Velkommen DEMBRA

DEMBRA 2021/2022

Dembra-konferansen 2021/2022

Demokrati og medborgerskap - fra teori til skolepraksis

På grunn av Covid-19, ble konferansen gjennomført digitalt i to deler.

Del 1: digitalt seminar 28. september 2021

Se opptak av programmet 28. september i sin helhet.

Foredragsholdere

  • Martin Meggele Sjøen: Demokratisk beredskap - lærerens rolle?

Panelsamtale 1: Lærerens rolle

  • Martin Meggele Sjøen, førsteamanuensis i samfunnsfag
  • Jens Flakstad Vold, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen
  • Christian Engen Skotnes, universitetslektor i fagdidaktikk samfunnsfag

Panelsamtale 2: Konspirasjonsteorier og kritisk tenkning

  • Jean Bergane, stipendiat i religionsdidaktikk
  • Gunnar Grut, universitetslektor i samfunnsfag
  • Ingunn Steen Andersen, seniorrådgiver, HL-senteret

Del 2: digitalt seminar 9. mars 2022

Se opptak av programmet 9. mars i sin helhet.

Foredragsholdere

Panelsamtale med Halvor Thengs (spillpedagog), Malin Nilsen (lærer ved Steinerskolen på Rotvoll) og to av hennes elever og Marit Holm-Amundsen (lærer ved Nøtterøy videregående skole) og to av hennes elever, ledet av Camilla Stabel Jørgensen (Institutt for lærerutdanning, NTNU).


Hva er Dembra?

Hva er Dembra?

Hva er egentlig Dembra, og hva er en Dembra-skole?

Mer om Dembra

Logo Dembra. jpg


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Logo Falstadsenteret

Dembra-konferansen 2021/22 var et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Falstadsenteret, og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).