APA-eksempler

Velg hvilke materialtype du ønsker å se eksempel fra.

Eksempelet viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten, og også hvilke referansetype du bør velge ved bruk av EndNote.

English version: APA-examples

 Se også: Oppgaveskriving og Les mer om APA-stilen.

Bok

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver.

I referanselista

Dybvig, D. D., & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

I teksten

(Dybvig & Dybvig, 2003, s. 50)

I EndNote

Legges inn som "book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, Publisher.

E-bok

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv. Hentet fra http://...
Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv. doi

I referanselista

Wilbur, J. (2014). A grammar of Pite Saami. doi:10.17169/langsci.b17.34

I teksten

(Wilbur, 2014)

I EndNote

Legges inn som "Electronic Book".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, URL.

Bokkapittel i bok med redaktør(er)

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (År). Tittel på kapittel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Sted: Utgiver.

I referanselista

Beizer, J. L., & Timiras, M. L. (1994). Pharmacology and drug management in the elderly. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (2. utg., s. 279-284). Boca Raton: CRC Press.

I teksten

(Beizer & Timiras, 1994)

I EndNote

Legges inn som "Book Section".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Editor (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Book title, Place published, Publisher, Pages.

Bok med redaktør(er)

Dersom du skal referere til et kapittel i en redigert bok, se eksempel bokkapittel.

Struktur/mal

Etternavn redaktør, Initial(er). (Red.). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig). Sted: Utgiver.

I referanselista

Fermann, G. (Red.). (1997). International politics of climate change: Key issues and critical actors. Oslo: Scandinavian University Press.

I teksten

(Fermann, 1997)

I EndNote

Legges inn som "Edited book".

Fyll ut feltene: Editor, Year, Title, Place published, Publisher.

Tidsskriftartikkel

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift i kursiv, volum i kursiv (nummer), sidetall. doi – hvis tilgjengelig

I referanselista

Kwan, I., & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36(3), 305-312. doi:10.1016/S0001-4575(03)00008-3

I teksten

(Kwan & Mapstone, 2004)

I EndNote

Artikkel fra trykt tidsskrift: Legges inn som "Journal article". 

Artikkel hentet fra internett: Legges inn som "Electronic article".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Journal, Volume, Issue, Pages, Doi (eller ev. URL hvis hentet fra internett, men DOI er å foretrekke).

Konferansebidrag

Struktur/mal

Etternavn forfatter, Initial(er). (Utgivelsesår). Tittel på paper. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på konferanse i kursiv (sidetall). Sted: Utgiver.

I referanselista

Nørvåg, K. (2003). Space-efficient support for temporal text indexing in a document archive context. I T. Koch & I. Sølvberg (Red.), Research and Advanced Technology for Digital Libraries, 7th European Conference, ECDL 2003 (s. 511-522). Berlin: Springer.

I teksten

(Nørvåg, 2003)

I EndNote

Legges inn som "Conference Paper".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Conference Name, Conference Location.

Avisartikkel

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År, dato). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv, sidetall.
Etternavn, Initial(er). (År, dato publisert). Tittel på artikkel. Navn på avis i kursiv. Hentet fra http://...

Dersom du refererer til en elektronisk avisartikkel, oppgi URL i referansen. Bruk URL til avisens nettsted dersom avisartikkelen er søkbar, f.eks. Hentet fra https://www.aftenposten.no/

I referanselista

Ringen, S. (2004, 25. mars). La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. Aftenposten, s. 10.

I teksten

(Ringen, 2004)

I EndNote

Legges inn som "Newspaper article".

Fyll ut feltene: Reporter, Year, Title, Newspaper, Pages, Issue date.

Avhandling og bachelor-/masteroppgave

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på avhandling eller oppgave i kursiv (Doktoravhandling). Institusjon, Sted.

I referanselista

Hasund, I. K. (2003). The discourse markers like in English and liksom in Norwegian teenage language : A corpus-based, cross-linguistic study (Doktoravhandling). Universitetet i Bergen.

I teksten

(Hasund, 2003)

I EndNote

Legges inn som "Thesis".

Fyll ut feltene: Author (trykk "enter" mellom hvert navn hvis flere), Year, Title, Place Published, University, Degree (her legges også institusjonen inn).

Offentlig informasjon (NOU)

Struktur/mal

NOU år: nummer. (År). Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.

I referanselista

NOU 2010: 13. (2010). Arbeid for helse: Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren. Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

I teksten

(NOU 2010: 13)

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (legg inn navnet på NOU med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Offentlig informasjon (Stortingsmelding)

Struktur/mal

Betegnelse nummer (sesjon). (År). Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.

I referanselista

Meld. St. 29 (2012–2013). (2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

I teksten

(Meld. St. 29 (2012–2013))

Bruk betegnelsen St.meld. på meldinger som er lagt fram før oktober 2009, f.eks. St.meld. nr. 30 (2008-2009).

I EndNote

Legges inn som "Government document".

Fyll ut feltene: Author (St. meld nr. med komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Place Published, Publisher.

Lov

Struktur/mal

Korttittel. (År). Tittel i kursiv. Sted: Utgiver.

I referanselista

Åndsverkloven. (1961). Lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Oslo: Kulturdepartementet.

Merk: Bruk feltet "Dato" i Lovdata, som er sanksjoneringsåret for loven, ikke publiseringsåret.

I teksten

(Åndsverkloven, 1961)

I EndNote

Fra trykte kilder: Legges inn som "Government document".

Fra internett: Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (korttittelen til loven), Year, Title (full tittel på loven), URL (hvis hentet fra internett).

Standard

Struktur/mal

Organisasjon. (År). Tittel på standard i kursiv (Standard nr.). Hentet fra http://...

I referanselista

International Organization for Standardization. (2005). Industrial sewing machines — Safety requirements for sewing machines, units and systems (ISO Standard nr. 10821). Hentet fra http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=113554

I teksten

(International Organization for Standardization, 2005)

I EndNote

Legges inn som "Web page".

Fyll ut feltene: Author (institusjonsnavn med komma etter for å hindre invertering), Year, Title, Access Date, Access Year, URL.

Rapport

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Sted: Utgiver.
Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på rapport i kursiv (Rapport nr.). Hentet fra http://...

Dersom du refererer til en elektronisk rapport, erstatt sted og utgiver med URL i referansen.

I referanselista

Holm, A. (2016). Nye standarder i gamle bygg (NIBR-rapport 2016:14). Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR.

I teksten

(Holm, 2016)

I EndNote

Fylles ut som "Report" 

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Series Title, Report Number, Place Published, Institution, Access Date, URL.

Nettside

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel. Hentet fra http://...

I referanselista

Fugelsnes, E. (2004). Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. Hentet fra http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32

I teksten

(Fugelsnes, 2004)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere, hvis institusjonsnavn skriv komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Access date, Access year, URL.

Nettside med organisasjon som forfatter

Struktur/mal

Organisasjon eller Institusjon. (År). Tittel. Hentet fra http://...

I referanselista

Helsedirektoratet. (2016). Kostråd fra Helsedirektoratet. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet

I teksten

(Helsedirektoratet, 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Author (trykk enter mellom hvert navn hvis flere, hvis institusjonsnavn skriv komma til slutt for å unngå invertering), Year, Title, Access date, Access year, URL.

Nettside uten forfatter

Struktur/mal

Tittel. (År). Hentet fra http://...

I referanselista

Investment scams. (2017). Hentet fra https://www.moneysmart.gov.au/scams/investment-scams

I teksten

(“Investment scams,” 2017)

I EndNote

Legges inn som: "Web page"

Fyll ut feltene: Year, Title, Access date, Access year, URL.

Oppslagsverk (leksikon, ordbok osv.)

Se eksempel bokkapittel for innførsel i trykt oppslagsverk.

Struktur/mal

Med forfatter:

Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på innførsel. I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Hentet fra http://...

Uten forfatter:

Tittel på innførsel. (År). I Initial(er) Etternavn redaktør (Red.), Tittel på oppslagsverk i kursiv (Utgave – hvis tilgjengelig, sidetall). Hentet fra http://...

I referanselista

Med forfatter:

Berg, O. T. (2016). Stemmerett. I Store norske leksikon. Hentet 20. mai 2017 fra https://snl.no/stemmerett

Hentet dato er tatt med i denne referansen siden innholdet kan bli endret.

Uten forfatter:

Tautersau. (2016). I Wikipedia. Hentet 20. mai 2017 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Tautersau

Hentet dato er tatt med i denne referansen siden innholdet kan bli endret.

I teksten

Med forfatter:

(Berg, 2016)

Uten forfatter:

(“Tautersau,” 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Web Page"

Med personlig forfatter: 

Fyll ut feltene: Author, Year, Title, URL.

Uten personlig forfatter:

Fyll ut feltene: Author (artikkeltittel), Year, Title (navn på oppslagsverket), URL.

Blogginnlegg

Struktur/mal

Etternavn, Initial(er). (År, dato publisert). Tittel på blogginnlegg [Blogginnlegg]. Hentet fra http://....

I referanselista

Chaffey, P. (2016, 24. november). Flere kommuner sier ja [Blogginnlegg]. Hentet fra https://paulchaffey.blogspot.no/2016/11/flere-kommuner-sier-ja.html

I teksten

(Chaffey, 2016)

I EndNote

Legges inn som: "Blog"

Fyll ut feltene: Author, Year, Title of Entry, Access year, Date, URL.

Bilde

Struktur/mal

Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Medium]. Sted: Institusjon.
Etternavn kunstner, Initial(er). (År). Tittel på verk i kursiv [Medium]. Hentet fra http://...

Dersom institusjonen har et nettsted hvor bildet blir vist, kan du oppgi nettstedets URL i referansen, f.eks. Hentet fra https://www.moma.org/collection/

I referanselista

Condo, G. (2009). The fallen butler [Maleri]. New York: Museum of Modern Art.

I teksten

(Condo, 2009)

I EndNote

Legges inn som: "Artwork"

Fra internett:

Fyll ut feltene: Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work, URL, Access date

Fra trykt kilde:

 Artist, Year, Title, Description (her legges all info om museum/galleri etc., by, inventarnummer), Type of Work

Eksempel på referanseliste i APA

Beizer, J. L., & Timiras, M. L. (1994). Pharmacology and drug management in the elderly. I P. S. Timiras (Red.), Physiological basis of aging and geriatrics (2. utg., s. 279-284). Boca Raton: CRC Press.
Dybvig, D. D., & Dybvig, M. (2003). Det tenkende mennesket. Filosofi- og vitenskapshistorie med vitenskapsteori (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Kwan, I., & Mapstone, J. (2004). Visibility aids for pedestrians and cyclists: A systematic review of randomised controlled trials. Accident Analysis & Prevention, 36(3), 305-312. doi: 10.1016/S0001-4575(03)00008-3

 

Kontakt

For mer veiledning kontakt ditt lokale bibliotek.

Meld feil og forbedringsforslag til viko@ub.ntnu.no