Regjeringa skal lage en ny maritim strategi.  En bredt sammensatt gruppe skal i løpet av dette året lage et viktig strategidokument. Det handler om forskning, utvikling og innovasjon. Professor Ingrid Schjølberg skal lede dette arbeidet.

– Dette er en krevende, men viktig jobb. Vi skal se på hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for å få fart på det grønne skiftet i blå sektor, sier hun.

I løpet av året skal gruppa utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger.

Det betyr at gruppa skal ha et særlig blikk på digitale teknologier og deres bidrag til det grønn omstilling. Hva kan vi, hva trenger vi å forske mer på? Hvordan skal kunnskapsmiljø, næringsliv og samfunnsliv sammen ta maritim industri inn i ei ny tid?

Norge er bygd på ressurser fra havet. Sjømat og olje. Vi kan Skipsfart. Transport av varer og folk, innaskjærs og utaskjærs. – Nå skal vi stå til rors når fartøy og ny teknologi skal utvikles. Vår ambisjon er å gjøre gode framtidsretta vegvalg. Bærekraft skal gi konkurransekraft, sier Schjølberg.

Kjersti Bruheim profilbilde
Kjersti Bruheim

Kjersti Bruheim er rådgiver for dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk på områder som lederstøtte, samfunnskontakt og kommunikasjon.