Helt der nede, helt for seg selv satt den. En Cadlina laevis. En underlig liten hvitsprengt en, med gule prikker i kanten. Bekreftelsen på en nedtur. Dykkeren som kom opp med den ensomme individet var fornøyd, men bare han. Alle andre fant ingenting.

Bakkan utenfor Tromsø som skulle være et så bra sted for nakensnegler, ble feltarbeidets største skuffelse. Det er altså svært sjelden vi omtaler nakensnegler i entall når det gjøres innsamlinger, men det ble slik denne gangen. Skuffende. Dårlig sikt var det også. Og kaldt. Og vått. Dykkeren mente dykket ble avsluttet med en opptur. Det er bra, dykk skal det.

Ser du nakensneglen? Bakkan var en lokalitet som skuffet og ga #sneglebuss det dårligste bidraget til prosjektets resultater. Bøtta inneholdt liten fangst av andre ting også. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.