Denne nakensneglen har du aldri sett før. Det hadde ikke vi heller. Zelentia ninel er en ny art for Norge. Et utrolig spennende funn da #sneglebuss gjorde innsamlinger i Altafjorden. Gjengen som hadde vært i fjæra kom strålende fornøyd tilbake til feltlaboratoriet med flere individer som var funnet på små hydroider på tang. Etter å ha studert individene i lupe ble funnet bekreftet.

Zelentia ninel en nakensnegl funnet for første gang i Norge. Individene som ble funnet på grunt vann i fjæra er bare 5 mm lange. Foto: Erling Svensen.

Arten er ikke bare ny for Norge, den har vært ukjent for verden også, inntil for to år siden. Da beskrev Tatiana Korshunova og Alexander Martynov, som er med #sneglebuss, Zelentia ninel som ny for vitenskapen fra kysten i Murmansk-regionen. Alexander har lett med lys og lykte i fjæra etter denne arten fra Varangerfjorden og vestover. Ved Årøysundet i Altafjorden ble det fullklaff. Flere spennende funn er gjort tidligere på feltarbeidet i Finnmark, men dette er et virkelig høydepunkt.

Zelentia ninel er lik Zelentia pustulata som er kjent fra store deler av norskekysten. Men Zelentia ninel mangler den tydelige hvite pigmenteringen vi ser hos Zelentia pustulata. En spesiell ting med Zelentia ninel er direkte utvikling, som betyr at ved reproduksjon utvikles eggene til bittesmå individer som er lik de voksne. De fleste nakennegler har larver som driver i vannet før de omdannes og vokser seg større til små individer. Og liten det er denne arten i seg selv. Individene vi fant målte kun 5 mm. Og da hadde flere egg i seg, som forteller at vi har med voksne individer å gjøre.

Arten ble altså beskrevet som ny for vitenskapen for to år siden. Vi vet derfor foreløpig veldig lite om utbredelsen til Zelentia ninel. Så langt er den bare kjent fra stedet i Murmansk-regionen den ble beskrevet fra, Dalnie Zelentsy, og i Altafjorden. Det er rimelig grunn til å tro at utbredelsen dekker hele området fra Vest-Finnmark og østover.

En gjeng svært fornøyde forskere etter å ha funnet Zelentia ninel for første gang i Norge. Her studeres levende individer i feltlaboratoriet. Arten er nå grundig dokumentert med foto fra lab og under vann. Fra venstre Karstein Hårsaker, Tatiana Korshunova og Alexander Martynov. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.