Plantesystemet topp

Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange. NTNU Vitenskapsmuseet.

Plantesystemet

Plantesystemet

I Plantesystemet kan du følge plantenes utviklingshistorie og slektskapsforhold. Her folder planterikets variasjon av former, farger og fascinerende tilpasninger seg ut.

Hvorfor er det så stor variasjon i former, farger og dufter blant blomsterplantene? Mye av svaret ligger i at de er utviklet parallelt med utviklingen av insektene som pollinerer dem – det har skjedd en gjensidig evolusjon og tilpasning gjennom millioner av år. I Plantesystemet kan du gå på stier og mellom rom som representerer ulike utviklingslinjer i denne evolusjonen.

Rommene i anlegget er avgrenset av hekker av alperips (Ribes alpinum). Hvert rom tilsvarer en planteorden og inneholder arter fra typiske familier og slekter i ordenen. Dess lenger vekk fra hverandre to rom er plassert i anlegget, dess mindre beslektet er plantene i de to rommene.

Plantesystemet er hagens mest innholdsrike anlegg, med rundt 1000 forskjellige arter i 50 ordensrom. I tillegg til variasjonen i blomster, er ulike frukttyper og vekstformer i planteriket godt representert.

30 nov 2017

Plantesystemet side

Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange. NTNU Vitenskapsmuseet.

Plantesystemet. Foto: Åge Hojem. NTNU Vitenskapsmuseet.