres våren 2018 på NTNU i Trondheim. Kurset vil gi deg innsikt i det teoretiske fundamentet for Lean...

SMARTLOG webinar, 6. dec.: Lean Enterprise 2017 - Kongsberg Maritime Subsea

SMARTLOG has the pleasure of offering you the opportunity to attend an exciting webinar about the Lean transformation of Norway’s “Lean Enterprise 2017” – Kongsberg Maritime Subsea. The event is organized in collaboration with the EuroLEAN+ project. Recent Shingo Prize winner Daryl John Powell (Lean Programme Manager – Subsea Division, Kongsberg Maritime AS) will talk about their lean journey and how they became Norway’s Lean Enterprise of the Year. The company develops and...

SMARTLOG seminar, 4. dec. - sustainable ship production in global markets

Welcome! The SMARTLOG network wishes to invite you to the seminar «Decision support for sustainable production of offshore ships in global fluctuating markets» 4. December at the Norwegian Maritime Competence Center, Ålesund. The topic of the seminar is ship production in Norway. Results from the 4-year knowledge building research project will be presented, creating a good discussion arena about the future of Norwegian ship production industry. The seminar...

SMARTLOG seminar, 29. nov. - smart materialforsyning med kitting

Velkommen! Nettverket SMARTLOG ønsker å invitere deg/dere til seminar 29. november om «Smart materialforsyning for effektiv flyt i montasje – muligheter og erfaringer med kitting» på SINTEF Teknologi og Samfunn, Valgrinda, Trondheim. Seminaret starter kl. 9 med et foredrag om effektive kittingsystemer, holdt av Professor Mats Johansson og forsker Robin Hanson fra Chalmers Tekniska Högskola. Fabrikksjefene Erlend Gjønnes fra Orkel og Atle Monsås fra Skala Fabrikk...

Videreutdanningskurs i Produksjonsstyring og SCM

Andre samling av videreutdanningskurset PK6028 - Produksjonsstyring og Supply Chain Management (SCM) ble arrangert av Produksjonsledelse på Valgrinda, 19.-20. oktober. Flinke deltakere fra flere bransjer har blitt undervist av våre dyktige forelesere i blant annet Lean metoder, prognostisering og lagerstyring, samt fått i oppgave å relatere dette til egen bedrift ved diskusjon og...

SMARTLOG is on Facebook

SMARTLOG is finally on Facebook! If you want to have easy access to updates about seminars, conferences and other events, and also to get an insight into what the SMARTLOG group is really doing regarding research and education, like SMARTLOG on Facebook by...

Invitation to special sessions at INCOM 2018

The Production Management group has developed three special sessions to the INCOM 2018 conference within the topics of retail supply chain management, engineer-to-order manufacturing and healthcare logistics. We hereby invite you to develop and submit a paper or extended abstract to one or more of the special sessions and join us on...

IWAMA 2017

A journey to China to see the latest research on Industry 4.0 - IWAMA 2017 NTNU's Production Management group travelled to China for this year's International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation – IWAMA – at Changshu Institute of Technology, located near Shanghai. Besides the extraordinary research event, we also experienced a complete culture shock...

Årsmøte Lean Forum Midt-Norge + digital utvikling

Tirsdag 19. september er det årsmøte i Lean Forum Midt-Norge. I tillegg til årsmøte-saker setter vi denne gangen fokus på lean startup og digital utvikling. Leder for Digital utvikling i SpareBank 1 SMN, Knut Eilif Halgunset, kommer for å dele sine erfaringer. Banken har brukt lean startup-metodikk for å utvikle en portal for folkefinansiering; Spleis. Gled deg til en inspirerende og innsiktsfull historie om Lean Startup, kontinuerlig utforsking og utrulling. ...

Some impression from APMS 2017 in Hamburg

The APMS conference this year had, as always, a strong group of contributions from Norway including several papers from the SMARTLOG and Manufacturing Networks research initiatives. The papers fitted well with the theme of APMS 2017 which was on finding a path to intelligent, collaborative and sustainable manufacturing. Erlend Alfnes presented insights on risks in production transfers in offshoring and outsourcing. Together with co-authors Maria Flavia Mogos...

Blog on 49th EurOMA

Operations Management is booming, in both width and depth. With four PhD candidates we attended the 49th edition of the European operations management (EurOMA) conference in Edinburgh. Olumide Oluyisola and Hans de Man presented their research design in the doctoral workshop after the first year of their PhD, while new PhD students Aili Stangeland and Giuseppe Fragapane presented a conference paper for the first time.

To nye stipendiater innen helselogistikk

To tidligere forskningsassistenter tredte nylig inn i to stipendiatstillinger innenfor temaet helselogistikk. Stipendiatene er et samarbeid mellom satsingsområdet NTNU Helse, Institutt for maskinteknikk og produksjon og Sykehusbygg, og er på 3 år + 1 pliktår. Stipendiatene har allerede deltatt i flere møter, befaringer og workshop i arbeidet mot å definere en problemstilling innenfor temaet. Videre følger en kort introduksjon av stipendiatene.

Ny utlysning av stipendiat

Det har blitt utlyst et stipendiat med tittelen "PhD position in Next Generation One-of-a-kind Manufacturing Operations" ved instituttet for maskinteknikk og produksjon, NTNU. Stipendiatet er på 4 år med 1 pliktår. Tematikken er innenfor utvikling av en bærekraftig produksjon av skreddersydde produkter i en one-of-a-kind produksjonsbedrift, med bruk av Industri 4.0 teknologier og konsepter som smarte produkter og smart drift. Dersom dette høres interessant ut må du være...

Bærekraft; Kan teknologien redde oss?

Professor på NTNU og gruppeleder av faggruppen Produksjonsledelse, Jan Ola Strandhagen, har skrevet en artikkel til nyhets- og informasjonsbladet Transport Inside. Er det teknologiutviklingen og industrialiseringen som har skylda for dagens klima og miljøproblemer? Eller er det teknologien som kan hjelpe oss på veien mot raskere transport, bedre produkter, mindre utslipp og økt bærekraft? For å lese mer, trykk

Automatisert produksjon i verdensklasse

EFFEKT er et 3-årig forskningsprosjekt som ble avsluttet i 2016. Målet var å utvikle innovative produksjonsstrategier og -teknologier for konkurransedyktig produksjon av høyteknologisk marint utstyr i Norge. Det har vært et fokus på følgende aktiviteter: Produksjonsstrategi i ETO produksjon LEAN ETO produksjonslogistikk Fleksible automatiserte systemer Sanntidsovervåking og -styring Mars 2017 ble artikkelen "Automatisert...

EET 2017 - Trondheim

Fra 8.-12. Mai har MTP Valgrinda hatt besøk av 12 internasjonale studenter og 4 veiledere fra Technische Universität Berlin, Politechnika Warzawaska og Plitecnico di Milano. Sammen med de 4 studentene fra NTNU har de gjennom uken arbeidet i to grupper der de har utarbeidet en forretningsplan for hvert sitt innovative produkt: en modulær vindmølle for privat bruk og et desinfiseringsapparat til bruk i sykehus. På fredag holdt de en presentasjon der de presenterte arbeidet så langt...

EET 2017

Neste uke får vi besøk av 12 studenter og 3 veiledere fra Technische Universität Berlin, Politecnico di Milano og Warsaw University of Technology. Studentene skal arbeide sammen med MTP Valgrinda sine dyktige 1./4. års masterstudenter Sondre Sivesind Melbye, Malte Josef Svehla og Swapnil Bhalla fra studieprogrammet GMM og Solveig Jacobsen Kolstad fra studieprogrammet PUP. De blir veiledet av Professor Jan Ola Strandhagen og Førsteamanuensis Cecilia Haskins fra MTP, NTNU. ...

Smartlog seminar 16.03.17

Torsdag 16. mars 2017 ble Smartlog seminaret Global Manufacturing Networks arrangert på Valgrinda i Trondheim. Siden konkurransen fra lavkostnadsland er i økning er det viktig for den nordiske industrien å få en forståelse for hvordan de kan sørge for å ha en bærekraftig produksjon. Global sourcing er en strategi som har hjulpet nordiske produksjonsindustrier å beholde konkurransedyktigheten. En slik strategi er dessverre forbundet med stor risiko. Faktorer som...

Emne for PhD-kandidater - Høst 2017

Dersom du er PhD-kandidat og interessert i produksjon og logistikk, samt ønsker å få innblikk i prinsipper og metoder for å analysere og skape bærekraftige industrielle verdikjeder, er PK8202 - Analyse og modellering for bærekraft i industri emnet for deg. Emnet undervises høsten 2017, og består av forelesninger og selvstudium. I løpet av semesteret får du muligheten til å skrive en vitenskapelig artikkel basert på en case som teller 50% av...

Røros-konferansen 2017

Fra fredag 10. februar til søndag 12. februar arrangerer Logistikkforeningen den 43. Røros-konferansen på Røros hotell. Hovedtemaet for konferansen er logistikk, der presentasjonene omhandler, blant annet, varedistribusjon, bærekraftig logistikk og gründererfaringer. Blant hovedaktørene finner vi Bring, Postnord, Sintef, NTNU og Fagerhaug & Olstad.

Smartlog 4.0 er innvilget støtte fra Forskningsrådet

Søknaden om finansieringsstøtte til Smartlog 4.0 - Smart logistikk i dynamiske verdikjeder 4.0 er innvilget og har blitt tildelt 900 000 NOK for tre år. Smartlog er et nettverk bestående av bedrifter drevet av faggruppen Produksjonsledelse ved MTP (tidligere IPK), NTNU. Hovedmålet er å styrke norsk næringsliv ved å tilføre kunnskap om produksjonslogistikk og dynamisk verdikjedestyring i et Industri 4.0 perspektiv. ...

En viktig bro til Europa er åpnet

En viktig bro til Europa er åpnet NORCORE, Norges kunnskapskontor i Brussel, har åpnet! Sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider SIU for økt norsk deltakelse i EU-programmer og for å styrke norsk påvirkning overfor EU. Eurolean prosjektet ble presentert som et eksempel på et prosjekt der aktører fra utdanning, forskning og industri samarbeider på tvers av...

Etter- og videreutdanningskurs - Lean produksjon

Vår 2017 organiserer NTNU i samarbeid med LEAN Midt-Norge et etter- og videreutdanningskurs - Lean produksjon. Kurset skal gi deltagerne en grundig forståelse av prinsipper, metoder og verktøy som benyttes for å skape en Lean virksomhet. Med basis i Toyota Production System gir kurset praktisk kunnskap som spesielt er godt egnet for engineering, produksjon og logistikk.

IVT samarbeider med Hong Kong

24. november inngikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), NTNU en samarbeidsavtale med The Hong Kong Polytechnic University. Denne avtalen innebærer et samarbeid om doktorgradsutdanning. Fra IPK er professor Jan Ola Strandhagen og doktorgradsstipendiat Sven-Vegard Buer involvert. Les mer her.

Seminar om automatisering og robotisering

Hydro Sunndal arrangerte et seminar om automatisering og robotisering, onsdag 23. november. Robotteknologi, vedlikeholdsfrie løsninger, komplette systemløsninger, trådløse sensorløsninger og Industri 4.0 var noen av temaene på agendaen. Det var et stort oppmøte på seminaret med rundt 70 deltakere fra næringslivet i Sunndalsregionen. Les mer om...

Dybdeseminar om KANBAN, 23.11.16

Et dybdeseminar om Kanban ble arrangert av Lean Forum Nordvest 23. november på Høgskolen i Molde. Invitasjonen til seminaret kan finnes her. Representanter fra både industri og akademia holdt presentasjoner innen følgende temaer: muligheter og konsekvenser ved bruk av kanban, industri-caser og bruk av kanban i sammenheng med f.eks. ERP-systemer og...

IWAMA 2016, 10-11 November

The 6th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation (IWAMA 2016) was held on 10th – 11th November 2016 at Manchester University in the UK. IWAMA aims at providing a common platform for academics, researchers, practicing professionals and experts from industries to interact, discuss trends and advances, and share ideas and perspectives in the areas of manufacturing and automation. 61 papers of six academic topics are covered in the proceedings of...

Når industri møter forskning

27.oktober arrangerte iKuben, i samarbeid med Møreforskning og SINTEF, et seminar hos Brunvoll i Molde. Temaet for seminaret var «Når industri møter forskning», ment som en markering for de mange MAROFF-prosjektene som nå går inn i en avsluttende fase. Dette var en stor suksess, og en god mulighet for NTNU IPK til å legge frem resultater fra tre år med forskning i prosjektene LIFT, EFFEKT og ManuNET. Seminaret inneholdt også en paneldebatt v/ Arthur...

EuroLEAN+ i kunnskapspolitisk dialogmøte

Erlend Alfnes sammen med Ingmar Ickerott fra Hochschule Osnabrück deltok i et kunnskapspolitisk dialogmøte i Berlin september 29-30. Der presenterte de prosjektet EuroLEAN+ på parallellsesjonen «How to enhance mobility and exchange between Norway and Germany». EuroLEAN+ prosjektet består av flere norske og tyske partnere, som inkluderer både forskningsinstitutter og bedrifter fra industrien. De jobber sammen med mål om å utvikle og dele kunnskap om «Customised Lean». Det gode...

Seminar Logistikk for fremtiden 2016

Logitas, linjeforeningen for Logistikkingeniører NTNU, i samarbeid med SMARTLOG arrangerer den årlige seminar Logistikk for fremtiden. Årets tema er: Hvordan vil Industri 4.0 påvirke samhandling og muliggjøre nye forretningsmodeller?. Seminaret finner sted 5. oktober 2016 i Clarion Hotell, Brattøra, Trondheim. Mer informasjon om seminaret finnes i vedlagt

Internasjonal masterprogram - Møte i Nantes

Gruppen forbereder et forslag til Erasmus Mundus internasjonale masterprogram sammen med Ecoles des Mines Nantes, Universita di Bologna, University of Liverpool og Clemson University. Jan Ola Strandhagen, Aili Stangeland og Jo Strandhagen er på møtet på Ecoles des Mines i Nantes i dag!

Studentseminar i Røros

Årets studentseminar arrangert av institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk tok plass i Røros, 12.-13. september. Opplegget besto blant annet av presentasjon av instituttet, kurs i litteratursøk, informasjon om prosjekt- og masteroppgaveskriving, erfaringsoverføring mellom studentene, utendørsaktiviteter og en finere middag. Totalt 77 studenter og 18 ansatte deltok på seminaret.

APMS konferansen 2016

Konferansen Advances in Production Management Systems (APMS) 2016 gikk av stabelen 3.-7. september. Temaet for årets konferanse var ‘Production Management Initiatives for a Sustainable World’. Konferansen fant sted ved Iguassu Falls, Brasil. Konferansen er en stor internasjonal faglig nettverksbygging begivenhet innen produksjonsledelse, med over 120 faglige presentasjoner, og flere spennende keynote foredrag av representanter fra både akademia og næringsliv. Faggruppen...

Disputas Emrah Arica

Emrah Arica, PhD-kandidat, har levert sin akademiske oppgave "An Investigation on Handling Events in Production Scheduling and Control", og forsvarte denne 18.august. Tidligere samme dag fikk Emrah godkjent sin prøve-forelesning om "Shopfloor Control: Opportunities and Challenges in light of Industry 4.0", som hadde meget godt oppmøte. Etter presentasjonen av Emrah's forsvaring ble oppgaven godkjent, og vi gratulerer så mye!

Industry 4.0 special session under EurOMA 2016

En av de mest populære sesjoner under EurOMA konferansen var...

EurOMA 2016 - Et vellykket arrangement

EurOMA 2016 – den 23. konferanse i rekken - ble arrangert ved NTNU 17.juni-22.juni. Konferansen er den største i Europa i fagfelt Operations Management. EurOMA 2016 tiltrakk mer enn 500 deltakere fra hele verden. Fagmiljøet fra Institutt for Produksjons- og Kvalitetsteknikk (IPK) bidro sterkt til organiseringen av konferansen og ledet flere sessions, samt presenterte 13 papers....

EET+ workshop #2 I Politecnico Milano

Den 2. Workshop for EET+ studenter funnet sted I vakre Lecco I Italia, I lokaler til Politecnico Milano. NTNU studenter Even Jørs, Kjersti Hoel, Teo Tandberg og Marte Venstad, sammen med veiledere prof. Ola Strandhagen og førsteamanuensis Cecilia Haskins er fornøyde med god innsats!

Manufacturing Network 4.0 Workshop

Workshopen rund Industri 4.0 konseptet var arrangert av Produksjonsledelse gruppen, NTNU på NTNU Trondheim 10. mai. Workshopen gikk av stabelen med god deltakelse fra både partnerbedriftene Ekornes, Kleven, Pipelife og Brunvoll, og fagmiljøet. NTNU Trondheim og Ålesund, Høgskolen i Molde og SINTEF. Partnerbedriftene spilte inn ideer og ønsker knyttet til case. Etter flere spennende foredrag, etterfulgt av produktivt gruppearbeid, ble...

Kick-off av EET+ prosjekt i Warsaw

Bildet er fra første samling for studenter fra TU Berlin, Uni Warzawa, Politecnico di Milano og NTNU (produktutvikling og produksjon) som deltar på et europeisk prosjekt. Superflinke studenter skal designe og utvikle neste generasjon waste handling system som leveranse i et felles europeisk masteremne.

Lean Produksjon: etter- og videreutdanningskurs våren 2016

NTNU Videre sammen med fagruppen Produksjonsledelse arrangerer et etter- og videreutdanningskurs

Siste nyheter om EuroLEAN+ prosjekt i SIU-magasinet

Erasmus+ prosjekt EuroLEAN+, et strategisk partnerskap mellom NTNU og universitetene og industrielle partnere fra Nederland, Belgium og Tyskland, har hatt god fremgang siden oppstarten i høsten 2015....

Avslutning av CALM prosjektet

Den 25. februar ble avslutningskonferansen for prosjektet CALM avholdt i Lodz, Polen med stor suksess. Tittelen var "Towards modern education -A new approach to learning and teaching logistics and management".

Røroskonferansen 2016

Røroskonferansen 2016 ble arrangert 12.-14. februar av Logistikkforeningen. Røroskonferansen er en viktig nettverksbygging arena for bedrifter fra Trøndelag og hele Norge, og er anerkjennt for sin høy faglig standard og integritet. Årets konferanse var nummer 42. i rekken, og ble en stor suksess med 120 deltakere. Konferansen ble åpnet med et innlegg fra NHO-direktør Kristin Skogen Lund, etterfulgt av mange spennende foredrad fra bl.a Det Norske...

Verftskonferansen 2015

3.-4. november ble Verftskonferansen 2015 - maritim nærings viktige møteplas - holdt i regi av Norsk Industri på Scandic Parken Hotell Ålesund. Professor Jan Ola Strandhagen (Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU) presenterte resultater fra forskningsprosjekt SUSPRO og...

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder: Jan Ola Strandhagen

Prosjektkoordinator: Aili Biriita Bertnum

Epost: aili.b.bertnum@ntnu.no

Besøksadresse: S. P. Andersens veg 3, 7031 Trondheim

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter.