Denne nakensneglen har du aldri sett før. Det hadde ikke vi heller. Zelentia ninel er en ny art for Norge. Et utrolig spennende funn da #sneglebuss gjorde innsamlinger i Altafjorden. Gjengen som hadde vært i fjæra kom strålende fornøyd tilbake til feltlaboratoriet med flere individer…