BLUES - Biologisk mangfold, arealbruk og økosystemtjenester 

BLUES - Biologisk mangfold, arealbruk og økosystemtjenester 

Forskningstema: Effekter av arealbruk og klimaendringer på biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Blues karusell

 • Reinsdyr spiser i skogen

   

 • Feltarbeid

   

 • Humle på en blomst

 • Elg i skogen

 • Skogbunn

   

 • Feltarbeid

Research activity