Kategorier
EndNote Fagskriving Oppgaveskriving Referanser UBrss

Felles norsk standard for APA-stilen

Veldig mange studenter ved NTNU bruker APA-stilen når de skriver, og ved biblioteket får vi ofte spørsmål om hvordan ulike kilder skal føres opp i litteraturlista og i løpende tekst.  Problemet har vært at APA-stilen er utviklet på engelsk, og derfor ikke er tilpasset særnorske kilder som NOU’er og meldinger til Stortinget.

Norske universiteter og høgskoler har hver for seg utviklet nettsider som viser hvordan man skal referere til disse kildene, men fordi arbeidet ikke har vært samordnet, kan løsningene institusjonene foreslår, være ulike. Kildekompasset og NTNU Oppgaveskriving (VIKO) foreslår for eksempel ulike måter å referere til meldinger til Stortinget på.

Nå er det satt igang et prosjekt hvor målet er at alle universiteter og høgskoler i Norge skal bruke den samme APA-malen for norske kilder og for tekster skrevet på norsk. Prosjektet ledes av Ellen Nierenberg fra Høgskolen i Innlandet. Kildekompasset, Søk & Skriv og Oslomet er også representert. Fra NTNU Oppgaveskriving (VIKO) stiller Kjersti Faldet Listhaug.

Om ikke lenge vil det altså  være lettere å finne ut av hvordan referansene skal føres i APA.

Her er et utvalg norske sider om APA-stilen:

Har du riktig kinkige referanser, anbefaler vi APAs egen blogg: APA Style Blog. Og så kan du selvfølgelig alltid spørre på biblioteket!

 

Kategorier
Forskning NTNU-publikasjoner Open Access UBrss

NTNU Open Acces Journals

Visste du at NTNU har en tjeneste for å publisere tidsskrifter med åpen tilgang?

Den tjenesten heter NTNU Open Access Journals

Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten for forskere og fagmiljøer ved NTNU som ønsker å starte opp fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter, eller gjøre om allerede eksisterende tidsskrift til Open Access. NTNU Open Access Journals tilbyr en ferdig teknisk løsning for nettpublisering, mens det enkelte tidsskrift må stille med redaksjon, administrasjon og fagfeller. Open Access-tidsskrifter er fritt tilgjengelig på internett, og brukerne trenger derfor ikke abonnement for å kunne lese artiklene.

I dag utgis flere tidsskrifter på denne plattformen, både innen real- og naturfag, og innen etikk og pedagogikk.

Har du spørsmål om denne tjenesten, eller har du kanskje et tidsskrift du ønsker å «flippe» til åpen tilgang?
Da kan du kontakte Universitetsbibliotekets ekspert
Katherine Jaramillo Fonn (katherine.fonn@ntnu.no)

Kategorier
Forskning NTNU-publikasjoner Open Access UBrss

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang.

Regjeringa vedtok 22.8.2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Sammen med retningslinjene presenterer regjeringa noen tiltak som skal støtte opp under målet om åpen tilgang.

Retningslinjene sier at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning som hovedregel skal gjøres åpent tilgjengelig og at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal deponeres i et vitenarkiv. Når den nødvendige infrastrukturen er på plass, vil det at artikkelen er deponert i et vitenarkiv være en forutsetning for at den teller med i de resultatbaserte bevillingene til forskningsinstitusjonene. Ambisjonen er at dette skal gjelde fra 2019

NTNU har allerede vedtatt en handlingsplan for publisering i tråd med de nasjonale retningslinjene. NTNUs vitenarkiv heter NTNU Open, og forskere laster artiklene sine opp til arkivet via Cristin.

Du kan lese mer om hva de nasjonale retningslinjene og tiltakene innebærer på openaccess.no

Kategorier
Masteroppgaver NTNU-publikasjoner UBrss

Lurer du på om du kan lese masteroppgaver fra NTNU?

I disse dager leverer årets kandidater masteroppgaven sin. Kandidatene leverer oppgaven elektronisk, og fyller samtidig ut en avtale om elektronisk publisering av oppgaven. Dersom studenten har gitt sitt samtykke, vil masteroppgaven publiseres i NTNU Open etter sensur. Det kan være greit å vite at det tar litt fra eksamen er avlagt til oppgaven er tilgjengelig digitalt.

Nylig har HF-fakultetet delt ut pris for beste masteroppgave i 2014/2015 og 2015/2016. Disse gode masteroppgavene kan leses her:

Anne-Karoline Sunde Jakobsen«Why do we not make the story more premium than life?» : representing the holocaust in Jonathan Safran Foer’s Everything Is Illuminated

Ingvil Håberg Velle: Partisippkongruens og formelle subjekt i herøydialekta : ein dialektsyntaktisk studie