Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Ukategorisert

ØK-nytt uke 2

av 10. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen, og godt nytt år! På dagen i dag, 10. januar, er det nøyaktig tre år siden fakultetet formelt ble åpnet av finansminister Siv Jensen i en høytidelig seremoni. Siden den gang har vi fått til mye sammen! Vi har samlokalisert to av instituttene i Trondheim, vi er godt i gang med faglig integrasjon av BØA-studiene på tvers av tre campus, vi har økt kraftig på den eksternfinansierte forskningen, vi er i gang med akkreditering, vi har overtatt et bachelor-program i logistikk, fått i stand siviløkonomi-master i Ålesund, master i regnskap og revisjon med digital profil i Trondheim, økt virkonheten mye i Gjøvik og startet et nytt EVU-program. Blant mye annet. Men svært mye arbeid gjenstår i strategiplanen vår frem til 2025! Jeg gleder meg til å komme godt i gang nå i 2020 sammen med dere alle.

En nyhet fra i fjor som ikke ble nevnt i siste ØK-nytt før jul er at Stig Winge disputerte 9.desember 2019 om analyse og forebygging av alvorlige ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Hovedveileder har vært Eirik Albrechtsen. Medveiledere har vært Urban Kjellén og Yogindra Samant (Direktoratet for arbeidstilsynet). Stig har vært finansiert gjennom offentlig sektor-PhD ordningen til NFR, og var en av de første som fikk støtte fra denne ordningen. Dette var PhD disputas nr.4 ved HMS faggruppa i 2019 som tilsvarer 40% av alle disputaser ved fakultetet. Imponerende innsats av et forholdsvis lite fagmiljø! Gratulerer så mye til HMS-gruppa!

Stig Winge med veiledere og komite.

Vi hadde årets første dekanmøte denne uken. Her gikk vi gjennom årets tildelingsbrev fra departementet. Et moment de er opptatt av er at NTNU i likhet med resten av sektoren ikke er flinke nok til å sørge for at 25 prosent av norskrettet ekstern kommunikasjon skal være på nynorsk. Vi skal få nærmere beskjed om hva dette betyr, men jeg tolker det som det som retter seg ut mot allmenheten. Vi kan ha mange meninger om dette, og det kan løses på ulikt vis, det vil vi komme tilbake til. Men et svært enkelt tiltak er at de av dere som har nynorsk som hovedmål begynner å bruke det mer aktivt! Det gjelder mange i Ålesund, men også flere på fakultetet. Presentasjoner på nettsider, informasjon forøvrig kan med fordel skrives på nynorsk for de det er naturlig for.

Vi har også en disputas gående i skrivende stund. Det er på IØT, med Rikke Stoud Platou, som har hatt Arild Aspelund som hovedveileder. Dette kommer jeg nærmere tilbake til neste uke, når jeg får tilsendt bilder fra fotografen og en oppsummering av hvordan det hele gikk! Lykke til!

Vi får snart resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Et resultat er allerede klart, vi har høyest svarprosent av alle fakultetene, med nesten 81 prosent! Med det slår vi Vitenskapsmuseet på målstreken. Det er veldig bra!

Neste uke er det ledersamling på Oppdal, og da får vi høre mer om hva Anne Borg som ny rektor har for tanker og visjoner for NTNU fremover. Det blir spennende!

Da gjenstår å ønske god helg og til lykke med et spennende nytt år på Fakultet for økonomi!

Monica

ØK-nytt uke 50 og 51 – god jul!

av 19. desember 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da begynner julefreden så smått å senke seg, det er i alle fall ikke lenge til! Jeg har tenkt å bruke morgendagen til julesysler, så dette er min siste arbeidsdag i 2019. Nesten, da. Kommer til å følge med litt på digitale plattformer selvsagt. Det har skjedd litt de to siste ukene av året også:

Den 11. desember hadde vi besøk av byhistoriker Terje Bratberg i seminaret Kost og nytte. Dette markerte dåpen av bygget vårt: Adolf Øien-bygget. Terje har skrevet biografien om Adolf Øien som kom ut i 2018 i forbindelse med 100-årsjubileum for hans død og opprettelse av det viktige testamentet. Uten det hadde vi nok ikke hatt noen handelshøyskole! Det ble en fornøyelig time, med masse godbiter fra et mangfoldig liv med handel, industri og entreprenørskap. Her introduserer jeg Terje:

Terje Bratberg på Økonomibiblioteket

Sist fredag fikk vi en gladnyhet fra Gjøvik: IØT-G er med på et samarbeidsprosjekt med Sintef Manufacturing:  Pathways to sustainable post-consumer plastics, beløp til IØT-G er på 3,5 mill. Gratulerer så mye til Sigurd Vildåsen!

Vi har også fått et tilsagn fra Forskningsrådet, kompetanseprosjekt, med tittelen «Planning Clean Energy Export from Norway to Europe». Prosjekteier er Sintef Energi, mens prosjektleder på NTNU er Asgeir Tomasgard. IØTs budsjettandel er på 3,5 mill.

Og det stopper ikke der. Henrik Andersson og Kjetil Fagerholt, begge professorer på IØT, er med på Urban Sharing AS sin søknad til Pilot – T i Forskningsrådet som fikk tilslag. NTNUs andel er på 3 mill.

Et samarbeidsprosjekt mellom tre fakulteter har også gitt resultater. Veidirektøren har besluttet å bevilge 5 MNOK for 2020 og høyere beløp de påfølgende år slik at NTNU kan komme igang med 7 stipendiatstillingene knyttet til samferdselsforskning. Tre er på IV, tre på IE og en på ØK, nærmere bestemt på ISØ! Det er tidligere dekan på Fakultet for Ingeniørvitenskap Ingvald Strømmen som har fått dette frem, og prodekan Jon Olaf har vært koblet på fra oss i oppstarten. Dette blir fantastisk spennende!

Det blir litt endringer innenfor HR-gruppen vår på fakultetet fra 2020. Som de fleste vet går Reidun E. Gjerde av med pensjon i slutten av januar 2020. Fra 2.januar er Ragnhild Sunde på plass hos oss. Ragnhild er 30 år, og utdannet psykolog fra UiO. I dag jobber hun i Stamina Helse (bedriftshelsetjeneste) og har gjennom det jobbet med et bredt oppgavespekter. Ragnhild skal jobbe som HR-konsulent for HHS og ISØ. I tillegg vil hun få oppgaver på IA- og HMS-området. Vi ønsker Ragnhild velkommen til fakultet for økonomi, og takker Reidun som mye for innsatsen allerede nå, selv om vi beholder henne ut januar.

Ragnhild Sunde

I dag fikk vi en ny professor på ØK: Magnus Stålhane ved Bedøk-faggruppen på IØT ble funnet kompetent av sakkyndig komite, og dette ble godkjent i Ansettelsesutvalget på fakultetet. Gratulerer så mye til Magnus!

Da håper jeg alle får fine og rolige juledager. Tusen takk for innsatsen i 2019, og vi sees snart!

Monica

ØK-nytt uke 49

av 6. desember 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken deltok jeg på et svært hyggelig julebord med ISØ, det var stas å bli invitert, og flott med lutefisk og oppbyggelige samtaler! Tidligere på dagen deltok jeg på et lite seminar i Oslo, med tema «Den norske modellen». Dette var arrangert av LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid, og målgruppen var ledere og nestledere for alle ungdomspartiene i parti som er representert på Stortinget. Bakgrunnen er at kunnskap om den norske modellen er generelt lav hos ungdom. Jeg har tidligere deltatt i debatter med våre kolleger på BI og NHH, og problematisert at det kun er hos oss dette er på pensumlisten til kandidater innenfor økonomi/ledelse. Jeg hadde på forhånd skrevet et lite notat om tema, med svært god hjelp fra Hanne Finnestrand på IØT, og Halvor Holtskog og Fredrik Bakkemo Kostøl på IØT Gjøvik. Og videre holdt jeg en innledning og deltok i diskusjoner. Tusen takk for bidrag fra alle som bidro, dette ble en riktig flott seanse.

Arve og jeg hadde møte med IT-avdelingen i går, angående tilstedeværelse av IT-personale i Adolf Øien-bygget fra 2019 når Øyvind har sluttet. De lover å komme med en god løsning, vi hadde en del innspill som de tar med seg, og komme med et nytt forslag til oss om ikke lenge.

Neste uke er det fakultetsstyremøte på torsdag, da vi skal vedta budsjett og årsplaner for 2020. Vi har også dialogmøte med prorektor for forskning, Bjarne Foss.

Stort mer var det ikke denne uken, god helg!

Monica

ØK-nytt uke 48

av 29. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere, da er det på tide å oppsummere nok en uke!

Mandag 25. november leverte prorektor Toril Nagelhus Hernes NTNU-rapporten «How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis» til statsrådene Iselin Nybø (Kunnskapsdepartementet – ND) og Torbjørn Røe Isaksen (Nærings- og fiskeridepartementet – NFD). Dette prosjektet og rapporten er det våre eminente forskere på ØK som har skrevet og jobbet med! Det har vært et tverrinstitutt-prosjekt, med Roger Sørheim og Arild Aspelund fra IØT, andre bidragsytere fra NTNUs Entreprenørskole/ENGAGE, Øivind Strand fra NTNU IFF og prosjektleder har vært Aris Kaloudis fra IØT-G på Gjøvik. Det er fageksperter (alle unntatt en fra NTNU) som har skrevet de enkelte kapitlene i rapporten, og alle kapitlene samlet gir en «state of the art» kunnskap om hva vi vet om universitetens rolle i innovasjonsøkosystemene i verden i dag. Takk for flott innsats fra dere alle sammen!

Rapporten overleveres til statsråd Iselin Nybø!
Foto Tore Oksholen, Universitetsavisa

Bjørn Nervik ved IIF har fått opprykk til førstelektor innen handel- og serviceledelse. Bjørn er siviløkonom fra BI fra 1990 og har praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bergen fra 2007. Han har tilleggsfag innenfor markedsføring og han har skrevet flere utredninger i sin karriere, blant annet om strukturutviklingen i norsk detaljhandel. Han har lang erfaring fra yrkeslivet og da spesielt fra norsk dagligvarebransje hvor han blant annet var salgsdirektør for Kraft General Foods i Norge. Evalueringskomiteen bestående av professor Ellen Hertzberg, dosent Jan Ivar Fredriksen og professor Jon Ivar Håvold har vurdert vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner. Komiteen finner at Bjørn Nerviks vitenskapelige arbeider dokumenterer FoU produksjon som tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad. Videre at Nervik har omfattende pedagogisk utdanning, har bidratt til pedagogisk utviklingsarbeid og har omfattende pedagogisk praksis. Komiteen finner Bjørn Nervik kvalifisert til førstelektor. Ansettelsesutvalget ved Fakultet for økonomi har i sitt møte fredag 15. november gitt Bjørn Nervik opprykk til førstelektor. Han ble behørig feiret like etterpå:

Bjørn Nervik feires ved IIF!

Gratulerer også til Kjersti Kjos Longva som disputerte til doktorgraden mandag 25. november 2019 i Tromsø. Kjersti har vært stipendiat hos IIF og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet. Veileder har vært professor Lene Foss (UiT), professor Øivind Strand (NTNU) og Åsa Lindholm-Dahlstrand (Lund). Avhandlingen til Kjersti har tittelen «The impact of entrepreneurship education on students’ career reflections». Professor Ulla Hytti (Turku), senior research fellow Norris Kreuger (Phoenix) og dosent Bernt Arne Bertheussen (UiT) var opponenter.
Kjersti holdt en flott prøveforelesning med tittelen «Is there a dark side to intrapreneurship? Potential pitfalls from individual or organizational perspectives». Selve disputasen gjennomførte hun også til 20 i stil. Komiteen var tydelig imponert over arbeidet hun har gjort, noe de uttrykte både under disputasen og under festmiddagen på kvelden. Kjersti starter i ny stilling som postdoktor ved IIF 1. desember 2019.

Kjersti mottar gratulasjoner fra instituttleder på IIF, Hans Solli-Sæther

Vi har hatt flere disputaser i det siste. Jeg nevnte sist uke at Torgeir Aadland fra IØT/Engage var i gang med disputas i skrivende stund. Dette endte riktig godt etter hva ØK-nytt erfarer, og her er et bilde etter seansen:

Torgeir Aadland med komite. Foto ved Elin Iversen

Tirsdag denne uken disputerte Mohammed Javadinia Azari ved IØT, med temaet internasjonalisering, innovasjon og vekststrategier for små og mellomstore bedrifter. Veiledere har vært Arild Aspelund og Øystein Moen. Dette gikk også svært bra:

Mohammad Azari med komite. Foto Elin Iversen

Og det stopper ikke der. Onsdag disputerte også Aud Wahl, også ved IØT, med en avhandling om maritim sikkerhetsledelse. Hovedveileder har vært Trond Kongsvik, IØT. Her har vi kandidaten etter disputas:

Aud Wahl, med komite og veiledere. Foto: Elin Iversen.

Ellers har vi noen høringer på gang nå: Høring om Innovasjonssenter er sendt til fakultetene med frist tilbake til oss den 12/12, og høring om revisjon av NTNUs IPR-politikk har intern frist 10/1. I alle slike høringer sender vi ut til instituttene som får kjøre sine prosesser, og så samler vi opp her på fakultetet.

På tirsdag som var gjennomførte vi den store «BØA-dagen», der vi samlet alle som jobber med samkjøring av de tre bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon som skal bli til en fra høsten 2020. Vi hadde fine presentasjoner og diskusjoner, en del utfordringer, mange spørsmål vi har klart å løse og noen som gjenstår. Enkelt er det langt i fra, men dette skal vi få til sammen! En nøkkel er å møtes på tvers av alle campus og bli kjent og bygge fellesskap. Neste BØA-samling blir i juni eller der omkring, og det blir i Ålesund eller Gjøvik.

Vi er i gang med akkreditering, mandag hadde den «gamle» strategigruppen satt sammen fra alle institutt sitt første møte, og vi har i tillegg forsterket gruppen med Inger Johanne Pettersen fra HHS, som har jobbet med dette tidligere. Vi skal starte med å etablere et utkast til vår felles «Mission».

Til slutt har sikkert de fleste sett det i Universitetsavisa eller Adresseavisen, men for sikkerhets skyld: Det er nå tre kandidater igjen som går til andre runde i tilsetting av ny rektor. Det er Anne Borg, Dag Rune Olsen og en ukjent. Jeg fortsetter med andre ord som dekan her på ØK.

Da får alle ha riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 47

av 22. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Denne uken har vi hatt et svært vellykket seminar med ansatte i Fakultetsadministrasjonen, der vi har diskutert hva vi kan bidra med for å nå de strategiske målene for fakultetet. Det var veldig nyttig og hyggelig, og godt lagt til rette av Rannveig, Gunnar og ikke minst Nina! Jeg har også vært på en artig boklansering, som presenterte ikke en biografi, men intet mindre enn en «kybografi» av Kybernetikkens stamfar i Norge og NTNU, Jens Glad Balchen, som var litt av en karakter. Jeg er i gang med å lese boken, som er svært fornøyelig og interessant! Han forsøkte å benytte kybernetikk til å styre industri og havromoperasjoner, men også makroøkonomi, politikk og fiskens ferd i havet!

i dag ble NTNUs kandidatundersøkelse presentert, og er kort omtalt her: https://www.universitetsavisa.no/student/2019/11/22/Ni-av-ti-NTNUere-i-jobb-seks-m%C3%A5neder-etter-endte-studier-20443659.ece. I undersøkelsen ligger en del interessant materiell om alle studieprogram, arbeidsrelevans og mye annet.

Det pågår i skrivende stund en disputas, den første fra Engage, nemlig Torgeir Aadland! Hvis noen av dere som er tilstede kan sende meg oppsummeringer og bilder skal jeg skrive mer om det til neste uke! I skrivende stund er det for tidlig å konkludere.

Neste uke kommer to viktige rapporter. Prorektor Toril Hernes skal presentere rapporten om kunnskapsgrunnlaget for innovasjon for statsråden, og denne rapporten er skrevet av våre fagfolk: Aris Kaloudis, Roger Sørheim, Øivind Strand og Arild Aspelund, med bidrag fra flere gode krefter etter som jeg forstår. Gleder meg til å lese den endelige rapporten! Vi får også på høring den etterlengtede rapporten om Innovasjonssenter, den får vi tilgang til på mandag. Det blir bra!

Tirsdag skal vi avvikle den utrolig vikrige BØA-dagen, der alle som jobber med bachelorprogram i økonomi og administrasjon skal møtes og faglig integrere oss!

Det var det jeg hadde denne uken, ha en god helg når den tid kommer!

Monica

ØK-nytt uke 46

av 17. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle. Denne uken har jeg tilbrakt i Brasil som deltager i en delegasjon ledet av prorektor for forskning Bjarne Foss. Det var svært interessant, NTNU har et svært omfattende samarbeid med ulike miljøer i Brasil. Equinor har egen virksomhet der som vi besøkte, og vi har også mye samarbeid med det statlige firmaet Petrobras. Det er særlig IV, IE og NV som samarbeider, men vi har også en del forskningsprosjekter innen energi i tilknytning til virksomheten til Asgeir Tomasgard på IØT. Asgeir var også med på reisen. I tillegg er det også samarbeid omkring maritim transport, og det kan bli økt samarbeid omkring helselogistikk. Vi som var på turen kommer til å følge opp videre mot de enkelte fagmiljø. I tillegg besøkte vi en business school, FGV i Sao Paulo, som er trippel-akkreditert. Vi hadde en interessant diskusjon om hva AACSB (som er den akkrediteringen vi er i gang) har av betydning for institusjonen, og vi fikk gode tips og kontakter vi kan følge opp senere. Her er vi:

Ellers har det vært store uroligheter i Hong Kong denne uken, og NTNU har oppfordret alle studenter om å reise hjem. NTNU har fem utvekslingsstudenter der, og to av dem er våre, fra Industriell økonomi. Vi har fortløpende kontakt med dem, begge har det bra (i likhet med de øvrige tre) og de er på vei hjem. De får ta resten av studiet på nett og det blir tilrettelagt for at de kan ta eksamen fra Norge. Midt oppe i tragiske hendelser er det godt å vite at studentene er trygge.

Studenter fra Entreprenørskolen gjør det som vanlig skarpt. En gruppe av dem har utviklet en smarthanske for astronauter som kan brukes under utforskning av andre planeter. NASA-partnere har nylig gjort vellykket testing av hansken på forskningsstasjonen «Haughton Mars Project». Gründerbedriften Ntention, har utviklet designet og teknologien. Samarbeidspartnerne omtaler smarthansken som banebrytende for fremtidig menneskelig utforskning av månen, Mars – og eventuelt andre planeter. Les mer her: https://gemini.no/2019/11/banebrytende-astronaut-hanske-for-utforskning-av-manen-og-mars/

Svarprosenten på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er på vei oppover på 44 prosent for hele fakultetet, men det varierer stort mellom enhetene våre. Gå inn og svar, da blir resultatene så mye mer brukbare for oppfølging. Fristen er 24. november.

Da er vi snart klare for en ny uke!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 8. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken har jeg vært mye på farten. Fra mandag kveld og til onsdag var jeg på Lean Forums årskonferanse, som hadde 10-årsjubileum. Det var som alltid et utrolig godt gjennomført arrangement, annført av Ottar Henriksen som er styreleder i forumet. Jeg fikk gleden av å åpne konferansen sammen med kollega Gaute Knutstad fra SINTEF. Flere fra ØK var tilstede, deriblant Marte Holmemo fra IØT som snakket om lean ledelse basert på forskningen sin:

I skrivende stund sitter jeg på et hotell i nærheten av Ålesund, hvor alle fem dekaner som har virksomhet der er tilstede i går og i dag. Vi var med på åpningen av Norges første Smartby-lab i Norsk Maritim Kompetansesenter, som ligger rett ved campus Ålesund. Laben var omtalt i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/11/07/%C3%85pner-Norges-f%C3%B8rste-smartbylab-i-FN-regi-20322463.ece Vi skal bruke dagen i dag til å diskutere tverrfaglige satsninger i Ålesund, som hav, entreprenørskap og forskjellige andre tema.

Ellers kan jeg melde at Regjeringens ekspertutvalg om farlig avfall har gitt sin innstilling, og i dette utvalget har professor Heidi Dreyer fra IØT deltatt. Innspillene går i retning av å arbeide mot sirkulær økonomi og redusere avfall gjennom en rekke tiltak. Flott at Heidi har bidratt til et viktig samfunnsoppdrag med sin kompetanse! Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg2/id2676416/

Den 1. desember er det frist for abstract til en konferanse som skal arrangeres i Trondheim: ECSB Entrepreneurship Education Conference eller forkortet «3E konferansen» som er den største entreprenørskapsutdanningskonferansen i Europa. Til denne konferansen er det mulig å sende inn tre typer abstracts: Forskningspapers, læringsaktiviteter eller fremtidige samarbeidsprosjekter. Hvis du fortsatt lurer på hvorfor du bør delta på denne konferansen: se filmen ‘3E 2020 in Trondheim’ på høyresiden på den nettsiden du får opp, så vil dette bli forklart av noen nøye utvalgte skuespillertalenter fra sentralbygg 2 og gamle fysikk i Trondheim, altså entreprenørskapsmiljøet. Se mer her: https://3e2020.org/

Onsdag hadde vi nok en disputas, av Dina Margrethe Aspen! Dina har jobbet med PhD ved IØT med Annik Magerholm Fet som veileder, men har de siste årene jobbet og bodd i Ålesund. Avhandlingen til Dina har tittelen «Decisionsupport for emission reduction technology appraisals in ship acquisition». Professor Margot Weijnen, TU Delft, og professor Aykut Olcer var opponenter. I følge mine rapporter var det en flott disputas, gode spørsmål og gode svar! Når hun nå er ferdig kommer hun etter alle solemerker til å fortsette hos oss i Ålesund! Her er Dina sammen med komite og veiledere:

Dina med komite og veiledere

Og her er hun i gang med diskusjonen:

Dina Aspen

Det var det jeg hadde å melde denne uken. Hele neste uke skal jeg til Brasil i en forskningsdelegasjon, så det blir spennende. Dere får ha en god helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 44

av 1. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle, da er det blitt november! Uken min startet i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Det er utrolig bra alt det som Øivind, Andrea og andre har fått til og Sparebank Møre er åpenbart svært fornøyd med resultatene. Vedig bra! Ellers har uken vært ganske hektisk, med mye foredrag og paneldebatter og den slags. Travel og spennende! Det avsluttet med deltagelse på en flott konferanse om lean og den norske modellen, arrangert av Hanne, Marte og Jonas på IØT, sammen med LO og NHO. Veldig inspirerende!

På mandag blir arbeidsmiljøundersøkelsen ARK sendt ut. For at dette skal være et nyttig verkøy er det viktig at så mange som mulig svarer. Med lav svarprosent er undersøkelsen mindre interessant. Jeg vil derfor oppfordre deg til som kommer mandag, og oppfordre alle til å besvare denne slik at vi får et best mulig grunnlag for å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet framover.

Tor Georg Jakobsen fra HHS har vunnet Bernard Brodie-prisen for 2020 sammen med sin bror, Jo Jakobsen, for artikkelen «Tripwires and free-riders: Do forward-deployed U.S. troops reduce the willingness of host-country citizens to fight for their country?«​ Prisen deles ut av journalen Contemporary Security Policy, og er oppkalt etter en berømt og omstridt militærstrateg. Prisen får brødrene for en artikkel som viser at amerikansk, militær tilstedeværelse kan føre til at lokalbefolkningen blir mindre villig til å slåss for sitt eget land. De finner at noen få hundre utstasjonerte amerikanske tropper kan være nok til at villigheten går ned. 500 til 1000 soldater gir en klar nedgang. Les mer i Gemini-artikkel her: https://gemini.no/kortnytt/militaerpris-til-norske-forskere/

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 43

av 25. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag, håper uken har vært bra for dere alle! Mye har som vanlig skjedd hos oss:

Mandag 21. oktober arrangerte fakultetet det årlige oppstartsseminaret for nye ph.d.-kandidater. Seminaret foregikk ved Scandic Lerkendal, og det var svært godt oppmøte. Blant temaene på programmet var forskningsetikk, veileder-/kandidatrelasjonen og publisering. I tillegg hadde vi informasjonsbolker om litteratursøk, NTNU sitt tilbud innen psykososial tjeneste, kandidatenes interesse­organisasjon DION samt om hva kandidatene må tenke på dersom de planlegger et lengre utenlandsopphold. I år forsøkte vi oss på noe nytt, og inviterte også igangværende kandidater til å delta fra og med lunsj og ut dagen. Vi håper og tror det ble en fin arena hvor nye og ‘gamle’ kandidater møttes for spørsmål og erfaringsutveksling! Dagen ble avsluttet med en felles middag.

Vi arrangerer også et eget phd-kurs denne uken, med den svært kjente og profilerte professoren Andrew van der Ven fra USA. Vi er så heldige å ha ham ansatt i en delstilling for å kjøre disse kursene, og det har vi fått til takket være Alf Steinar Sætre som kjenner ham godt. Her er stipendiater og professorer i sving, og de har siste dag i dag:

Samme mandag ble studenter på Handelshøyskolen og Institutt for samfunnsøkonomi invitert til en internasjonal dag på Adolf Øien-bygget. Det var åpent standområde i Vrimla med utvekslingsstudenter fra ulike læresteder, Internasjonal seksjon, ANSA og studieveilederne fra instituttene tilstede. I tillegg var det instituttvise informasjonsmøter for nye studenter om utvekslingsmuligheter.  Et vellykket arrangement som vi satser på å gjenta og kanskje utvide!

Internasjonal dag i Vrimla i Adolf Øien-bygget

Studiebarometeret 2019 er nå åpnet. Studenter i 2, og 5, studieår skal ha fått epost fra NOKUT om å delta i undersøkelsen. Fakultetet ønsker høy svarprosent på denne undersøkelsen for å kunne få en godt forankret oppfatning av studentenes opplevelser. Høy svarprosent gjøre svarene mer pålitelige, og det blir lettere å utvikle treffsikre tiltak. På små studieprogram vil vi ikke få egne rapporter dersom for få studenter svarer. Viktig at instituttene følger opp med å motivere sine studenter til å svare på Studiebarometeret. Et godt tiltak er å bruke noen minutter til en obligatorisk forelesning til å oppfordre til å svare, la studentene bruke tid på å svare. Dette er viktig for oss!

I går deltok jeg på den offisielle åpning av NTRans, en ny FME som har HF som vertsfakultet, og Asgeir Tomasgard på IØT er prosjektleder. Dette er et senter med store ambisjoner, om å komme nærmere løsning på klimautfordringer spesielt på energifeltet. Dette er virkelig med å virkeligjøre ambisjonen om kunnskap for en bedre verden! Her er to bilder, prosjektledelsen og statssekretær fra Olje og Energidepartementet, samt deltakere fra NTNU, NHH, UIO og SINTEF i en paneldebatt:

Neste uke har vi besøk av konsernledelsen i Hydro. Jeg skal være med på en lunsj med dem, og det blir veldig bra. Mange av oss har arbeidet med Hydro i ulike prosjekter, eksempelvis Censes og NTrans, SFI Manufacturing og tre ulike Lean-prosjekter jeg selv har deltatt i. Hvis du har hatt andre forskningsprosjekt de siste årene med Hydro, vær så snill å send meg to linjer om det i en epost, slik at jeg har oversikt over hele vår portefølje her!

I ettermiddag skal jeg delta på avslutningsseremonien til Indøk, med avgangskull 2019. Det gleder meg med veldig til! Håper jeg treffer flere av dere på IØT i den sammenheng.

Neste uke starter jeg friskt i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Sees der, alle på IIF!

Da får dere alle ha en riktig god helg!

ØK-nytt uke 41 og 42

av 18. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Sist uke var det samling i Brussel for ledelsen i både NTNU og SINTEF, med tema Horosont Europa, det nye rammeprogrammet til EU som starter i 2021. Fokus er enda mer på tverrfaglighet enn før, særlig i Pilar 2 som et knyttet mot forskning for samfunnsendringer. Miljø og bærekraft er helt sentralt på alle områder og alle måter. Vi fikk også en gjennomgang om programmet i Instituttledermøtet vårt på onsdag. Lurer du på noe her er det Hilde Røysland som er vår nøkkelperson på Fakultetet. Det er viktig at alle institutter posisjonerer seg frem mot dette viktige programmet!

Apropos EU-programmer kan det også nevnes at NTNU arrangerer EIT Innovation Day 20. november for å informere om virkemidlene som finnes i KIC-systemet, det er EU-midler til innovasjonsprosjekt fra EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy og EIT RawMaterials. Dette er ordninger som retter seg mot innovasjon og ikke forskning, noe som kommer til å bli enda viktigere i Horisont Europa i forhold til dagens H2020. Vår KIC-ekspert er Lars Gjølme på IØT. Les mer om denne dagen her: https://www.ntnu.edu/energy/eit-innovation-day

Mandag var jeg på Gjøvik, i det såkalte D5-møtet! Det er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Det er imponerende mye bra som foregår, spesielt tverrfaglig forskning rettet mot arbeidslivet i regionen. Og vårt fagmiljø er med i stort sett alt som foregår på Gjøvik. Vi ser et økende behov for å også koble på våre fagmiljøer ved resten av fakultetet i forhold til alle prosjektene vi setter i gang her, særlig mot sykehus, livslang læring og vareproduksjon. Dette må vi finne ut av.

Florentina Paraschiv and PhD-student Ranik Raaen Wahlstrøm have met the monetary policy makers of Norway at Norges Bank on 16/10. Their research paper on “A comparative analysis of parsimonious yield curve models” has been presented in the research seminar of NB and attracted a vivid interest to monetary market operators and policy makers. Their research results show the drawbacks of yield curve models typically used by central banks for decision making and propose solutions for improving the parameter stability. Norges Bank will interact with our research group at NTNU Business School on new topics that emerged at the meeting, bridging the gap between academics and practitioners.

Florentina and Ranik at Norges Bank

Søknadsfristen for rektorstillingen er nå utløpt, og det er 10 søkere slik dette fremgår av Universitetsavisa. To av disse er unntatt offentlighet. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg velger hvem som skal til første- og andregangsinterjvu og gjennomfører  disse. Deretter behandles innstillingen av styret ved NTNU. Saken er presentert i UA: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/17/Ti-personer-vil-bli-NTNUs-nye-rektor-20176447.ece

Tirsdag var en stor dag for meg og for Marte: Da disputerte Marte Pettersen Buvik fra IØT, som jeg har vært hovedveileder for. Hun skrev om teamarbeid innenfor prosjekter, med empiri fra bygningsindustri. Marte jobber til daglig ved SINTEF. Det gikk veldig, veldig bra, og jeg var kjempestolt av henne og litt rørt også:

Fra venstre: Komiteadministrator Jonas, biveileder fra psykologi Per Øystein, komitemedlem Sandra, Marte, disputasleder Arild, superstolt veileder Monica og komitemedlem Jonas.

På onsdag og torsdag ble NTNU Business School Conference and PhD Seminar arrangert for niende gang! 45 forskere og PhD-studenter fra blant annet NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Henley, University of Edinburgh, University of Sussex, London School of Economics and Political Science og Copenhagen Business School var samlet for å diskutere et bredt spekter av problemstillinger innen økonomi og administrasjon. Konferansen ble avholdt på Kvilhaugen Gård, og hadde et tverrfaglig program hvor økonomifakultetet ved NTNU var godt representert med deltakere fra både ISØ, Handelshøyskolen og NTNU Ålesund. I tillegg var de internasjonale tungvekterne Trevor Hopper og Gianluca Marcato hovedtalere. Begge talerne holdt inspirerende presentasjoner, professor Hopper om hvordan regnskapsføring kan bidra til å oppnå mål om bærekraftig utvikling og professor Marcato om hvordan geografisk plassering påvirker verdien av en aksje ved børsnotering. Årets deltakende PhD-studenter fikk faglige tilbakemeldinger på sine pågående forskningsprosjekter fra gode forskere, og muligheter til å knytte internasjonale nettverksforbindelser. Her er deler av delegasjonen på plass på Kvilhaugen:

Resten av ettermiddagen min er viet diskusjoner om samlokalisering og innovasjon på Gløshaugen. Du får ha en god helg!

Monica

Topp