Vi har startet med innsamlingen til prosjektet #sneglebuss der vi skal kartlegge nakensnegler i Finnmark. Starten gikk i Kirkenes, og første dag fant vi flere arter og med en gang interessante resultater. Det er sånn her som i mange andre sammenhenger, med en god start kan vi senke skuldrene litt og jobbe jevnt og trutt fremover.

Flystreik og en stor logistikkoperasjon er en svært dårlig kombinasjon. De to første dagene skulle vi bruke til å samle utstyr og deltakere i Kirkenes til to uker med feltarbeid. Det klarte vi, men det ble langt mer kostbart enn uten flystreik, og det førte til at vi fikk frafall i teamet. Men, spennende nakensnegler fant vi første dag med feltarbeid. Da glemmer vi streik og utfordringer og vi er i gang.

Limapontia senestra er en snegle i gruppen Sacoglossa, egentlig ikke en nakensnegl men en annen bakgjellesnegl. Et veldig spennende funn, den er svært dårlig kjent. Og så liten (2 mm lang) at dette bilde tatt i lab ikke fanget individet veldig godt med fototutstyret som ble brukt. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi etablerte oss i Bugøynes i Varangerfjorden. Første dag ble det gjort innsamlinger i og rundt Kirkenes, og andre dag i Bugøynes. Vi ser litt stort på dette med nakensnegler. Nakensnegler er rovdyr og hører hjemme i en gruppen Nudibranchia. Gruppen Sacoglossa spiser alger og hører også hjemme blant bakgjellesneglene. Både Sacoglossa og Nudibranchia er altså bakgjellesnegler men i ulike evolusjonære grupper. Vi fant Limapontia senestra, en Sacoglossa. Sannsynligvis er ikke denne funnet i Norge tidligere. Vi må litteraturen nærmere etter i sømmene her. Men uansett, en kjempestart!

Ziminella salmonacea er vanlig på Svalbard, og i kaldt vann i Norge. Vi har ikke mange registreringer av denne, men har funnet den før øst i Finnmark. Foto: Erling Svensen.

En gammel kjenning vi fant i samme område i 2002 er Ziminella salmonacea. En art som er vanlig i kalde farvann, og dermed ikke så vanlig langs norskekysten her den er begrenset til nordlige strøk.