Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Ukategorisert

ØK-nytt uke 13

av 27. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Da er det gått to uker siden vi alle flyttet inn på hjemmekontor. Etter det jeg hører i de møtene og diskusjonsforum jeg har deltatt i går dette forbløffende bra. Jeg er virkelig imponert over innsatsen til dere alle! Vi lærer mye nytt, og vi tvinges til å jobbe på nye måter. Og det er utrolig hva man kan få til på digitale plattformer.

Viktig nå er at vi tar med oss det som fungerer bra inn i fremtiden, og ikke bare sklir tilbake til gamle vaner. Vi må ikke tenke at vi skal tilbake til det som var før, men at vi kan kombinere det som fungerer godt med å møtes fysisk i tillegg. Mange flere rene informasjonsmøter bør kunne gjennomføres digitalt, og slik at vi heller frigjør tid til de diskusjonen som virkelig krever sosialt samspill. Vi gjennomførte for eksempel dekanmøte på en time, mens vi vanligvis bruker tre. Ikke alt er like effektivt, men noen typer diskusjoner gir bedre beslutningsgrunnlag enn det vi gjorde før, slik jeg opplever det. Det å melde inn kommentarer i chat er for eksempel mye bedre tidsbruk i møter med mange enn å be om innlegg og replikker. Og de som er vant til å være «de eneste» møtedeltakerne på Skype/Teams mens resten av møtet er i samme rom, ofte dere fra Gjøvik og Ålesund, fremhever at slike møter er mye bedre når alle befinner seg på samme plattform.

Når det er sagt skal jeg ikke legge skjul på at jeg savner å møte kolleger i løpet av dagen! Det blir litt enslig og stusslig her alene foran skjerm og tastatur hele dagen, selv om jeg blant de heldige med familie sammen med meg her hjemme. Det er også viktig å holde på noen faste rutiner slik jeg ser det, og ikke minst få frisk luft og litt bevegelse hver dag.

Jeg har egentlig ikke så mye mer å fortelle enn det dere selv kan lese på Innsida eller Universitetsavisa. Det er for eksempel avklart at det ikke blir noen fysiske eksamener før sommeren. Det pågår en diskusjon om kriterier for forlengelse av stipend/tid for PhD, men det er ikke helt avklart ennå. Det er også viktig at du tar ut ferie som normalt og finner andre måter å feriere på enn planlagt. Hvis alle skal avvikle ferie senere i år eller skyve til neste år sier det seg selv at systemet bryter sammen.

Hva som skjer etter påske får vi vite den 8. april, da blir det en pressekonferanse fra Regjeringen, og vi ledelsen på NTNU skal ha et møte etterpå. Vi får seg hvordan det hele utvikler seg, og ta en dag om gangen.

Frem til da, takk for fantastisk innsats til alle! Ta en velfortjent påskeferie, så ser vi hva som skjer etterpå.

Monica

ØK-nytt uke 12

av 20. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdig med en av de rareste ukene på NTNU jeg har opplevd så langt. Skype/team-tilværelsen har gått fra å føles som en unntakstilstand, til å bli tilnærmet normalisert. Begge mine uteboende student-barn har flyttet midlertidig hjem, og vi har i tillegg en vordende russ som hentet russeklærne sine samme dag som skolen stengte! Nå sitter vi alle fem rundt i huset på ulike digitale plattformer, og gjennomfører møter på Skype og Teams, noen følger forelesninger i statsvitenskap, handelsledelse og politisk kommunikasjon på Blackboard Collaborate, de gjør digitale gruppeoppgaver, og yngstemann på videregående driver med innleveringer på enda en annen plattform jeg ikke husker hva heter. Heldigvis har vi mye plass og dører som kan lukkes, slik at vi ikke forstyrrer hverandre for mye. Etter en drøy uke på denne måten ser vi at det jo fungerer forbløffende bra! Jeg er nå evig takknemlig for at jeg insisterte på å innrede et Yoga-rom i kjelleren da vi renoverte huset for to år siden, slik at jeg faktisk har et sted å trene, med musikk, vekter, yogamatter og stepkasser og slike greier som jeg liker å drive med. Da vi var ute og spaserte her om dagen var promenaden langs Nidelven helt stinn av joggere. Det gjelder å finne en dagsrytme som fungerer for hver og en av oss! Mange av dere har opprettet digitale møteplasser og rom, med bilder, kviss og diverse. Kjør på med digitale møteplasser!

Men situasjonen er også trist, krevende og skremmende. Jeg har en god venninne som er fra Nord-Italia, og det er veldig tungt å høre om hennes erfaringer med venner og familie, der mange er gått bort og mange er syke. Og de kan ikke besøke hverandre.

Uken har oppgavemessig vært preget av mange ting, blant annet å få kontakt med alle våre utvekslingsstudenter. Vi har nå kun 2 av nesten 200 vi ikke har fått kontakt med, resten er enten kommet hjem, er på vei, eller har valgt å bli der de er og gjort en risikovurdering av det. Vi har kontakt med alle ansatte utenlands, og har oversikt over alle. Vi jobber på spreng for å finne ut hvordan vi løser undervisning og eksamen til våren. Vi ser på oppgaver knyttet til forskning, disputaser, EVU og alt annet vi driver med, og finner ut hvordan alt skal løses i tiden som kommer.

Rett før alt stengte ned, rakk vi akkurat å arrangere en disputas. Dette var Paritosh Chakor Deshpande på IØT, med avhandlingen «Systems Engineering (SE) for Sustainability in the Life Cycle Management of Commercial Fishing Gears». Komiteen besto av Professor Paulo Manuel Cadete Ferrão, University of Lisbon, Senior Research Scientist Helena Dahlbo, Finnish Environment Institute SYKE og administert av Ottar Michelsen ved IØT. Veileder har vært rrofessor Annik Magerholm Fet, og biveiledere professor Helge Brattebø og professor Christofer Skaar. Her er kandidaten lykkelig etter overstått disputas:

Før Corona-avstenging fikk vi også tilbakemelding om et nytt BOA-prosjekt gjennom Forskningsrådet, innen temaet innovasjon i offentlig sektor, med tittel «Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene (FORAN)». Det er Trondheim kommune som er prosjekteier, og det er koblet til Universitetskommune 3.0. Prosjektteamet ved IØT er Elsebeth Holmen, Luitzen de Boer og Maren Østensen. I siste søknadsrunde, som nå resulterte i bevilgning fikk de også støtte fra Raymond Stokke som akkurat hadde startet som Post doc ved IØT. Vi vil rekruttere en ny PhD student og Elsebeth vil være faglig prosjektleder. Dette innovasjonssystemprosjektet skal resultere i en organisasjons- og ledelsesmodell som forbedrer og forankrer IOA (Innovative offentlige anskaffelser) som «generell praksis» i norske kommuner. Omfang (prosjektmidler til IØT): 4,1 mill. Gratulerer så mye!

Eller har jeg allerede meldt til dere at Jon Olaf Olaussen på HHS deltok i Debatten på NRK i går kveld. Min oppfatning var at dette gikk riktig bra, han gjorde en solid innsats og fremsto med stor faglig tyngde. Temaet er kontroversielt og ubehagelig, og vekker potensielt sterke følelsesmessige reaksjoner. Nettopp derfor er det modig gjort å stille opp i en tøff og krevende debatt med finansministeren og komme så godt ut av det. Gratulerer til Jon Olaf! Temaet har vært i mange aviser de siste dagene, her i Nettavisen: https://www.nettavisen.no/nyheter/ntnu-professor—korona-tiltakene-star-rett-og-slett-ikke-i-forhold-til-konsekvensene/3423939204.html

Da håper jeg alle får en så bra helg som mulig gitt omstendighetene. Ta vare på de rundt deg, ikke minst digitalt!

Monica

ØK-nytt uke 11

av 15. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen på ØK-fakultetet! Denne uken har vært dramatisk, og mye har endret seg fra dag til dag. Mandag og tirsdag var tilværelsen fortsatt ganske normal, men tirsdag kom beskjeden om at Fakultet for medisin og helse sendte hjem alle sine studenter fra campus. Så satte vi lokalt beredsskap på fakultetet vårt, og NTNU satte sentralt beredskap samtidig. Torsdag kom meldingen fra regjeringen om nedstenging av det meste av samfunnsaktivitet, foreløpig i to uker.

Vi har nå daglige beredskapsmøter på Fakultetet, med meg som leder, og med Gunnar, Rannveig, Svein Olav, Kari og Ragnhild. Gjennom helgen har vi jobbet med å effektuere den sentrale beskjeden om å kontakte alle utvekslingsstudenter og oppfordre dem til å reise hjem, som NTNU har gitt beskjed om. Vi fikk en liste på 188 studenter som vi nå jobber oss gjennom, fjerner de vi vet allerede har dratt hjem, og prøver å få oversikt over hvordan det går med alle de andre. Det går også ut informasjon til utvekslingsstudenter i Norge. Det er nye møter både sentralt og lokalt om dette i ettermiddag/kveld. Alle møter er selvsagt på Skype.

Alle dere andre har fått beskjed om å bruke hjemmekontor i så stor grad som mulig. Det jobbes på spreng sentralt på NTNU på å få opp ordninger for digital undervisning og eksamen, en egen beredskapsgruppe ledet av prorektor Berit Kjelstad har ansvar for det. Alle campuser er stengt, og skal kun oppsøkes når det er strengt nødvendig.

Det er ellers viktig at vi alle følger de rådene vi får fra sentrale myndigheter. Akkurat nå er en viktig beskjed å holde seg hjemme, ikke dra på hytter utenfor den kommunen du bor i. Dette er for å unngå å belaste helsevesen i små hyttekommuner. Det er ellers viktig å følge alle pålegg om karantene og annet som kommer fortløpende.

Det er generelt viktig med en kritisk offentlighet som diskuterer og evaluerer råd fra myndigheter. Men akkurat nå er vi i en krisesituasjon, og da må vi bare følge de pålegg som kommer, om det er fra regjeringen, helsemyndigheter, eller arbeidsgiver. Så blir det en tid for evaluering og diskusjon senere. Nå handler alt om å begrense smittespredning av hensyn til de av oss som ikke har helse til å tåle en influensa.

Mange kan bli ensomme i dagene og ukene fremover, i isolasjon. Ta vare på hverandre. Ring og slå av en prat eller skriv en hyggelig melding til kolleger eller andre du tror sitter alene. Det går fint an å dele en kaffekopp over Skype eller Facetime!

Jeg kommer til å oppdatere blogg litt hyppigere fremover, slik at dere vet hva som skjer på fakultetet.

Alt godt,

Monica

ØK-nytt uke 10

av 6. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Denne uken har jeg vært på «D5-møte» på Gjøvik. D5 er en forkortelse for 5 Dekaner som alle har virksomhet på Gjøvik, og vi har halvårlige samlinger der. Vi snakket om samarbeid med SINTEF Manufacturing som har hovedvirksomhet på Raufoss, om campusplan som nå er i ferd med å implementeres, og om felles forskningssatsning. Angående campus gjenstår det nå bare å forhandle ferdig en leiekontrakt, så er Industribygg klare til å sette i gang arbeid med nybygg, som vi håper blir ferdig tidlig høsten 2021. Vi tror i skrivende stund at de fleste hindringer er ryddet av veien. I pause i D5-møte fikk jeg møte fagseksjonen vår på ØK, og den har virkelig vokst voldsomt siden sist gang. Når får vi ikke lenger helt plass rundt møtebordet, og enda var ikke alle tilstede. Dette lover godt! Det er både nye fast ansatte, nye stipendiater og nye II-stillinger. Det er bare et tidsspørsmål før målet om et eget institutt er nådd!

I dag tikket det inn noen flere gode nyheter fra Ålesund! Gratulerer til Dina og IIF med to nye NFR-prosjekter som vi fikk tilslag på i dag.  NTNU har i begge prosjektene en rolle knyttet til bærekraftsvurderinger, og prosjektene går i tandem for å utvikle beslutningsstøtteverktøy for smarte, bærekraftige byer. Det ene heter rett og slett Smart plan, med prosjektansvarlig Ålesund kommune. Finansiering fra innen temaet innovasjon i offentlig sektor, og IIFs andel er på 500.000 NOK. Prosjektleder er førsteamanuensis Dina Aspen. Det andre prosjektet heter AMOSIM Augmented Mobility Simulation, prosjektansvarlig er Augment City AS, Finansiering fra NFR, TRANSPORT, PILOT-T, og IIF andel også er på 500.000 NOK, med Dina som prosjektleder. Dette blir spennende! Prosjektene er også et samarbeid med IIR, det lokale instituttet under IE-fakultetet.

21.- 23. februar arrangerte ISU Norway (International Students’ Union of Norway) ledermøte i Ålesund. Her deltok 51 representanter fra 18 forskjellige ISU avdelinger fra hele Norge. Totalt var det ca. 26 forskjellige nasjoner som var representert. Møtene besto av presentasjon og workshops. I tillegg til sosiale aktiviteter. Det var første gang ISU arrangerte møte i Ålesund. Blant de som presenterte var professor Øivind Strand, og Ph.d student Akarsh Kainth fra institutt for internasjonal forretningsdrift. Arrangementet var sponset av NTNU og vår samarbeidspartner Sparebanken Møre.

Øivind Strand ønsker studentene velkommen
Nasjonal ISU president, Amine Fauhi, takker ISU Ålesund for arrangementet

Tidligere i år fikk vi en flott nyhet, som havnet på SINTEFs hjemmeside sist uke. Peter Schütz ved IØT har veiledet studenter i operasjonsanalyse, og det gikk ikke dårligere enn at en av gruppene hans fikk NORS sin pris for beste masteroppgave innen operasjonsanalyse i Norge, med en oppgave om planlegging under usikkerhet i maritim transport. Gratulerer så mye til studentene og til Peter: https://blog.sintef.com/digital-en/excellent-students-awarded-smarter-planning-under-uncertainty-for-maritime-transport/

Da håper jeg alle får en superfin mars-helg!

Monica

ØK-nytt uke 9

av 28. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! I dag har det for min del vært den store «Bankdagen», med besøk på NTNU av både Sparebank 1 MidtNorge og DnB. De var begge interessert i koblingen mellom IT-fag og økonomi, og ønsker å samarbeide tettere med oss to fakulteter på ulike tema. Begge bankene har nye konsernsjefer, som ikke kjente alle deler av NTNU like godt. Jeg har fått innspill fra alle institutt til et notat bankene har fått tilsendt, der vi foreslår endel tema vi kunne samarbeidet om i fremtiden. Vi får håpe dette kan bli bra!

Sist fredag fikk Start Gjøvik, studentorganisasjonen for entreprenørskap, tildelt innovasjonsprisen «Dreamworks» av Huset og SiT. Som seg hør og bør, ledes Start Gjøvik av en student som går Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft hos oss, nemlig Marius Eng Håkerud. Prisen tildeles Start Gjøvik fordi organisasjonen jobber aktivt for å knytte sammen ulike studieretninger og frivillige organisasjoner på campus på en god måte. I tillegg arbeider de aktivt med å arrangere ulike arrangement som blant annet Blender, Bright Bar og andre prosjekter for alle studentene. Start Gjøvik har også utviklet et godt samarbeid med lokalt næringsliv gjennom Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation. Her kommer nok mye økonomi- og ledelseskompetanse til nytte mens kompetansen enda er rykende fersk.  Gratulerer så mye! Her har vi de glade prisvinnere:

Fra venstre: Svein-Erik Strandabø Olsen (øk.led), Cornelius Sandmæl (Webutvikling) Marius Eng Håkerud (øk.led. og leder) og Milosz Wudarczyk, Dataingeniør

Vi på ØK forsker også på miljø på en mer teknisk måte, i tillegg til å integrere det inn i økonomi- og ledelsesfagene. I Gemini-nytt denne uken kunne vi lese at flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskere hos oss sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvles opp. Det er professor Rikke Bramming Jørgensen som leder dette arbeidet, les mer og se video om prosjektet her: http://Flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskerne sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvels opp.

Det er mange spørsmål om corona-virus om dagen. Det er Svein Olav Antonsen i Fak adm som følger opp dette, men det er viktig at alle skjønner at vi som ett av åtte fakulteter ikke kan finne på våre egne regler. Det er NTNU sentralt som har ansvar, og de legger fortløpende ut informasjon på Innsida. Reiser til og fra risikoland (som endrer seg fortløpende) blir avlyst. Det er laget egne oppfølginger når det gjelder studentekskursjoner. Hold deg oppdatert på Innsida, eller forhør deg med Svein Olav ved konkrete spørsmål.

Vi har fått en ny medarbeider som startet for ikke lenge siden: Det er Fufen Jin, som er blitt ansatt hos Engage som analytiker. Oppstart var 10. februar. Velkommen så mye til oss!

I Teknisk Ukeblad på nett er det nå publisert en artikkel om vårt nye masterprogram i «Teknologiledelse og digital omstilling» som vi samarbeider med tre andre fakultet om: IV som er vertsfakultet, IE og NV. Teknisk Ukeblad intervjuet dekankollega Olav Bolland og meg da vi presenterte dette på konferansen Industri Futurum i januar. Saken ligger bak betalingsmur, men finnes her: https://karriere360.no/artikler/na-kommer-ntnus-forste-rendyrkede-teknologimaster-for-teknologer-i-jobb/483927

Neste uke skal vi til Gjøvik, på det såkalte D5-møtet, der de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik møtes og drøfter felles prosjekter, utfordringer og muligheter. Det blir bra! Så får du ha en ordentlig fin helg når den tid (snart) kommer!

Monica

ØK-nytt uke 8

av 21. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdige med vinterferieuken her i Trøndelag, mens andre deler av fakultetet har vinterferie i kommende uke. Mens noen av oss bare er på jobb, men registrerer at det er litt roligere rundt oss. Det betyr for min del at det er tid til å lese NOU om høyere utdanning (på 463 sider……)

I uken som kommer får vi fornemt besøk: Finansminister Jan Tore Sanner holder en forelesning på tirsdag fra 15-16, med tema «Perspektivmeldingen og hovedutfordringene for norsk økonomi». Dette foregår i auditorium A3 i Adolf Øien-bygget og er åpent for alle interesserte, studenter og ansatte!

Teknisk Ukeblad publiserte nettopp en artikkel om frafall i sivilingeniørstudiene på NTNU. Artikkelen dreier seg mest om betydningen av jevn kjønnsbalanse for å forebygge fravær, men på slutten kommer også en figur der man ser på frafall fordelt mellom fakultetene. Våre studier på ØK – som i denne sammenheng betyr Indøk, har desidert høyest gjennomføringsgrad, på 78 prosent for begge kjønn. Nå kan man innvende at de som bytter over fra IE eller IV til Indøk i løpet av studiet, ikke et ubetydelig antall studenter, vil telle som frafall der de flytter fra, og dermed bidra til å «pynte» litt på våre relative tall. Men uansett, dette er flott! Les mer her: https://karriere360.no/artikler/nar-det-blir-flere-kvinner-pa-studiet-blir-det-lavere-frafall-blant-de-mannlige-studentene/485502

Om en måned er det klart for årets internasjonale Energy Transition Conference som arrangeres av Asgeir Tomasgard og energiforskerne på IØT. Konferansen har blitt et viktig møtepunkt for å debattere utfordringer og løsninger for overgangen til et fremtidig bærekraftig energisystem.  Mer informasjon om programmet og påmelding finner du på konferansens nettsider: https://www.ntnu.edu/energytransition-conference

Som leder av produktivitetskommisjonen har ISØ-professor Jørn Rattsøs kritikk av regjeringens gjennomføring av kommune- og regionreformen blitt lagt merke til. Saken har fått god dekning i både Aftenposten og i Politisk kvarter på NRK P2.  «Løsningen med lokalt drevne sammenslåinger har gitt en kommunestruktur som ikke henger sammen nasjonalt», sier Jørn Rattsø som også ledet produktivitetskommisjonens arbeid i 2014-2016. Du kan lese artikkelen her: https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6j0nMe/eksperter-kommune-og-regionreformen-er-erna-solbergs-aller-stoerste-reformtabbe-som-statsminister?spid_rel=2

Da tar jeg rett og slett helg jeg, kos deg der du er!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 14. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Uke 7 gjennomført, og det begynner å bli merkbart lysere utendørs! Vi har hatt LOSAM-møte og Fakultetsstyremøte, der vi har vært gjennom status på strategioppfølging, arbeidsmiljøundersøkelsen som snart kommer til et møte nær deg,vi har hatt et tankevekkende lunsjforedrag om privatøkonomi og gjeldsgrad i en økonomi med stigende boligpriser og mye annet.

Visste du at økt variasjon i temperaturer som følge av klimaendringer fører til økt dødelighet hos mennesker? Doktorgradsstipendiat Isabel Hovdahl ved ISØ har skrevet et paper om dette som nylig vant IAERE Young Environmental Economists Award. Prisen ble delt ut på konferansen til Italian Association of Environmental and Resource Economists, og gis for det beste paperet presentert av en økonom under 33 år.

I paperet «Deadly Variation: The Effect of Temperature Variability on Mortality» estimerer Hovdahl effekten av å bli utsatt for mer variasjon i temperaturer på menneskelig dødelighet. Tidligere forskning har vist at den største kostnaden ved klimaendringer er knyttet til effekten av økte gjennomsnittstemperaturer på menneskelig helse og dødelighet. Men å kun fokusere på effekten av økte gjennomsnittstemperaturer kan føre til feil i prediksjoner av effekten global oppvarming har på fremtidig dødelighet. Det viser seg nemlig at også temperaturvariasjon har en effekt på dødelighet, fordi variasjon i temperatur gjør det vanskeligere for mennesker å tilpasse seg. Tankevekkende funn der altså, og dette inngår som en del av den fremtidige avhandlingen til Isabel:

Isabel Hovland, PhD-student ved ISØ

I dag har vi fått enda en ny professor på Økonomifakultetet! Per Tovmo på ISØ har søkt opprykk, som ble anbefalt av sakkyndig komite og endelig vedtatt i vårt ansettelsesutvalg i dag. Per har særlig publisert og forsket mye omkring offentlig økonomi og særlig i kommunesektoren, og er dermed også en av våre sentrale fagpersoner i prosjektet Universitetskommune 3.0 sammen med Trondheim kommune. Gratulerer så mye til Per!!

Det begynner å bli en tradisjon at vi deltar i programmet «Praktisk info» med Jon Almaas. I går var temaet vennskap, og et av innslagene handlet om hvordan få til den gode samtalen med familien rundt middagsbordet. Her deltok Hanne Rustad, som jobber hos oss i fagseksjonen for Eksperter i team på IØT. Hanne er snart ferdig med en doktorgrad om komminikasjon, og har lang erfaring med å fascilitere samtaler i teamarbeid hos oss. Et veldig flott eksempel på god formidling, takk for innsatsen, Hanne! Her er hun i aksjon:

Hanne Rustad fra Eksperter i team på Praktisk info hos Jon Almaas

Ellers har vi nå ansatt ny prosjektleder for vårt område innen Universitetskommune 3.0! Dette skjedde for kun timer siden. Ny prosjektleder er Fredrik Christensen (41 år). Han er utdannet sivilingeniør fra Energi og miljø ved NTNU, med tilleggsutdannelsene praktisk pedagogikk fra HiNT samt prosjektledelse fra NTNU videre.  Han kommer fra en 50 % stilling som daglig leder for næringsnettverket EnergiKontakten ved NTNU, og jobber ellers 50 % som rådgiver tilknyttet Fakultet for Informasjonsteknologi og elkraftteknikk. Han har tidligere hatt ulike stillinger som rådgiver og koordinator ved NTNU og kjenner virksomheten godt. Fredrik vil begynne som prosjektleder i TRD.3.0 Innovasjon og omstilling medio mai, sannsynligvis 18 mai. Han rapporterer til finansdirektør Olaf Løberg og meg. Vi gleder oss til det, og ønsker Fredrik velkommen både til Trondheim kommune, til NTNU Fakultet for økonomi og som medlem av prosjektlederteamet i TRD 3.0.

Neste uke er det vinterferie for noen, håper det blir fine dager for dere. Noen av oss holder fortet her på kontoret. For de som er interessert i universitetspolitikk kan man gjerne lese seg opp på NOU som Aune-utvalget i går leverte til minister for forskning og høyere utdanning. Ny ledelsesmodell, fjerning av kjønnspoeng og fjerning av blindsensur er noen av forslagene som allerede har skapt stor debatt. Du kan lese mer, og klikke deg videre til selve utredningen her: https://khrono.no/dette-er-de-viktigste-forslagene-til-aune-utvalget/460891

Da håper jeg alle får en fin helg og eventuell vinterferieuke!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 9. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god søndag! I uken som gikk deltok jeg på Lerchendalkonferansen som handlet om kunstig intelligens og ringvirkninger av ny teknologi. Veldig interessant og lærerikt! Jeg tok i mot en stor delegasjon fra Universitet i Mondragon i Nord-Spania, som professor Halvor Holtskog på IØT Gjøvik hadde ansvar for. Vi ansetter videre ny prosjektleder på vårt område innen Universitetskommune 3.0, og vi gjennomført andregangsintervjuer. En ny person er forhåpentlig på plass tidlig på våren. Vi hadde også møte i gruppen som jobber med akkreditering, der vi diskuterte hva vår «mission» skal være. Når vi har noen forslag klare vil jeg invitere meg på besøk til alle institutter og grupperinger for å få innspill og synspunkt fra dere.

Vi hadde et par bra ting på media-fronten sist uke. Jeg har tidligere omtalt HMS-studiet vårt sitt gode resultat på studiebarometeret. Nå har de også fått en flott omtale i magasinet Tekna! En av forklaringene studieprogramleder Eirik Albrechtsen gir er at programmet retter seg tydelig inn mot FNs bærekraftsmål. Du kan lese mer her: https://teknamagasinet.no/okt-popularitet-med-fns-baerekraftsmal/

Studenter fra ES er alltid i vinden, denne gang i programmet «Praktisk info» hos Jon Almaas der de demonsterer den kunstige halen som er utviklet av bedriften Costail, her representert ved Vilde Bergan:

Neste uke starter vi med LOSAM-møte, som er med dekan, tillitsvalgte og verneombud. Der ser vi på sykefravær, overordnede resultater fra arbeidsmiljøkartlegging og økonomisk status. Det er også dekanmøte mandag denne uken, og vi har vårt fakultetsstyremøte torsdag.

Onsdag har vi et spennende lunsjforedrag i serien «Kost og nytte», med Endre Jo Reite. Endre er opprinnelig sivilingeniør, økonom, er mye i media omkring forbruksøkonomi, bor i Trondheim og er stipendiat hos oss i Ålesund tilknyttet TEFT-laben.

Tittel og tema for foredraget: Forbrukslån: fra kortsiktig løsning til langsiktig problem.Basert på praktisk erfaring som långiver og forbrukerøkonom, og fra analyser av utviklingen i forbrukslånsmarkedet vil han fortelle hvorfor han mener forholdene lå ekstra godt til rette for høy vekst i forbruksgjeld i Norge, og hvordan gjelden vil bli et problem også for boligmarked og boliglånsbankene.

Det er bare å komme i økonomibiblioteket i 2. etg i Adolf Øien-bygget, vi serverer kaffe fra kl 11, ta med matpakke! Foredraget starter 11.30.

Monica

ØK-nytt uke 5

av 31. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag i Gjøvik, Ålesund, Trondheim eller hvor du ellers måtte befinne deg!

Denne uken var jeg på Gjøvik en tur. Tok tog/buss sørover på bærekraftig vis, og startet med et grytidlig møte med Ottar og representanter fra den nyfusjonerte Innlandet fylkeskommune til frokost. Vi gikk gjennom samarbeidet med fagseksjonen og fylkeskommunen, der de hjelper oss med midler til å få opp kapasitet til å bygge et masterprogram. Dette blir bra! Deretter dro vi videre til Toten Hotell Silongen, for å delta på Innlandets industrikonferanse. Gode innlegg fra fylkesordfører, mange bedriftscase, vi fikk høre siste nytt om utviklingen av Katapult på Raufoss, og mange gode samtaler underveis. Fagseksjonen var godt representert. Og jeg fikk æren av å holde et innlegg om samspill og samarbeid mellom industri og akademia, takk til Anne Grete som fotograf:

Vi får to nye medarbeider på IØT fra neste uke, Heidi Rapp Nilsen tiltrer 1. februar 2020 i fast stilling som førsteamanuensis ved Eksperter i team. I tillegg starter Mia Katrine Nilsen som ny kommunikasjonskoordinator for NETI på samme dato. Ansettelsesprosessen var tilbake i mars 2019 – Mia har vært hjemme i permisjon med barn, men er nå klar til dyst. Velkommen så mye til oss begge to!

Resultatene fra studiebarometeret ble offentliggjort denne uken. NTNU ender opp totalt med vurdering på 4,1, som er greit som snitt på en skala fra 1 til 5. Vi er omtrent på landssnittet. Men noen skiller seg alltid ut, og igjen er vårt toårige masterprogram i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i særklasse, med snitt på 4,8. Dette er helt i topp på landsbasis. En av forklaringene som beskrives i en artikkel i Adresseavisen er en åpen og uformell tone mellom studenter og ansatte, det er en liten gruppe studenter som får tett og god oppfølging. «Hos oss er lærernes dører alltid åpne, og vi betraktes mer som medarbeidere enn studenter», sier en av dem til avisen. Gratulerer så mye til faggruppa på HMS, dere gjør en kjempeflott jobb! Artikkelen har ikke vært i papiravisa ennå, og ligger bak betalingsmur, men er uansett å finne her: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/01/29/Her-er-Trondheims-mest-fornøyde-studenter-20946093.ece?rs3740181580451643579&t=1

Det er sendt ut en spørreundersøkelse om ordningen for merittert underviser. Jeg oppfordrer alle til å svare på denne, det er viktig når slike ordninger skal evalueres at man har et godt grunnlag av vurderinger. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem

I dag har jeg vært med på en høytidelig åpning: Entreprenørskolen har flyttet til nye lokaler i Oppredningen sentralt på Gløs! Det er virkelig utrolig flotte rom, ikke minst den nye Solan-stua for linjeforeningen. Alle foreningene START, Spark og Fram flytter inn i samme bygg, prorektor for nyskaping legger til rette for eksterne virksomheter, så dette blir fantastisk! Det blir en pilot for hvordan bygge opp denne type virksomhet, som vi kan lære av når Innovasjonssenteret blir bygget på et senere tidspunkt. Takk til alle som har bidratt med uvurderlig innsats! Her tok prorektor Toril en innovasjons-selfie av oss under Marielles tale i Solan-trappa i bakgrunnen:

Og her er hele gjengen med studenter og fagstab:

Med det vil jeg ønske dere alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 4

av 24. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god helg igjen! Det har vært en hektisk uke for min del, jeg dro til Oslo tirsdag og deltok i Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien, hvor jeg er vikar for både forhenværende og nåværende rektor ved NTNU. Det viste seg i etterkant at dette ble det siste møtet med Torbjørn Røe Isachsen som næringsminister! Deretter fortsatte jeg på konferansen Industri Futurum samme sted onsdag og torsdag, som arrangeres av NHO-forbundet Norsk Industri. Da fikk jeg høre Røe Isachsens sannsynligvis siste tale som næringsminister. Jeg holdt også et innlegg sammen med dekankollega Olav Bolland, om vår felles nye EVU-master «Teknologiledelse og digital omstilling», som er klar fra høsten 2020. Spennende dager, mye hyggelige folk og bra faglig påfyll.

I dag har jeg ledet en disputas, for Dag Håkon Haneberg som disputerte med avhandlingen «Student Entrepreneurs’ learning from action and interaction». Dag Håkon er den andre av uteksaminerte PhD-kandidater fra senteret Engage på IØT, og det handler om læring mellom og på tvers av ulike aktører som driver med entreprenørskap. En meget interessant debatt med komiteen, gode spørsmål og ikke minst gode svar! Her er en fornøyd kandidat med komite og veiledere etterpå:

dav

Årsrapporteringen vår er i ferd med å avsluttes, og det viser seg at utviklingen vår i BOA-aktivitet er enda bedre enn jeg tidligere har meldt. Vi økte fra 37 millioner i 2017 til 47 millioner i 2018, og tallet for 2019 er på over 68 millioner! Det er Forskningsrådet, EU og andre bidrag, og alt øker. De største enkeltprosjektene fra NFR i 2019 var Lean Management og SFI Manufacturing som jeg selv ledet/deltok i før jeg ble dekan. Jonas, Hanne, Marte, Tim, Ann-Charlott, Heidi og flere har bidratt til å øke denne type prosjekter ytterligere, så det er veldig artig å se. EU-prosjekter øker, og alle instituttene bidrar til fremgangen. Dette er vårt viktigte punkt på tiltakslisten fremover, og det er veldig hyggelig at det går så bra! Ut av BOA-prosjektene kommer Phd, artikler og publiseringspoeng i tillegg til bedre økonomi, så dette er vinn-vinn-tiltak.

To av de sentrale avisene i Innlandet, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen, har publisert kronikk om våre økonomiutdanninger på Gjøvik, som svar på fremtidens utfordringer. Kjempegodt skrevet av Anne Grete! I spesialiseringene kan studentene velge mellom Industriell og bærekraftig ledelse og Digital økonomi og cybersikkerhet. Ta en titt her:

https://www.oa.no/okonomiutdanningene-ved-ntnu-i-gjovik-moter-fremtidens-utfordringer/o/5-35-1029063

https://www.gd.no/ntnu-gjovik-utdanning-i-barekraftstankegang/o/5-18-1055204

Ellers har vel de fleste fått med seg at vi nå har en ny sammensetning av regjeringen. Jeg har allerede nevnt at Røe Isachsen ikke lenger er næringsminister, men arbeids- og sosialminister. Hun som tar over etter ham er Iselin Nybø, som dermed ikke lenger er «vår» statsråd for forskning og høyere utdanning. Denne posten er overtatt av Henrik Asheim, som var vikar i denne posten i noen måneder i 2017. Jeg tror han blir en bra statsråd for oss. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/politikk/2020/01/24/Asheim-hopper-p%C3%A5-et-tog-i-fart-20909667.ece

Neste uke skal jeg til Gjøvik, eller mer presist til Østre Toten, på Silongen-konferansen om industri og næringsliv der jeg skal holde et foredrag. Der kommer også en statsråd som var digitaliseringminister, men nå er kommunal- og moderniseringsminister; Nikolai Astrup. Det er imidlertid samme departement, så det er ikke sikkert forskjellen er dramatisk!

Riktig god helg!

Monica

Topp