NTNU NanoLab

NTNU NanoLab

5 personer i et laboratorium med skyddsdrekt. Foto
Foto: Geir Mogen/NTNU

Nettsider om NTNU NanoLab finnes kun på engelsk

Se våre engelske sider for NTNU NanoLab for mer informasjon