Velkommen DEMBRA

DEMBRA 2021/2022

Dembra-konferansen 2021/2022

Demokrati og medborgerskap - fra teori til skolepraksis

Ungdommer som jobber med prosjekt om 22. juli. De ser på bilder og avisutklipp, henger opp på tavle. Foto
Foto: Ana Rita Ferreira / 22. juli-senteret

«Demokrati og medborgerskap» er ett av tre tverrfaglige temaer i den overordnede delen av det nye læreplanverket. Disse temaene skal gå på tvers av fagene, og være synlig i de nye kompetansemålene.

Utgangspunktet for Dembra-konferansen

I læreplanen står det om «demokrati og medborgerskap»:

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.


Konferansen gjennomføres på grunn av koronapandemien i to deler. 

Del 1: digitalt seminar 28. september 2021

Hovedtema var lærerens rolle i skolens arbeid med demokratisk beredskap, men andre sider ved det overordnede konferansetemaet ble også tatt opp til diskusjon. Det digitale seminaret omfattet et innledningsforedrag og panéldiskusjon, og innspill fra deltakerne.

Se opptak og program

Del 2: digitalt seminar 9. mars 2022

På grunn av fortsatt høy smitte i landet og fare for høyt sykefravær i skolen har vi vurdert det dit hen at den planlagte fysiske konferansen blir digital. Det blir to foredrag 9. mars, av pedagogen Gert Biesta og av spillpedagog Halvor Thengs, med påfølgende panelsamtaler. Falstadsenteret og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), får mulighet til å presentere seg for skolene. Bidra gjerne i konferansens program. I løpet av konferansen vil videosnuttene dere har laget bli vist. Alt dette blir samlet og publisert, slik at dette kan benyttes som en ressurs av skolene i etterkant.

Se programmet for 9. mars


Hva er Dembra?

Hva er Dembra?

Hva er egentlig Dembra, og hva er en Dembra-skole?

Mer om Dembra

Logo Dembra. jpg


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Logo Falstadsenteret

Dembra-konferansen 2021/22 er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Falstadsenteret, og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).