Kategorier
Forskning NTNU-publikasjoner Open Access UBrss

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang.

Regjeringa vedtok 22.8.2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Sammen med retningslinjene presenterer regjeringa noen tiltak som skal støtte opp under målet om åpen tilgang.

Retningslinjene sier at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning som hovedregel skal gjøres åpent tilgjengelig og at alle vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal deponeres i et vitenarkiv. Når den nødvendige infrastrukturen er på plass, vil det at artikkelen er deponert i et vitenarkiv være en forutsetning for at den teller med i de resultatbaserte bevillingene til forskningsinstitusjonene. Ambisjonen er at dette skal gjelde fra 2019

NTNU har allerede vedtatt en handlingsplan for publisering i tråd med de nasjonale retningslinjene. NTNUs vitenarkiv heter NTNU Open, og forskere laster artiklene sine opp til arkivet via Cristin.

Du kan lese mer om hva de nasjonale retningslinjene og tiltakene innebærer på openaccess.no

Legg igjen en kommentar