Gamlehagen toppbilde

Gamlehagen. Foto: Montserrat de la Fuente, NTNU Vitenskapsmuseet.

Gamlehagen

Gamlehagen

En samling tradisjonelle hageplanter fra Midt-Norge.

Gamle hageplanter er levende kulturminner. De bærer med seg historier om hvordan folk tidligere har brukt ulike plantearter. Mange av de gamle hageplantene er ikke i handelen i dag, men kan finnes i gammelt kulturlandskap, på fraflyttede gårder og småbruk, i gamle hager og parker, på kirkegårder eller forvillet i skog og kratt nær den hagen eller gården hvor de en gang ble dyrket.

Gjennom prosjektet ”Bevaring av hageplanter i Midt-Norge” har en rekke gamle hager i de tre midtnorske fylkene blitt undersøkt, og plantemateriale er samlet inn. De aller fleste plantene har en kjent historie i hvert fall tilbake til 1950-tallet, og ofte mye lengre. Både vanlige og sjeldne planter er samlet inn, og til sammen gir de et spennende innblikk i midtnorsk hagetradisjon.

De gamle hageplantene tas vare på i Gamlehagen. Anlegget har lange, frodige stauderabatter på begge sider av gangstien. Kjøkkenvekster, peoner, bunndekkende planter og steinbedsplanter står i separate bed.

Gamlehagen ble åpnet i august 2007. Innsamlingsprosjektet var støttet av Norsk genressurssenter, og anlegget er en del av genressurssenterets nett av bevaringssteder for gamle hageplanter.

25 jan 2017

Gamlehagen sidebilder

Gamlehagen. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet.

Gamlehagen. Foto: Montserrat de la Fuente , NTNU Vitenskapsmuseet.