Parken toppbilde

Parken. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Parken

Parken

Hagemoten fra 1800-talet er levende i landskapsparken på Ringve. Ærverdige trær fra den tiden siler fortsatt lyset gjennom kronene og ned på tepper av vårblomster i april.

Parken er et tidsminne fra Ringves lystgårdshistorie. Gårdshagen ble anlagt på 1850-tallet i datidens hagestil, landskapsparken. Denne stilen hadde det nordeuropeiske beitelandskapet som forbilde. Typiske trekk i slike hager er store trær, frittvoksende underbeplantinger, og mykt slyngende grusganger og vannkanter. Mer romantiske og stemningsskapende elementer, som lysthus eller minnestøtter, ble etter hvert også del av denne stilen.

Parken ligger i sørhellinga ned fra gården. En monumental steintrapp danner forbindelsen mellom Parken og hovedbygningen på gården. Parken domineres av store løvtrær, som bøk, lind, alm, hestekastanje og platanlønn, og har et nettverk av slyngende stier.

Om våren er det rik løkblomstring under de store trærne. Videre utover sommeren tar andre vekster over, før vegetasjonen slåes som eng på sensommeren. Den 200 år gamle ”Ringvebøka” er parkens eldste og største tre, og vitner om at gårdshagens historie går ennå lenger tilbake enn til da landskapsparken ble anlagt.

Parken ble restaurert i perioden 1974-76.

30 nov 2017

Parken sidebilder

Parken. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fra Parken. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Mer om Parken

Mer om Parken