Arboretet toppbilde

Aktivitet i arboretet. Foto: Wenche Eidshaug.

Arboretet

Arboretet

Gå en tur rundt dammen i Arboretet, og bli kjent med trær og busker som danner ulike skogtyper på hele den nordlige halvkule.

Dammen i midten av anlegget forestiller Nordishavet. De ulike trærne og buskene som er plantet rundt dammen, er plassert etter den utbredelsen de har på den nordlige halvkule. En vandretur rundt dammen blir dermed som en vandring fra kontinent til kontinent, fra skogtype til skogtype.

Nærmest dammen er det plantet trær og busker som danner skoggrensa mot nord i Europa, Sibir og Canada. Lenger vekk fra dammen står trær med mer sørlig utbredelse.

Arbor betyr tre. Et arboret består derfor av treaktige planter som busker og trær. Arboretet på Ringve har rundt 120 arter. Sentrale slekter er bartrærne gran (Picea), furu (Pinus), edelgran (Abies) og lerk (Larix) og løvtrærne bjørk (Betula) og vier (Salix).

01 des 2017

Arboretet sidebilder

Arboretet. Foto: Vibekke Vange, NTNU Vitenskapsmuseet.

Fra arboretet. Foto: Ane S. Guldahl, NTNU Vitenskapsmuseet.

Arboretet - sidebar