Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Ukategorisert

ØK-nytt uke 41 og 42

av 18. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Sist uke var det samling i Brussel for ledelsen i både NTNU og SINTEF, med tema Horosont Europa, det nye rammeprogrammet til EU som starter i 2021. Fokus er enda mer på tverrfaglighet enn før, særlig i Pilar 2 som et knyttet mot forskning for samfunnsendringer. Miljø og bærekraft er helt sentralt på alle områder og alle måter. Vi fikk også en gjennomgang om programmet i Instituttledermøtet vårt på onsdag. Lurer du på noe her er det Hilde Røysland som er vår nøkkelperson på Fakultetet. Det er viktig at alle institutter posisjonerer seg frem mot dette viktige programmet!

Apropos EU-programmer kan det også nevnes at NTNU arrangerer EIT Innovation Day 20. november for å informere om virkemidlene som finnes i KIC-systemet, det er EU-midler til innovasjonsprosjekt fra EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy og EIT RawMaterials. Dette er ordninger som retter seg mot innovasjon og ikke forskning, noe som kommer til å bli enda viktigere i Horisont Europa i forhold til dagens H2020. Vår KIC-ekspert er Lars Gjølme på IØT. Les mer om denne dagen her: https://www.ntnu.edu/energy/eit-innovation-day

Mandag var jeg på Gjøvik, i det såkalte D5-møtet! Det er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Det er imponerende mye bra som foregår, spesielt tverrfaglig forskning rettet mot arbeidslivet i regionen. Og vårt fagmiljø er med i stort sett alt som foregår på Gjøvik. Vi ser et økende behov for å også koble på våre fagmiljøer ved resten av fakultetet i forhold til alle prosjektene vi setter i gang her, særlig mot sykehus, livslang læring og vareproduksjon. Dette må vi finne ut av.

Florentina Paraschiv and PhD-student Ranik Raaen Wahlstrøm have met the monetary policy makers of Norway at Norges Bank on 16/10. Their research paper on “A comparative analysis of parsimonious yield curve models” has been presented in the research seminar of NB and attracted a vivid interest to monetary market operators and policy makers. Their research results show the drawbacks of yield curve models typically used by central banks for decision making and propose solutions for improving the parameter stability. Norges Bank will interact with our research group at NTNU Business School on new topics that emerged at the meeting, bridging the gap between academics and practitioners.

Florentina and Ranik at Norges Bank

Søknadsfristen for rektorstillingen er nå utløpt, og det er 10 søkere slik dette fremgår av Universitetsavisa. To av disse er unntatt offentlighet. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg velger hvem som skal til første- og andregangsinterjvu og gjennomfører  disse. Deretter behandles innstillingen av styret ved NTNU. Saken er presentert i UA: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/17/Ti-personer-vil-bli-NTNUs-nye-rektor-20176447.ece

Tirsdag var en stor dag for meg og for Marte: Da disputerte Marte Pettersen Buvik fra IØT, som jeg har vært hovedveileder for. Hun skrev om teamarbeid innenfor prosjekter, med empiri fra bygningsindustri. Marte jobber til daglig ved SINTEF. Det gikk veldig, veldig bra, og jeg var kjempestolt av henne og litt rørt også:

Fra venstre: Komiteadministrator Jonas, biveileder fra psykologi Per Øystein, komitemedlem Sandra, Marte, disputasleder Arild, superstolt veileder Monica og komitemedlem Jonas.

På onsdag og torsdag ble NTNU Business School Conference and PhD Seminar arrangert for niende gang! 45 forskere og PhD-studenter fra blant annet NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Henley, University of Edinburgh, University of Sussex, London School of Economics and Political Science og Copenhagen Business School var samlet for å diskutere et bredt spekter av problemstillinger innen økonomi og administrasjon. Konferansen ble avholdt på Kvilhaugen Gård, og hadde et tverrfaglig program hvor økonomifakultetet ved NTNU var godt representert med deltakere fra både ISØ, Handelshøyskolen og NTNU Ålesund. I tillegg var de internasjonale tungvekterne Trevor Hopper og Gianluca Marcato hovedtalere. Begge talerne holdt inspirerende presentasjoner, professor Hopper om hvordan regnskapsføring kan bidra til å oppnå mål om bærekraftig utvikling og professor Marcato om hvordan geografisk plassering påvirker verdien av en aksje ved børsnotering. Årets deltakende PhD-studenter fikk faglige tilbakemeldinger på sine pågående forskningsprosjekter fra gode forskere, og muligheter til å knytte internasjonale nettverksforbindelser. Her er deler av delegasjonen på plass på Kvilhaugen:

Resten av ettermiddagen min er viet diskusjoner om samlokalisering og innovasjon på Gløshaugen. Du får ha en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 40

av 4. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Fredag igjen, og i Trondheim er UKA i full sving! Jeg har fått den store ære av å holde festtalen under forestillingen på U-Helg lørdag (U står for Urpremiere) og det gleder jeg meg vanvittig til! Da får jeg også se revyen, Viville (Vi vil le/Vi ville, siste i to ulike betydninger. UKE-navnet skal alltid ha minst tre tolkningsmuligheter). Det blir veldig bra!

Sist fredag kveld var det researchers night på NTNU i Trondheim. Vi hadde sikkert flere stasjoner jeg ikke har hørt om, men ISØ var i alle fall godt representert, med fire stipendiater: Lana Krehic, Irmelin Helgesen, Sigrid Husøy og Ellen Reitan. De hadde stor pågang fra elever fra videregående som ville diskutere verdensproblemer med dem! Her er samfunnsøkonomene i aksjon:

Denne uken har ikke bydd på de helt store hendelsene, eller i så fall har det gått meg hus forbi. Husk å sende meg info og bilder om ting som har skjedd som du vil ha med her i ØK-nytt!

Neset uke skal jeg sammen med alle andre dekaner, rektorat og SINTEF-ledelsen til Brussel på Europakonferanse. Tema er det nye rammeprogrammet Horizon Europe, og hvordan SINTEF og NTNU kan øke sin prosjektportefølje innene tre ulike pilarene anvendt forskning, grunnforskning og innovasjon. Vi på ØK har jo økt vårt omfang av EU-prosjekter fra 360.000 til 8 millioner, men vi vil ha mer! Har du noen tips til meg om hva jeg kan ta opp med kolleger ved NTNU/SINTEF, med EU-kommisjonen og næringsliv til stede må du bare si fra. Jeg har fått gode innspill fra Kjetil Fagerholt og Ruud Egging på IØT, og Annik i Ålesund. Har du gode tips og innspill, send meg en epost!

Ellers kan jeg nevne at en rapport som utreder innovasjonssenter nå er i sluttfasen. Jeg har et råutkast jeg skal pløye gjennom i løpet av helgen. Jeg vet med sikkerhet at noen av dere trofaste lesere av ØK-nytt er interessert i det.

Da håper jeg helgen din blir flott!

Monica

ØK-nytt uke 39

av 27. september 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere, og god fredag! Var en svipptur til Oslo i dag, og det var jammen godt å komme hjem igjen til tørt og varmt vær i Trondheim! Sist uke var instituttadministrasjonene og Kari fra Fakadm samlet på Gjøvik, for å diskutere og erfaringsutveksle om studentkommunikasjon. Hvordan kan førstelinje organiseres best mulig, og der Gjøvik ble brukt som eksempel. I bærekraftens navn tok alle tog. Her fra omvisningen på Campus Kallerud:

Sist uke ble det kake og festivitas på HHS, da de feiret at enda en har rykket opp til professor: Jon Martin Denstadli:

Professorkake

HHS bemerker seg også i media denne uken. Her er et oppslag på NRK om taktikker på boligmarket ved å skremme budgivere. Arbeidet er foretatt ved Phd-stipendiatene Aras Khazal og Ole Jakob Sønsebø. Skremming kan øke prisen med et par prosent: https://www.nrk.no/trondelag/ole-jakob-sonstebo-har-forsket-pa-budrunder_-skremmebud-funker-ikke-1.14711941

Vi får noen nye kolleger i tiden som kommer; Karoline Kaspersen starter som universitetslektor i entreprenørskap på IØT den 1. oktober, og den 3. oktober starter Tina Skjærvik Thomsen som seniorrådgiver ved Eksperter i Team. Velkommen så mye til begge to!

På Gjøvik ble det arrangert et stort Forskningstorg midt i Gjøvik sentrum sist lørdag. Fagmiljøet vårt på IØT-G hadde valgt en bred tilnærming for å nå flest mulig på sin stand, med både forskningsposter, posters fra bachelorprosjekter som viser hva IØT-G bidrar med til lokalt næringsliv og en økonomiquiz som visstnok kunne sette fast noen og enhver. Det fortelles om tidvis lang kø av besøkende og fagseksjonen fikk rettet mye oppmerksomhet mot fakultetets aktiviteter på campus.

Glade NTNU’ere på stand på Forskningstorget, Britt Berge, Godfrey Mugurusi og Martina Ortova!

I dag har NTNU i Gjøvik delt ut Eurekapriser til de beste bacheloroppgavene ved de 5 fakultetene som er representert på campus. Et fullsatt auditorium ble presentert for studentarbeider av svært høy kvalitet fra de fem ulike fagretningene.  For fakultet for økonomi gikk prisen til Kathrine Eines og Ann Lene Småli, som hadde skrevet en oppgave med tittelen: Innovasjon til havs: En casestudie av prosjektet Hywind Tampen i Equinor og oppgaven så på hvilke barrierer og utfordringer som knytter seg til et så stort innovasjonsprosjekt. Prisen er en gavesjekk på kr 10.000, samt diplom og blomster. For fagmiljøet og studentkullet er det hyggelig å registrere at juryen som har valgt blant nominerte A-kandidater, spesielt bemerker at årets nivå har vært svært høyt og at det har vært krevende å finne fram til en vinner.

Kathrine Eines og Ann Lene Småli, vinner av Eurekaprisen for Fakultet for økonomi

PhD-stipendiat Gunn-Berit Sæter deltok på årets Forsker Grand Prix i går, og kom til den regionale finalen etter veldig gode tilbakemeldinger fra dommerne. Gunn-Berit er stipendiat på SFU Engage og IØT, og presenterte forskningen sin på entreprenørskap som del av sykepleierutdanningen og hvordan de kan endre og redde helsevesenet framover. Onsdag 23. oktober holder hun lunsjforedrag på Økonomibiblioteket for oss på ØK (og alle andre som vil komme) i serien Kost og nytte. Vi sees der!

Gunn Berit i aksjon!

Og med det håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 37 og 38

av 19. september 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Jeg har vært litt ute av rytmen nå. Sist uke var jeg på farten, og i morgen skal jeg også på reise. Så jeg oppsummerer begge ukene nå torsdag kveld.

De siste dagene har Ragnar Torvik operert i de fleste medier og anbefalt Sentralbanksjefen å la være å heve renten. Det er stor stas å ha en så profilert medarbeider hos oss! Banksjefen valgte imidlertid ikke å lytte til rådet. Vi får følge med på om det straffer seg.

Forrige uke arrangerte IØT et ph.d.-seminar på Bårdshaug Herregård mandag og tirsdag. Hele 29 av instituttets ph.d.-kandidater deltok, og både IØT-T, IØT-E og IØT-G var representert med deltakere.

Stein-Erik Fleten og Heidi Carin Dreyer ledet seminaret. Faglige temaer var blant annet publisering, råd til ph.d.-løpet, om veiledningsrelasjoner og nettverksbygging. Det var tre eksterne som holdt innlegg og ledet diskusjoner: professor Stein Wallace ved NHH, professor Einar Rasmussen ved Nord universitet og professor Lise Lyngsnes Randeberg ved Institutt for elektroniske systemer, NTNU. Sistnevnte også president i Tekna, forøvrig. Lise (som jeg kjenner godt) sendte meg en melding dagen etterpå og skrøt fælt, det var et flott seminar, og fantastisk gode diskusjoner med stipendiatene, så dette har åpenbart vært vellykket, gratulerer til arrangørene! Jeg har fått tilsendt noen bilder fra begivenheten:

Tre stipendiater opptatt med kreativt teamarbeid eller problemløsning!
Tre andre stipendiater med ditto aktivitet
Plenum med Heidi og Stein-Erik

Arbeidet med en ny EVU-master sammen med IV, IE og NV går sin gang og nærmer seg avslutning. Det er IV-fakultetet som er vertsfakultet, men vi leverer inn emner og moduler fra alle institutter. Nytt foreslått navn er «Teknologiledelse og digital omstilling». Masteren med tilhørende emner skal være klar høsten 2020.

Torsdag, fredag og i helga var jeg på en konferanse i Italia. Jeg er styreleder i Trondheim Jazzfestival, og dette i Italia var en «meta-festival» om festivalarrangering. Mitt prosjekt er å gjøre denne til en forskningsbasert festival. Vi har en håndfull hos oss som forsker på festivaler, i tillegg til at noen andre på NTNU gjør, både ved SU og HF-fakultetene. På konferansen fikk jeg kontakt med et miljø på Universitetet i Birmingham som kan være spennende å samarbeide med fremover. Vi utvider stadig horisonten på ØK! Det er gruppen på sport- og kulturstudier på HHS som er sentrale i dette arbeidet. Det blir spennende å fortsette arbeidet.

Denne uken hadde vi dekansamling i Selbu mandag og tirsdag. I dag var det styremøte på NTNU, der seksuell trakassering og arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier var noen av temaene. Dette er referert både i UA, Khrono og Adresseavisen.

I morgen skal jeg til Ålesund og delta i feiringen av at Øyvind Helgesen går over i emeritus-rekkene. Det kan hende jeg kommer tilbake med et referat derfra i løpet av helga!

Monica

ØK-nytt uke 36

av 6. september 2019 i Ukategorisert med 1 Kommentar

På slutten av forrige uke og denne uken har det rydd på med gladnyheter for NTNU. Rett etter at sist nummer av ØK-nytt gikk i trykken kom nyheten om at vi får penger både til Ocean Space og til Campus-prosjektering i Trondheim. Det siste var det mange av oss som spådde kom til å bli utsatt, men det gjorde altså ikke det. Strålende godt nytt og veldig viktig for fremdriften for samling av Campus. Og det er viktig for oss på ØK, fordi det betyr fortsatt fremdrift for Innovasjonssenter.

Det milde gavedrysset fra en regjering i valgkampmodus stoppet ikke der. På onsdag kom en annen virkelig god nyhet: Vi får penger og klarsignal på å sette i gang byggingen av Elgeseter gate 10. Dette bygget har stått på vent i aldri så lang tid, og nå kommer vi endelig i gang med byggingen. Her blir det samling av helse- og sosialfagene fra Tunga. Bygget skal stå ferdig til studiestart i 2022. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/09/04/Gir-klarsignal-til-bygging-av-Elgeseter-gate-10-19856669.ece

Vi hadde et ØK-lederseminar denne uken på Bårdshaug. Det var prodekaner, seksjonsledere, instituttledere, kontorsjefer og nestledere fra alle institutt inkludert Gjøvik. Dette ble virkelig bra, vi fkk jobbet veldig konkret med realisering av vår strategi. Det er særlig tre aktiviteter som er viktige for oss: Å fortsette faglig integrasjon i bachelor-utdanningene våre i øk/adm på tvers av tre campus, (BØA-integrasjon), å øke eksternfinansiert forskning (BOA) og å komme igang med akkreditering. Vi er i gang med å lage klare og tydelige handlingsplaner på alle tre tema, så dette ble veldgi nyttig. Og så betyr selvsagt ikke det at vi skal slutte med alle andre viktige saker. Vi må også jobbe med faglig integrasjon på andre felt, men vi klarer ikke å gjøre alt i like stort omfang på en gang! Strategi handler om å prioritere, og nå er det disse tre aktivitetene som gjelder for 2020.

Ellers kan jeg nevne at Berit Kjelstad er utnevnt som konstituert prorektor for utdanning mens Anne Borg er konstituert rektor. Berit har vært prorektor i to perioder før, så dette kommer til å gå glimrende. Det betyr også rent praktisk at hun går inn i styret til Engage, der prorektor for utdanning har en plass.

Til slutt kan jeg opplyse om at Florentina på HHS har sammen med flere organisert en sommer-skole for Phd i finans i forrige uke. Hun forteller selv litt mer om dette her:

The PhD Summer School in Finance took place between 22 August – 06 September 2019 at NTNU Business School. The project is organized by Florentina Paraschiv (NTNU Business School) and funded by the Norwegian Finance Initiative and NTNU Business School. The aim of the project is to strengthen the PhD education in the main stream of finance and allow our PhD students get international research connections and professional feedback on their on-going research.

30 PhD students from Norway, Finland, Germany, Denmark, Spain, Italy and Morocco attended the program. In addition, PhD students from relevant Norwegian banks joined the school.

The courses covered the following topics: Empirical Finance (Prof. Paul Soderlind, University of St. Gallen), Empirical Banking (Prof. Steven Ongena, University of Zürich), Complexity and Behaviour (Prof. Cars Hommes, University of Amsterdam), Real Estate Finance (Professor Roland Fuess, University of St. Gallen), Quantitative Aspects of Financial Regulation (Prof. Florentina Paraschiv, NTNU Business School). In addition to the courses offered, PhD students had the chance to present and get feedback on their on-going research in our PhD Workshop (02 September). Several research collaborations emerged during this program. We aim at creating a bi-annual tradition of this event at NTNU.

Foto by Maiken Trane. In the picture – left to right, professors teaching in the Summer School in Finance at NTNU 2019: Steven Ongena, Paul Soderlind, Florentina Paraschiv, Roland Fuess.


Og med det vil jeg ønske oss alle en god helg. Husk å bruke stemmeretten din på mandag, eller forhåndsstem – siste sjanse i dag.

Monica

ØK-nytt uke 35

av 30. august 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi kommet til fredag igjen. Uken har vært litt roligere enn de to foregående for min del, med mer tilstedeværelse på kontoret. Vi hadde rektors møte med instituttlederne på tirsdag, da Anne Borg møtte instituttlederne som konstituert rektor for første gang. Det ble et riktig flott møte, og stemningen godt oppsummert i følgende overskrift i UA: «Kan vi få litt ro nå?». Fokus var på å fullføre de endringene vi har startet før vi setter i gang alt for mye nytt. Du kan lese det her hvis du ikke allerede har lest den: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/08/27/Kan-vi-f%C3%A5-litt-ro-n%C3%A5-19795357.ece

I går hadde vi en workshop i Universitetskommune Trondheim 3.0, mellom alle de fem områdene som det fokuseres på. Mye bra på gang her, i likhet med Ålesund, som også skal sette i gang et lignende arbeid.

I går hadde vi høstens første disputas, av Thomas Brekke på IØT. Tittel på avhandlingen hans er: Higher Education Institutions (HEIs), Innovation, and Regional Economic Development : Enhancing the entrepreneurial discovery process in regional development. Thomas er ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og har vært ph.d.-kandidat på forskerskolen EDWOR II. Gratulerer så mye, her er kandidaten i aksjon:

Thomas Brekke i diskusjon med førsteopponent Professor Helen Lawton Smith fra Birkbeck University of London.
Og her er hele komiteen, kandidat og disputasleder etter seansen!

I går skjedde det også noe i hovedstaden. NTNUs nye kontor for etter- og videreutdanning (EVU) ble åpnet av trekløveret Borsch, Borg og Borgen, henholdsvis statssekretær i KD, rektor ved NTNU og ordfører i Oslo. Det er videre verdt å merke seg at den aller første forelesningen i det nye kontoret ble gjennomført av vår egen Terje Berg fra HHS: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/08/29/NTNU-er-i-gang-i-Oslo-19813309.ece

Indøk-studentene har deltatt i en internasjonal konkurranse med andre indøk-ere om beste case-presentasjon, den såkalte TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills). TIMES, Tournament in Management and Engineering Skills, har vært arrangert av ESTIEM, European Students of Industrial Engineering and Management, siden 1994 og er regnet som den største og mest prestisjetunge casekonkurransen innenfor Industrial Engineering and Management for europeiske studenter, med mellom 1500 og 2000 deltagende studenter hvert år, fra 72 europeiske universiteter. I Grand Final er det 8 lag igjen, 3-4 studenter på hvert lag, og alle konkurrerer om å bli «Industrial Engineering and Management Students of the Year». Konkurransen går ut på å løse flere MIT/Harvard business case. Løsningene presenteres for flere juryer som består av representanter fra næringslivet og akademia Denne fine gjengen kom på andreplass:

Kari Elisabeth Eide Hartvedt, Merethe Tvedt, Ida Lindtvedt og Abhirohan Parashar fra Indøk vant andreplassen i den prestisjetunge TIMES-konkurransen!

Ellers jobber Florentina med å arrangere en sommerskole innen finans, som går av stabelen neste uke: https://www.ntnu.no/hhs/summerschool

I uken som kommer skal vi ha en ledersamling på Fakultetet, med instituttledere, nestledere og kontorsjefer i tillegg til dekanatet. Dette gjennomføres tirsdag og onsdag.

ØK-nytt uke 34

av 26. august 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

En kort og sterkt forsinket oppdatering av sist uke: Vi hadde styreseminar på Gjøvik, dro med tog dit på tirsdag kveld. Styremøtet på morgenen konkluderte med å konstituere Anne Borg som ny rektor på NTNU, etter at Gunnar Bovim varslet sin avgang uken før. Anne kommer til å fungere som rektor mens stillingen lyses ut. Den store diskusjonen i styremøtet var om stillingen skal lyses ut for resten av denne perioden, som i praksis blir 1,5 år, eller for denne og neste periode, som blir 5,5 år. Styret endte opp med det siste. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg og en stillingsutlysning skal utarbeides, med mål om å ha rektor på plass ved årsskiftet. Som dere har fått med dere har jeg svart ja på spørsmålet fra UA om jeg kommer til å søke. Så får vi se hvordan dette går! Aldri en kjedelig dag på NTNU!

Resten av uken hadde vi seminarer om utviklingsplanene både på Gjøvik og i Ålesund. Her er det mye bra potensiale vi skal jobbe videre med i løpet av høsten.

Men det skjer mye annet hos oss: Florentina på HHS har vært på konferanse på Isaac Newton Institute, Mathematics for Energy Systems Programme ved universitetet i Cambridge, og sesjonen hun organiserte ble utnevnt som Best research output, den het forøvrig «Pricing and optimization of intraday/day-ahead electricity and futures contracts». Gratulerer så mye:

Florentina på konferanse!

Men vi har flere godbiter denne uken. Vi har fått i land et nytt EU-prosjekt under Climate KIC. Dette er organisert ved IØT, med Luitzen som prosjektleder. Prosjektet heter E-ZEMCONs – Ecosystems for Zero Emission Construction Sites, og skal “contributes to coordination in markets, especially in the procurement area, through a buyer-supplier ecosystem for Zero Emission Construction Sites”. Prosjektdeltagere er bykommunene Trondheim, Budapest, Stockholm, Helsinki, København og Oslo. Finansieringen fra EU til NTNU utgjør 120.000 EUR. Foruten Luitzen deltar Magnus Sparrevik og Shannon Truloff. Gratulerer så mye!!!

Men det stopper ikke der heller, vi har rett og slett et EU-prosjekt til på IØT, som Pedro Crespo del Granado med flere har dratt i land. Tittel på prosjektet er Syn.ikia (Sustainable Plus Energy Neighbourhoods). Det er forankret på AD-fakultetet, innenfor FME Zero Emission Neighborhoods. Det er i alt 11 partnere i Norge, Belgia, Spania, Nederland og Sveits. Det totale prosjektet er på 6,5 mill EUR, og vår andel på 160.000 EUR. Temaet i vår del av prosjektet er å realisere innovasjon og nyskapingspotensialet i «smart grid» i bygninger.

Det var en kjapp oppdatering, før vi er godt i gang med arbeidet i uke 35!

Monica

ØK-nytt uke 33

av 18. august 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Grunnet sen tilbakekomst fra Arendal ble det en sen oppdatering av blogg denne uken. Hele sist uke var jeg på farten. Mandag var det immatrikulering i Trondheim i regnvær, men et fint arrangement likevel. Etter seansen utendørs deltok jeg med en tale på immatrikuleringen til IØT:

Etter dette tok jeg tog til Gjøvik og overnattet der, før det var klart for en ny runde med dekankappe dagen etter, på Campus Kallerud. Og regnværet hadde vi jammen klart å ta med oss:

Immatrikulering på Gjøvik

Fra Gjøvik bar det videre til Arendal, hvor jeg tilbrakte resten av uken, innlosjert på en båt. Vi deltok i en rekke debatter og foredrag, virkelig et tettpakket og spennende program.

På fredag sendte NTNU ut en pressemelding som er gjengitt i de fleste medier og med større dekning i Universitetsavisa og Adresseavisen: Gunnar Bovim trekker seg som rektor fra onsdag denne uken. Årsaken til akkurat onsdag er at vi har styreseminar og styremøte på Gjøvik onsdag og torsdag kommende uke, så han deltar på dette som det siste før han trekker seg. Han fortsetter i en rådgiverstilling i rektors stab ved NTNU. Bakgrunnen for valget er at han har blitt kjæreste med campusdirektør Merete Kvidal, og de har vurdert at relasjonene blir for tette til at det er fornuftig at begge fortsetter i sine stillinger. Han har to år igjen av sitt åremål, og valgte etter eget ønske å tre tilbake. Fra torsdag kommer prorektor Anne Borg til å fungere som konstituert rektor inntil stillingen blir lyst ut. Nærmere avklaringer på dette vil bli bestemt når styret møtes til uken.

Det var de viktigste hendelsene. Jeg er på jobb mandag og tirsdag, og tirsdag ettermiddag drar vi igjen med tog til Gjøvik for det nevnte seminaret. Deretter skal vi dekaner som har aktivitet i Ålesund dra dit, så jeg er ikke hjemme igjen før fredag kveld. Lurer du på noe i forhold til alt som skjer, bare ta kontakt med meg!

Monica

ØK-nytt uke 32

av 9. august 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og vel overstått sommerferie!

Da braker det snart løs for fullt, med nye studenter som kommer i neste uke. Opptaket vårt har gått bra, vi ligger stort sett godt an på de fleste programmer. Nettstudiet i øk/adm på Gjøvik gjør det svært bra med poengsum på 54,1 på ordinærkvote selv etter suppleringsopptak, det nye årsstudiet på NTNU Handelshøyskolen er en braksuksess med poengsum på 60,5 på ordinærkvoten, og Indøk-programmet kan skilte med all time high, med 60,3 på førstegangskvote og 64,2 i ordinærkvote, og er som vanlig blant de mest populære studier i landet. Vi har også økt opptaket på masterprogrammet i Ålesund etter at vi fikk endret søknadsfristen. Det er bare å glede seg til studentene dukker opp!

Jeg skal delta i immatrukuleringen i Trondheim kommende mandag, og drar derfra til Gjøvik for å delta i immatrikulering der tirsdag. Per Bjarte opptrer som dekan i immatrikuleringen i Ålesund som også er på tirsdag. Det blir stor stas, og vi gleder oss!

Etter immatrikuleringen drar jeg til Arendal, for å delta på Arendalsuka resten av neste uke, der det er en rekke arrangementer og møteplasser. Det blir veldig bra!

Vi har noen nyansettelser rett før og rett etter sommeren: Jørgen Flint startet 1. august hos IØT som senterkoordinator hos Engage. Velkommen så mye til en svært viktig jobb! Raquel Jorge har vært ved IØT en stund, og har allerede bidratt med flere EU-prosjekter. Men fra 1. juni er hun fast ansatt som forsker. Det blir veldig bra!

I forrige uke ble det arrangert en konferanse i Trondheim: International Conference on Stochastic Programming». I den forbindelse ble det høytidelig markert at professor emeritus Bjørn Nygreen ved IØT ble æresmedlem på livstid i Den norske operasjonsanalyseforeningen. Juryens begrunnelse var følgende: «Bjørn was the first professor in Operations Research at the Department of Industrial Economics and Technology Management, NTNU. He has had a key role in developing the research area, both through his research and his teaching. Several of his PhD-students have pursued academic careers. Bjørn’s contribution to the community has been invaluable.» Her er Bjørn under markeringen forrige uke:

Bjørn Nygreen ble æresmedlem i Den norske operasjonsanalyseforeningen

Selve konferansen, arrangert av blant andre Asgeir, Stein-Erik og Florentina fra IØT og HHS kan du lese mer om her: https://www.ntnu.edu/icsp

Vi har også en nyhet på nyskapningsfronten. Oppstartsbedriften Optimeering Aqua er startet med basis i forskning ved IØT og tidligere studenter som gründere. Forretningsideen er å bruke numerisk optimering til å hjelpe havbruksselskap å hente mer ut fra sine eksisterende ressurser og konsesjoner. Sist uke fikk de inn en industriell investor og er på full fart videre. Du kan lese mer her: https://ilaks.no/optimeering-aqua-henter-15-millioner-kroner-i-frisk-kapital/

På tampen her har vi også fått inn et rykende ferskt EU-prosjekt! Det er på utdanningsområdet, et såkalt Erasmus + prosjekt. Prosjektet handler om bruk av virtuell læring og e-læringsplattformer i sosialt entreprenørskap. NTNUs rolle gjelder ekspertise og kvalitetssikring av læringens innhold mht entreprenørskapsutdanning. Tittel: Internationalisation for Social and Innovative Start Up’s and Entrepreneurs. Prosjektledere er Erik O’Donnell / Frode Halvorsen / Øystein Widding, alle fra IØT, det totale budsjettet på 239.000 EURO og NTNUs andel på 56.000 EURO. Vi er koordinator for prosjektet, og har med oss partnere fra Hellas, Bulgaria, Kypros og Spania. Gratulerer så mye!!

Da håper jeg du får en fin helg etterhvert, og ser frem til å treffe mange av dere mandag og tirsdag i neste uke!

Monica

ØK-nytt uke 26

av 28. juni 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken nådde studentbedriften Artfish helt til topps i Europa, da de vant EM for studentbedrifter! Dette er en bedrift med utspring i vårt studieprogram markedsføring og ledelse sammen med NVs studieprogram Biomarin innovasjon, begge i Ålesund. Utrolig artig at vi nok en gang gjør det så bra! Jeg vet at det blir kakefest i Ålesund i dag, etter en velfortjent seier! Forretningsideen handler om å bekjempe problemet med lakselus i oppdrettsnæringen. på bildet under ser vi de glade vinnere, med viserektor Annik som heiagjeng! Førstelektor Bjørn Magne Hatlø i midten på bildet har vært en viktig i prosessen med å nå opp, i følge gründerne selv!

Det var møte i styringsgruppen for Campusprosjektet på Gjøvik tirsdag denne uken. Vi besluttet å gå videre med å utrede alternativ C, for de innvidde i saken. Dette innebærer leieavtale med et nytt bygg oppført av Industribygg på Kallerud, der vårt miljø får nye lokaler. Nærmere avklaringer følger gjennom sommeren. Jeg tror dette blir bra!

Ellers kan jeg oppfordre dere om å lese kronikken Bjarne Foss og Gunnar Bovim publiserte i UA om forskning denne uken. IIF er nevnt som et av miljøene fra tidligere høgskoler som virkelig har økt sin forskningskapasitet, fra 3 til 11 PhD-stillinger de siste par år. Hele kronikken ligger her: https://www.universitetsavisa.no/ytring/2019/06/24/God-sommer-et-forskningsblikk%E2%80%A8-19338846.ece

Da begynner det etterhvert å nærme seg sommer! Jeg kommer til å ta ferie fra neste uke, men følger litt med allikevel, ta bare kontakt hvis det er noe. ØK-nytt kommer også til å ta ferie i noen uker, men kan komme plutselig med et ekstranummer hvis noe skjer.

God sommer og takk for innsatsen så langt i 2019!

Monica

Topp