Plantesystemet topp

Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange. NTNU Vitenskapsmuseet.

Plantesystemet

Plantesystemet

I Plantesystemet kan du følge plantene si utviklingshistorie og slektskapsforhold. Her faldar variasjonane av former, fargar og fascinerande tilpassingar i planteriket seg ut.  

Kvifor er det så stor variasjon i former, fargar og lukter blant blomane? Mykje av svaret er å finne i at dei er utvikla parallelt med utviklinga av insekta som pollinerer blomane – det har skjedd ein gjensidig evolusjon og tilpassing gjennom millionar av år. I Plantesystemet kan du gå på stiar og mellom rom som representerer ulike utviklingsliner i denne evolusjonen.  

Romma i anlegget er avgrensa av hekkar av alperips (Ribes alpinum). Kvart rom svarar til ein planteorden og inneheld artar frå typiske familiar og slekter i ordenen. Dess lenger vekk frå kvarandre to rom er plassert i anlegget, dess mindre i slekt er plantene i dei to romma.  

Plantesystemet er det mest innhaldsrike anlegget i Ringve botaniske hage, med om lag 1000 ulike artar i 50 ordensrom. I tillegg til variasjonen i blomeer, er ulike frukttypar og vekstformer i planteriket godt representert. 

13 apr 2023

Plantesystemet side

Plantesystemet. Foto: Vibekke Vange. NTNU Vitenskapsmuseet.

Plantesystemet. Foto: Åge Hojem. NTNU Vitenskapsmuseet.