Mange nakensnegler finner vi på dybder vi må dykke ned til. Noen er bare å finne på store dyp. Andre kan vi finne i fjæra og på helt grunt vann. Kjente arter vi ser ofte, men som vi kanskje må lete etter. Snur vi på stein, løfter på tang eller ser godt etter i fjærepytter er det flere arter som kan dukke opp.

En lys Doris pseudoargus som gjemmer seg på bunn av skjellsand i en fjærepytt. Foto: Torkild Bakken.
En lys Doris pseudoargus som gjemmer seg på bunn av skjellsand i en fjærepytt. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Heldigvis krever det ikke alltid dykking eller forskningsfartøy for å finne nakensnegler. Mange av artene er til og med store slik at de er ganske lette å oppdage. Riktignok må vi se godt etter for de kan være godt gjemt og til og med kamuflert. Når vi har med studenter på feltkurs i biologi er det mange ivrige øyne som leter godt, og da finner vi mye spennende.

Se nærmere på det lyse individet Doris pseudoargus vi fant på Hitra. En art som lever godt kamuflert. Det stikker seg ikke ut fra bunnen den sitter på, lys skjellsand. Den var dermed ikke lett å oppdage selv om den holdt til i en fjærepytt. En liten dam med sjøvann som var blitt igjen mellom svaberg når floa trakk seg tilbake. Kanskje var det fordi vi fant brødsvamp vi så ekstra godt etter og fant sneglen? Brødsvamp er favorittmaten til Doris pseudoargus. Denne var fem cm lang.

Adalaria loveni er en art vi ofte finner på tare. Her er to individer fotografert i en prøve samlet inn for videre studier. Foto: Torkild Bakken.
Adalaria loveni er en art vi ofte finner på tare. Her er to individer fotografert i en prøve samlet inn for videre studier. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Adalaria loveni er aldri godt gjemt. De er hvite eller gulaktige og sitter på tareblad. Den lyse fargen stikker seg ut mot det brune tarebladet. På fjære sjø kan vi nå tak i tareblader og trekke dem opp. Rett i nærheten av fjærepytten vi allerede hadde undersøkt kunne vi derfor finne mange store individer Adalaria loveni. To til tre cm lange nakensnegler er for store å regne. Vi finner dem på tareblad fordi de spiser mosdyr som har festet seg på tarebladet som et hvitt belegg.