Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

monicr

ØK-nytt uke 28 – ekstranummer!

av 7. juli 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Endringer i ledergruppen/dekanatet

Hei alle ferierende (og de få arbeidende) ØK-ere!

Jeg har denne uken valgt å gjøre en liten rokade i ledergruppen min, som vi også kaller dekanatet, med virkning fra 1. august. Begrunnelsen for dette er et sterkt behov for å konsolidere fagressursene våre i Ålesund. Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) står midt oppe i en sterk omstillingsprosess i retning av å bli et forskningsinstitutt, et arbeid som allerede er svært godt i gang. Antall PhD-stillinger har økt kraftig ved IIF, BOA-porteføljen har også økt kraftig de siste årene, med nye prosjekter finansiert av Forskningsrådet, EU-prosjekter og nå rett før sommeren deltagelse i en SFI, som er virkelig et stort løft. Instituttet står også – i likhet med alle fagmiljøene våre – foran en omfattende kvalitetsprosess når vi skal i gang med internasjonal akkreditering.

Summen av alle oppgavene gjør at jeg, i samråd med instituttleder på IIF Hans Solli-Sæther, ikke vurderer det som forsvarlig å fortsette å bruke så store deler av de knappe professorressursene våre ved IIF til administrativt arbeid. Etter at Øyvind Helgesen og Jon Ivar Håvold gikk av med pensjon nylig har vi fire professorer, og tre av dem har tunge administrative oppgaver: Hans som instituttleder, Per Bjarte Solibakke som prodekan og Øivind Strand som nestleder.

Derfor gjør vi følgende endringer med virkning fra 1. august: Ann-Charlott Pedersen overtar ansvar for hele utdanningsområdet som prodekan for utdanning, Jon Olaf Olaussen tar over ansvaret for hele forskningsområdet som prodekan for forskning, og Per Bjarte Solibakke går tilbake som professor ved IIF på fulltid. Vi har en myk overgang der Per Bjarte deltar i ledermøtene ut august, for å sikre erfaringsoverføring. Han vil fortsette å representere fakultetet i UHR-ØA, så får vi sikre god kommunikasjon om dette fremover.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Per Bjarte for stor og viktig innsats gjennom de 3,5 årene som har gått, i å bidra til å bygge opp fakultetet og for godt samarbeid i ledergruppen. Jeg vet at han vil fortsette å bidra til vår videre faglige utvikling fremover gjennom sitt virke som professor ved IIF.

Og så får dere alle fortsette å ha en riktig god sommer!

Monica

ØK-nytt uke 25/26

av 28. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er sommeren nært forestående. Noen av dere har allerede startet ferien, noen andre av oss har ørlite grann til vi må gjøre før vi kan ta helt fri. Været har vært formidabelt over alt de siste ukene, så det har vært sydenstemning på takterassen vår i ukesvis allerede!

De siste ukene har vi jobbet med å prøve å få avklart alt til semesteroppstart. Det er noe som gjenstår, og vi vil ha løpende kontakt med instituttledere og kontorsjefer når det kommer noe nytt. Vi har et første instituttledermøte i starten av august, der kontorsjefer deltar, og vi håper alle spørsmål kan besvares innen da. I alle fall alle spørsmål som har med Korona og semesterstart å gjøre 🙂

Denne siste uken gjennomførte vi en ny digital disputas, nemlig Joakim Blix Prestmo på ISØ. Tittelen på avhandlingen var «Three perspectives on real investments in the manufacturing industry. An empirical approach». Professor Gunnar Bårdsen på ISØ har vært hovedveileder. Som vi ser av bildet har komite tatt alle smittvernhensyn på alvor og holder behørig avstand:

Komiteen deltar digitalt i bakgrunnen som vi ser, tilstede i auditoriet er veileder Gunnar Bårdsen (tv), kandidat Prestmo i midten, og disputasleder/instituttleder Anne Borge Johannesen

Da håper jeg alle får en fin sommer. ØK-nytt tar også sommerferie, med mindre noe ekstraordinært inntreffer, da kommer vi ut med et ekstraordinært nummer. Inntil 3. august: På gjensyn!

Monica

ØK-nytt uke 24

av 12. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag til alle!

Denne uken har det skjedd litt av hvert. Torsdag 11.juni hadde vi digital utmatrikuleringsseremoni for HMS-studentene som leverer sin masteroppgave om noen uker. Som en erstatning for den tradisjonelle seremonien med fysisk overrekkelse av kursbevis med studentenes familie til stede ble det gjennomført en digital variant på Zoom. Taler fra instituttleder Marielle, fra studentene ved Mei Yain Fung (se bilde under) og fra fagstaben ved Trond Kongsvik. I tillegg viste studentene bilder fra studielivet både på og utenfor campus inkludert turer til studieprogrammets samarbeidsinstitusjoner i Brasil og Longyearbyen for enkelte. Seremonien ble avsluttet med overrekkelse av kursbevis med distribuert applaus. Det ble en verdig avslutning, vi får til det aller meste digitalt: 😊

I dag kom resultatet av mange års arbeid for flere av dere: Tildelingene fra Forskningsrådet av SFI, Senter for forskningsdrevet innovasjon, prosjekter med åtte års varighet og stort omfang av Phd og forskning i tett samarbeid med næringslivet. Det ble delt ut totalt 22 prosjekter med årlig bevilgning på opp til 12 millioner. Av de 22 skal NTNU lede fem, og SINTEF skal lede fire. Se mer her: https://www.universitetsavisa.no/incoming/2020/06/12/22-nye-forskningssentre-for-innovasjon-22057981.ece

Vi på ØK hadde ingen søknader som vertsfakultet, men vi var deltagere og bidragsytere i totalt 10 av søknadene, med ulike arbeidspakker og delaktiviteter. Av de 10 vi deltok i ble tre innvilget, og det er virkelig langt bedre enn vi våget håpe på! Samtidig betyr det at sju prosjekter ikke fikk støtte, og det er svært forståelig at de som har brukt mye tid og krefter på søknadsskriving og oppbygging av konsortium er skuffet over resultatet. Men til dere vil jeg si at slike søknader aldri er bortkastet, de kan bearbeides og endres inn mot andre finansieringskilder og nye runder og utlysninger senere. Dere har bygd faglige nettverk og spennende problemstillinger, og de kan brukes på nytt. Flere av de som fikk støtte nå i denne runden har prøvd før uten å lykkes, men har brukt tilbakemeldingene aktivt og satset på nye runder. Alle de tre hos oss som lykkes i denne runden er meget erfarne forskere som har vært med på mange slike løp før, så dette handler om faglig dyktighet, erfaring, nettverk, og litt om å være litt sta og ikke gi seg!

Uansett skal vi gratulere de som lykkes med SFI! De tre er:

  1. Norwegian Center for Cybersecurity In Critical Sectors (NORCICS). Senteret vil bli ledet av NTNUs Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi. Vår IØT fagseksjon på Gjøvik vil være aktive med i ledelsen av senteret og lede/delta i flere av forskningsaktivitetene. Totalt budsjett for senteret vil være omkring 220 mill kr over 8 år. Senteret planlegger med 9 phd og 6 postdoc hvorav minst 2 av phdene er tiltenkt IØT på Gjøvik. Her er det mange som har bidratt, men Halvor Holtskog og Ottar Henriksen må nevnes spesielt.
  2.  SFI Harvest, som ledes av SINTEF Ocean. Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for å fiske og utnytte marine ressurser på lavt trofisk nivå, som krill, calanus og mesopelagiske arter av fisk. Senteret skal utvikle teknologi som kan finne og overvåke bestandene, fiske opp forsvarlige mengder og deretter prosessere de marine råvarene til verdifulle produkter for å skape nye biomarine verdikjeder. Senteret ønsker også å bruke kunnskap og teknologi utviklet i senteret til å detektere og samle inn plastsøppel i havet. Her vil IIF i Ålesund ha en rolle  spesielt knyttet til arbeidspakke 6: RA6 Fisheries management and sustainable business models. Det er fokus på behov for dokumentasjon av bærekraftsaspekter knyttet til fisk og bidrag inn i endringen mot nye forretningsmodeller som fremmer bærekraft implementert  i hele verdikjeden . Dette er i tråd med satsningen ved IIF med oppbygging av forskningsfeltet Sustainability Analytics og  etableringen av Business Hub for Sustainability – BH4S. Her har flere bidratt, og Øivind Strand og Annik Magerholm Fet har stått i spissen for arbeidet. Annik er som kjent viserektor, men også ansatt på IIF som professor, i 10% stilling.
  3. SFI  Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation. Vertsinstitusjon: NTNU, IE-fakultetet. Forskningspartnerne: Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, SINTEF AS (Digital) og Norsk Regnesentral. Senteret har som overordnet målsetting å møte tekniske utfordringer fra kunstig intelligens (KI) så vel som ikke-tekniske utfordringer som etiske spørsmål, forklarbarhet og tillit til KI. Senteret ønsker å akselerere innovasjonen av bærekraftig og pålitelig kunstig intelligens i norsk industri. Generisk kunnskapsutvikling og krevende anvendelser av KI i viktige næringer vil være et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Her er det IØT-T ved professor Endre Sjøvold som har bidratt inn, og har ansvar for en arbeidspakke som favner de organisatoriske aspektene ved bruk og utvikling av AI.

Gratulerer så mye til alle tre!

I tillegg har våre eminente studentbedrifter i Ålesund nok en gang vunnet priser: Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO» ble MiniLice SB fra NTNU Ålesund. MiniLice SB skaper verdi gjennom økt fiskevelferd og har funnet løsningen for å redusere luseplager i oppdrettsnæringen. Om MiniLice SB sa juryen at de viser full forståelse for hva et godt nettverk kan bety for å lykkes. Gode kontakter med næringsliv og offentlige organer i utviklingen av bedriften har gitt dem nødvendig hjelp til å utvikle et produkt som kan få stor betydning for den aktuelle bransjen. De har allerede inngått en intensjonsavtale med en ledende aktør i bransjen. I tillegg fikk MiniLice pris for «beste HR bedrift» og «beste økonomistyring». Du kan lese mer her: https://www.ue.no/nyheter/minilice-sb-er-norgesmestere-i-to-kategorier-de-har-funnet-losning-for-lavere-luseplage-i-oppdrettsnaeringen/

Her i Trondheim er det bortimot tropevær i helgen, så det er ingen grunn til å dra til syden! Jeg skal i alle fall ta helg nå, og jeg håper alle får fine dager!

Monica

ØK-nytt uke 23

av 6. juni 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Det er blitt juni, og vi vender gradvis litt tilbake til en mer normal tilværelse. Denne uken har jeg vært innom kontoret flere ganger, og truffet flere av dere fysisk. Det er så utrolig hyggelig å møte folk igjen! Jeg startet en ny type møter to og to der vi går tur (gitt at været tillater det og det ikke bøtter ned) i stedet for å sitte inne på et møterom. Det er en av flere «korona-aktiviteter» som ikke bør avsluttes den dagen smittefaren er helt over! Det er viktig at vi alle reflekterer over dette, hvilke nye mønster og aktivititer er det vi har tillært oss, som vi faktisk ønsker å ta med videre i en tid etter korona?

Sist uke hadde vi et veldig flott oppslag i Gemini med førsteamanuensis Frode Heldal på HHS, som handler om hvordan man trener på å være uenige i en gruppe. Dette er veldig gode tanker og refleksjoner, som i alle fall jeg tar med meg. Får man ikke motstand kommer man heller ikke fremover. Frode har også ti konkrete råd til hvordan trene på uenighet, du kan lese dem her: https://gemini.no/2020/05/sann-blir-du-god-til-a-vaere-uenig/

Diku og Kompetanse Norge lyste i mai ut inntil 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. Utdanningsinstitusjonene kunne søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte i forbindelse med korona-situasjonen. Vi sendte inn to prosjektsøknader og begge fikk tilslag! Her følger en beskrivelse:

Innføring i morgendagens digitale organisasjoner

Halvor Holtskog, IØT-G,  sitt prosjekt er basert på emnet SMF2298F Teknologiledelse og heter Innføring i morgendagens digitale organisasjoner. Emnet har følgende fem tema: LEAN, prosjekt- og endringsledelse, koding, IKST-sikkerhet og industri 4.0. Hvert tema kan tas separat som et ikke-studiepoenggivende kurs eller samlet med avsluttende eksamen som gir 5 studiepoeng. Emnet gis i samarbeid med IVB på IV-fak, IIK og IDI på IE-fak. Norsk Industri, FLT og NITO er også med.

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Even Larsen, IØT-T, har fått støtte til å ta opp 55 flere deltakere til emnet TIØ4250 Entreprenørskap. Studentene som tas opp, jobber med virkelige problemstillinger som er relevant for de selv og/eller bedriften de er delvis permittert fra. Undervisningsopplegget vil bli strukturert rundt disse virkelige problemstillingene, hvor målet er at studentene skal utvikle løsninger på problemstillingene. Undervisningsopplegget legger opp til praktisk og teoretisk arbeid individuelt og i grupper. Emnet gis i samarbeid med SFU Engage.

Gratulerer så mye til begge miljøene!

Da håper jeg alle får en riktig fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 22

av 29. mai 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Denne uken har vi startet «tilbakekomsten» til campus! Alle instituttene har gjort det på sine måter som passer lokalt, og rapportene som har nådd meg er utelukkende positive. Mengden personer som har kommet innom har variert mellom 20 og 40%, og ingen steder har trengselen vært så stor at man har behøvd å hindre noen i å komme på campus. Vi er jo inne i en rolig tid, så mange ville kanskje sittet hjemme og rettet eksamen etc uansett. Jeg har ikke hørt om noen store problemer fra noe hold, så det tolker jeg som et positivt tegn. Og så må vi justere etterhvert, både hvis retningslinjene endrer seg fra nasjonale myndigheter, og ut hva erfaringer vi gjør oss om hva som fungerer og ikke. Og flere av oss må etterhvert belage seg på at normalsituasjonen er å være på jobb, hvor oppgavene tross alt i hovedsak befinner seg. Og arbeidsmiljøet blir også mye bedre hvis vi treffer hverandre oftere igjen!

Tirsdag 26. mai gjennomførte vi fakultetets første disputas på Zoom, da Haakon Thue Lie på IØT forsvarte avhandlingen sin, som studerer ledelse av forretningshemmeligheter i samarbeid og åpen innovasjon, og balansen mellom åpenhet og hemmelighold. Tittel: Trade Secret Management in Collaborations and Open Innovation” med Roger Sørheim som veileder. Du kan lese mer om tematikk og komite her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/27460711-6919-391b-9212-ae29431288f2/be004d57-0c60-3df5-92ee-f90bf8b93e86

I følge mine kilder ble disputasen vellykket. Haakon gjennomførte med stil, og det tekniske så også ut til å fungere godt. Og på tross av digital gjennomføring, ble det gode diskusjoner mellom kandidat og opponenter. Sånn ser en digital disputas ut:

Og her er komite og veiledere, de som var fysisk tilstede. Legg merke til at smittevernregler følges, dermed blir bildene litt annerledes enn vanlig:

Komitemedlem Arild Aspelund, kandidaten, veileder Roger Sørheim og disputasleder Trond Kongsvik. Resten av komiteen på skjerm i bakgrunnen!

Dagen i dag startet ellers på den hyggeligst tenkelige måte: Vi godkjente to nye opprykk til professorer! Dette var Jonas Ingvaldsen og Ottar Michelsen, begge på IØT. Gratulerer så mye til de nyslåtte professorene!

Håper alle får en fin pinse. For meg blir pinsen fantastisk, for jeg befinner meg i skrivende stund i smellvakre Ålesund i nydelig vær. Jeg hadde medarbeidersamtaler med henholdsvis Hans og Per Bjarte i formiddag, og vi fulgte «ny korona-standard»: Utendørs i form av spaserturer. Begge turer gikk til ulike deler av gårdstunet på Sunnmøre museum, et fantasisk flott utendørs museum rett ved campus. Anbefales! Og jeg fikk også se våre splitter nye lokaler i 3. etasje i Kompasset:

Hilsen Monica

ØK-nytt uke 19

av 9. mai 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Det har ikke vært så veldig mye å skrive om de siste ukene, så ØK-nytt har hatt en rolig tid. Vi vender forhåpentligvis snart tilbake til en mer normal tilværelse.

For de fleste av oss har nok denne korona-tiden artet seg i bølger. I starten var det hektisk aktivitet for å håndtere den nye situasjonen. Så opplevde vi voldsom fremdrift på bruk av digitale verktøy, og vi var imponerte over alle som over natten gikk over til å innføre digitale forelesninger. Vi opplevde at noen møter ble mer effektive enn før, og vi sa til hverandre at vi lærer mye i disse dager som vi må ta med oss videre inn i den nye tiden etter korona!

Men de siste ukene har jeg inntrykk av at stemningen har snudd, og at vi nå først og fremst savner kolleger og venner, vi savner kontoret, vi savner lunsj med andre mennesker i samme rom, ikke som små ikoner på en skjerm. Vi savner de uformelle møtene, vi savner å slå av en tilfeldig prat i gangen på vei til og fra. Vi treffes ikke lenger tilfeldig, vi må avtale å møtes – digitalt. Akkurat det utgjør en stor forskjell, vi er vant til å tenke at det eller det temaet som er sånn halvviktig, det kan jeg ta opp med kollega x neste gang vi støter på hverandre. Men vi støter ikke på hverandre i koronatiden. Vi må gjøre avtaler. Og så viktig er kanskje ikke det temaet vi skulle ta opp, så det blir liggende, og til slutt avglemt. Sjarmen ved dette livet har nok tapt seg mye, som en kommentator skrev i dagens Adresseavis – hva er egentlig stas med å sitte og stirre på en skjerm?

På torsdag kom det beskjed fra regjeringen om at samfunnet gradvis skal åpnes opp, og i hvilken rekkefølge dette skal gjøres. Mange ble glade, mange andre ble svært frustrerte fordi deres yndlingsaktivitet lå langt nede på lista og ikke åpner før mot slutten av perioden. Sosiale media koker om ulike varianter av opplevd urettferdighet: Hvorfor skal bingohaller åpne før treningssenter, hvorfor åpner puber og restauranter før skoler osv osv. Det hjelper ikke på frustrasjonen at vi får vite at prioriteringene har vært ulike hos Folkehelseinstituttet, i departementene og i Helsedirektoratet. Men vi må nok bare smøre oss med den siste lille rest av tålmodighet vi måtte ha igjen! Og vi må igjen huske hvorfor vi gjør dette, noen vil ikke tåle å bli smittet, og helsetjenestens kapasitet er fortsatt en knapp ressurs.

For vår del skal vi åpne opp universitetene gradvis. Beskjeden fra vår statsråd var at omkring 25-30% av studentene kunne vende tilbake, og en uspesifisert del av de ansatte. Mange hadde nok håpet på at dette kunne skje raskt, men sentral beredskap og rektoratet ved NTNU har lagt opp til følgende prosedyre, som er nærmere beskrevet i en melding som ble lagt ut på Innsida i går: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/

Vi i ledelsen på fakultetet skal ha møter om dette til uken, vi skal også ha møte med instituttlederne, vi skal gjøre den gradvise åpningen trygg i forhold til smittevern og retningslinjer, og vi skal gjøre det så raskt som vi kan få lov til. For å si det sånn: Det skal ikke stå på oss!

Jeg har fått et par nyheter fra dere denne uken. Først vil jeg gratulere Per Bjarte med utnevnelsen som ett av to norske medlemmer i Management Committee i COST Fintech and Artificial Intelligence in Finance innenfor EU-systemet. Den andre er Thomas Ågotnes, Universitetet i Bergen. Det er anledning for flere (i NTNU og for øvrig) til å engasjere seg etter hvert i Working Groups. «In addition to the Management Committee, Norway may participate with up to two participants in each of the action’s working groups (WG). In this regard, you are encouraged to work towards the inclusion of other relevant research communities.”

På Gjøvik jobbes det fortløpende med nybygg som vårt fagmiljø skal flytte inn i. Arbeidet skrider fremover, og dette var en artikkel fra Oppland Arbeiderblad denne uken:

Fra Oppland Arbeiderblad 5. mai

Vi fikk også et nytt forskningsrådsprosjekt: Prosjekttittel: FABL – Faster Assembly by Learning. Finansieringskilde: NFR, og prosjekttype Innovasjonsprosjekt for næringslivet. Slike prosjekt ledes av en bedrift, og dette er Hapro AS, i Innlandet. Øvrige partnere er IDT Solutions, Forestia, Sykehuset Innlandet, Lean Lab og NTNU. Prosjektet skal bidra til å øke læringshastigheten i montasjeavdelinger i teknologisk drevet industri 4.0 miljø. Hovedmålet er å skape konkurransekraft ved økt læringstakt for mellomstore norske bedrifter med hjelp av digitale læringsteknologier. Omfang: 20 mill. hvorav i overkant av 5 mill til NTNU IØT-G. Prosjektleder: Halvor Holtskog. Gratulerer så mye til fagseksjonen på Gjøvik!

ØK-nytt uke 17

av 24. april 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere! Da er påsken tilbakelagt, og det er over 6 uker siden vi gikk inn i corona-tilstanden, som fortoner seg som en evighet…. I skrivende stund åpner samfunnet gradvis litt opp, barnehagene åpnet denne uken, småskolen neste uke, og andre virksomheter kommer etterhvert. Frisørerer er etterlengtet, det samme gjelder tannleger som åpner gradvis opp, og til helgen åpner noen restauranter.

For vår del er det åpnet for at studenter som er avhengig av laboratorier og er i sin avslutningsfase får møte på campus for å fullføre eksperimenter og den slags. Dette er ikke veldig mange hos oss, men noen er det. Øvrige studenter skal ikke oppholde seg på campus, og vi andre skal i så stor grad som mulig fortsatt benytte hjemmekontor. De fleste av oss gleder seg intenst til å møte kolleger igjen, og vi får håpe det blir mulig i en eller annen begrenset form om ikke altfor lenge. Dere har alle gjort en fantastisk innsats i denne voldsomme omstillingen vi har vært gjennom. Vi ble heldigitale i løpet av en uke, og vi har erfaringer med det som blir verdifulle fremover. Neste uke kommer regjeringen med nye signaler om hva som skjer fra mai og utover, så vi får håpe det går i riktig retning.

For å skrive om noe annet enn corona, så fikk vi noen gladmeldinger denne uken. Søkertallene fra samordna opptak ble offentliggjort i dag. Vi er det fakultetet som går mest frem! Økningen til økonomi/administrasjonsfag er på hele 26 prosent, og det er særlig stor økning på samfunnsøkonomi, både årsstudium og bachelor. Det er verdt å merke seg at Indøk-studiet IKKE sorterer inn under disse 26 prosentene, det hører inn under kategorien teknologistudier og kommer dermed i tillegg! Også her er det en kraftig økning, for første gang har vi over 1000 primærsøkere til indøk, over 7 per plass. Det er ny rekord også der. Aller høyest søkning per plass har vår nettbaserte bachelor i økonomi og administrasjon på Gjøvik, med 10 søkere per plass. Det er veldig stas! Les mer i dagen UA: https://www.universitetsavisa.no/student/2020/04/24/Hennes-fakultet-opplever-den-st%C3%B8rste-%C3%B8kningen-21663934.ece

En annen nyhet fra i går er at NTNUs studenter får hele 9 av 20 tildelinger til å utvikle student-innovasjoner fra Forskningsrådets tildeling fra STUD-ENT-ordningen. 8 av NTNU-prosjektene har bakgrunn fra Entreprenørskolen! Det viser at entreprenørskap- og innovasjonskompetanse som en del av utdanningen gir gode resultater og vi opplever at dette i tillegg etterspurt av arbeidslivet. Gratulerer så mye til hele miljøet rundt Entreprenørskolen! Les mer her: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/20-studentgrundere-far-inntil-1-million-kroner-hver?publisherId=89314&releaseId=17884019&fbclid=IwAR32TNcPLVZ9WyIaOig-sR1zn_L94vdUAwUSBauySuW7x2uSMC48QgdCGjw

I går hadde vi digitalt styremøte i Fakultetsstyret. Vi vedtok å anbefale videre søknaden fra Gjøvik om nytt masterprogram i industriell innovasjon og digital sikkerhet, som er utviklet i tett samarbeid med IE-fakultetets institutt IIK. Dere har fått til en imponerende søknad fra fagseksjonen på Gjøvik, og ikke minst en sterk forankring i nærings- og arbeidsliv i regionen og nasjonalt. Vi satser på at også NTNUs styre støtter denne søknaden!

Vi er blitt noen nye medarbeidere siden sist. Vi har ansatt en ny førsteamanuensis i miljøledelse og strategisk miljøanalyse ved IØT: Paritosh Deshpande, som hadde sin første arbeidsdag denne uken.

Førsteamanuensis i teknologiledelse, Aud Marit Wahl, er ansatt i faggruppen for Virksomhetsledelse ved IØT, og starter 4. mai.

Vi har videre ansatt Hege Nakstad som seniorkonsulent ved NETI som startet 1. april, to førsteamanunser i entreprenørskap ved IØT Torgeir Aadland og Dag Håkon Haneberg som begge startet 16. mars, forsler Steffen Bekker, også med oppstart 16. mars. Velkommen så mye til Økonomifakultetet alle sammen!

Det skjer ting på forskningsfronten også. Vi har dratt i land et nytt EU-prosjekt: SENDER – Sustainable Consumer engagement and demand response. Det er Pedro Crespo del Granado på IØT som (igjen) har lykkes med EU-søknad innenfor H2020. Det involverer 15 partnere fra syv ulike land og har et totalt budsjett på nesten 6 millioner EUR. Prosjektet er et samarbeid mellom Pedro og to kolleger ved henholdsvis institutt for psykologi (SU) og institutt for tverrfaglige kulturstudier (HF). Fantastiske nyheter!

Da håper jeg helgen blir bra, og at vi snart kan møtes utenfor skjermene!

Monica

ØK-nytt uke 13

av 27. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Da er det gått to uker siden vi alle flyttet inn på hjemmekontor. Etter det jeg hører i de møtene og diskusjonsforum jeg har deltatt i går dette forbløffende bra. Jeg er virkelig imponert over innsatsen til dere alle! Vi lærer mye nytt, og vi tvinges til å jobbe på nye måter. Og det er utrolig hva man kan få til på digitale plattformer.

Viktig nå er at vi tar med oss det som fungerer bra inn i fremtiden, og ikke bare sklir tilbake til gamle vaner. Vi må ikke tenke at vi skal tilbake til det som var før, men at vi kan kombinere det som fungerer godt med å møtes fysisk i tillegg. Mange flere rene informasjonsmøter bør kunne gjennomføres digitalt, og slik at vi heller frigjør tid til de diskusjonen som virkelig krever sosialt samspill. Vi gjennomførte for eksempel dekanmøte på en time, mens vi vanligvis bruker tre. Ikke alt er like effektivt, men noen typer diskusjoner gir bedre beslutningsgrunnlag enn det vi gjorde før, slik jeg opplever det. Det å melde inn kommentarer i chat er for eksempel mye bedre tidsbruk i møter med mange enn å be om innlegg og replikker. Og de som er vant til å være «de eneste» møtedeltakerne på Skype/Teams mens resten av møtet er i samme rom, ofte dere fra Gjøvik og Ålesund, fremhever at slike møter er mye bedre når alle befinner seg på samme plattform.

Når det er sagt skal jeg ikke legge skjul på at jeg savner å møte kolleger i løpet av dagen! Det blir litt enslig og stusslig her alene foran skjerm og tastatur hele dagen, selv om jeg blant de heldige med familie sammen med meg her hjemme. Det er også viktig å holde på noen faste rutiner slik jeg ser det, og ikke minst få frisk luft og litt bevegelse hver dag.

Jeg har egentlig ikke så mye mer å fortelle enn det dere selv kan lese på Innsida eller Universitetsavisa. Det er for eksempel avklart at det ikke blir noen fysiske eksamener før sommeren. Det pågår en diskusjon om kriterier for forlengelse av stipend/tid for PhD, men det er ikke helt avklart ennå. Det er også viktig at du tar ut ferie som normalt og finner andre måter å feriere på enn planlagt. Hvis alle skal avvikle ferie senere i år eller skyve til neste år sier det seg selv at systemet bryter sammen.

Hva som skjer etter påske får vi vite den 8. april, da blir det en pressekonferanse fra Regjeringen, og vi ledelsen på NTNU skal ha et møte etterpå. Vi får seg hvordan det hele utvikler seg, og ta en dag om gangen.

Frem til da, takk for fantastisk innsats til alle! Ta en velfortjent påskeferie, så ser vi hva som skjer etterpå.

Monica

ØK-nytt uke 12

av 20. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi snart ferdig med en av de rareste ukene på NTNU jeg har opplevd så langt. Skype/team-tilværelsen har gått fra å føles som en unntakstilstand, til å bli tilnærmet normalisert. Begge mine uteboende student-barn har flyttet midlertidig hjem, og vi har i tillegg en vordende russ som hentet russeklærne sine samme dag som skolen stengte! Nå sitter vi alle fem rundt i huset på ulike digitale plattformer, og gjennomfører møter på Skype og Teams, noen følger forelesninger i statsvitenskap, handelsledelse og politisk kommunikasjon på Blackboard Collaborate, de gjør digitale gruppeoppgaver, og yngstemann på videregående driver med innleveringer på enda en annen plattform jeg ikke husker hva heter. Heldigvis har vi mye plass og dører som kan lukkes, slik at vi ikke forstyrrer hverandre for mye. Etter en drøy uke på denne måten ser vi at det jo fungerer forbløffende bra! Jeg er nå evig takknemlig for at jeg insisterte på å innrede et Yoga-rom i kjelleren da vi renoverte huset for to år siden, slik at jeg faktisk har et sted å trene, med musikk, vekter, yogamatter og stepkasser og slike greier som jeg liker å drive med. Da vi var ute og spaserte her om dagen var promenaden langs Nidelven helt stinn av joggere. Det gjelder å finne en dagsrytme som fungerer for hver og en av oss! Mange av dere har opprettet digitale møteplasser og rom, med bilder, kviss og diverse. Kjør på med digitale møteplasser!

Men situasjonen er også trist, krevende og skremmende. Jeg har en god venninne som er fra Nord-Italia, og det er veldig tungt å høre om hennes erfaringer med venner og familie, der mange er gått bort og mange er syke. Og de kan ikke besøke hverandre.

Uken har oppgavemessig vært preget av mange ting, blant annet å få kontakt med alle våre utvekslingsstudenter. Vi har nå kun 2 av nesten 200 vi ikke har fått kontakt med, resten er enten kommet hjem, er på vei, eller har valgt å bli der de er og gjort en risikovurdering av det. Vi har kontakt med alle ansatte utenlands, og har oversikt over alle. Vi jobber på spreng for å finne ut hvordan vi løser undervisning og eksamen til våren. Vi ser på oppgaver knyttet til forskning, disputaser, EVU og alt annet vi driver med, og finner ut hvordan alt skal løses i tiden som kommer.

Rett før alt stengte ned, rakk vi akkurat å arrangere en disputas. Dette var Paritosh Chakor Deshpande på IØT, med avhandlingen «Systems Engineering (SE) for Sustainability in the Life Cycle Management of Commercial Fishing Gears». Komiteen besto av Professor Paulo Manuel Cadete Ferrão, University of Lisbon, Senior Research Scientist Helena Dahlbo, Finnish Environment Institute SYKE og administert av Ottar Michelsen ved IØT. Veileder har vært rrofessor Annik Magerholm Fet, og biveiledere professor Helge Brattebø og professor Christofer Skaar. Her er kandidaten lykkelig etter overstått disputas:

Før Corona-avstenging fikk vi også tilbakemelding om et nytt BOA-prosjekt gjennom Forskningsrådet, innen temaet innovasjon i offentlig sektor, med tittel «Forankre innovative offentlige anskaffelser i kommunene (FORAN)». Det er Trondheim kommune som er prosjekteier, og det er koblet til Universitetskommune 3.0. Prosjektteamet ved IØT er Elsebeth Holmen, Luitzen de Boer og Maren Østensen. I siste søknadsrunde, som nå resulterte i bevilgning fikk de også støtte fra Raymond Stokke som akkurat hadde startet som Post doc ved IØT. Vi vil rekruttere en ny PhD student og Elsebeth vil være faglig prosjektleder. Dette innovasjonssystemprosjektet skal resultere i en organisasjons- og ledelsesmodell som forbedrer og forankrer IOA (Innovative offentlige anskaffelser) som «generell praksis» i norske kommuner. Omfang (prosjektmidler til IØT): 4,1 mill. Gratulerer så mye!

Eller har jeg allerede meldt til dere at Jon Olaf Olaussen på HHS deltok i Debatten på NRK i går kveld. Min oppfatning var at dette gikk riktig bra, han gjorde en solid innsats og fremsto med stor faglig tyngde. Temaet er kontroversielt og ubehagelig, og vekker potensielt sterke følelsesmessige reaksjoner. Nettopp derfor er det modig gjort å stille opp i en tøff og krevende debatt med finansministeren og komme så godt ut av det. Gratulerer til Jon Olaf! Temaet har vært i mange aviser de siste dagene, her i Nettavisen: https://www.nettavisen.no/nyheter/ntnu-professor—korona-tiltakene-star-rett-og-slett-ikke-i-forhold-til-konsekvensene/3423939204.html

Da håper jeg alle får en så bra helg som mulig gitt omstendighetene. Ta vare på de rundt deg, ikke minst digitalt!

Monica

ØK-nytt uke 11

av 15. mars 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen på ØK-fakultetet! Denne uken har vært dramatisk, og mye har endret seg fra dag til dag. Mandag og tirsdag var tilværelsen fortsatt ganske normal, men tirsdag kom beskjeden om at Fakultet for medisin og helse sendte hjem alle sine studenter fra campus. Så satte vi lokalt beredsskap på fakultetet vårt, og NTNU satte sentralt beredskap samtidig. Torsdag kom meldingen fra regjeringen om nedstenging av det meste av samfunnsaktivitet, foreløpig i to uker.

Vi har nå daglige beredskapsmøter på Fakultetet, med meg som leder, og med Gunnar, Rannveig, Svein Olav, Kari og Ragnhild. Gjennom helgen har vi jobbet med å effektuere den sentrale beskjeden om å kontakte alle utvekslingsstudenter og oppfordre dem til å reise hjem, som NTNU har gitt beskjed om. Vi fikk en liste på 188 studenter som vi nå jobber oss gjennom, fjerner de vi vet allerede har dratt hjem, og prøver å få oversikt over hvordan det går med alle de andre. Det går også ut informasjon til utvekslingsstudenter i Norge. Det er nye møter både sentralt og lokalt om dette i ettermiddag/kveld. Alle møter er selvsagt på Skype.

Alle dere andre har fått beskjed om å bruke hjemmekontor i så stor grad som mulig. Det jobbes på spreng sentralt på NTNU på å få opp ordninger for digital undervisning og eksamen, en egen beredskapsgruppe ledet av prorektor Berit Kjelstad har ansvar for det. Alle campuser er stengt, og skal kun oppsøkes når det er strengt nødvendig.

Det er ellers viktig at vi alle følger de rådene vi får fra sentrale myndigheter. Akkurat nå er en viktig beskjed å holde seg hjemme, ikke dra på hytter utenfor den kommunen du bor i. Dette er for å unngå å belaste helsevesen i små hyttekommuner. Det er ellers viktig å følge alle pålegg om karantene og annet som kommer fortløpende.

Det er generelt viktig med en kritisk offentlighet som diskuterer og evaluerer råd fra myndigheter. Men akkurat nå er vi i en krisesituasjon, og da må vi bare følge de pålegg som kommer, om det er fra regjeringen, helsemyndigheter, eller arbeidsgiver. Så blir det en tid for evaluering og diskusjon senere. Nå handler alt om å begrense smittespredning av hensyn til de av oss som ikke har helse til å tåle en influensa.

Mange kan bli ensomme i dagene og ukene fremover, i isolasjon. Ta vare på hverandre. Ring og slå av en prat eller skriv en hyggelig melding til kolleger eller andre du tror sitter alene. Det går fint an å dele en kaffekopp over Skype eller Facetime!

Jeg kommer til å oppdatere blogg litt hyppigere fremover, slik at dere vet hva som skjer på fakultetet.

Alt godt,

Monica

Topp