Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

monicr

ØK-nytt uke 2

av 15. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! I går hadde vi årets første disputas, som var heldigital. Det var med ISØ som ansvarlig institutt, og kandidaten var Anette Borge. Tittel på avhandling: «Essays on Macroeconometrics. Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Expectations and Forecasting». Det var nedsatt en komite bestående av Professor Raffaella Giacomini, University College London, Professor Martin M. Andreasen, Aarhus University og administert av Professor Snorre Lindset fra ISØ. Veilederen til Anette har vært Professor Gunnar Bårdsen fra ISØ. og biveileder Senior Adviser Junior Maih, Norges Bank. Gratulerer så mye!

Vi har hatt et lederskifte på NTNU Handelshøyskolen. Arve Pettersen har valgt å gå av, og nestleder Kari Nyland trer inn som konsituert leder frem til sommeren eller til en ny instituttleder er på plass. Jeg vil benytte anledningen til takke Arve for innsatsen, og jeg er svært takknemlig for at Kari tar på seg oppgaven. Ellers er alle fire instituttlederstillinger utlyst for en ny fireårsperiode, søknadsfrist er 24. januar.

Ellers kan jeg melde om at vi jobber med å videreutvikle vårt bachelorprogram i logistikkingeniør i Trondheim! I dag morges startet et helt nytt fag: TLOG2011 Logistikkteknologi og digitalisering. Faget fokuserer på ulike teknologier innenfor logistikk, som materialhåndtering, lager-operasjoner, distribusjon, transport og verdikjedeledelse (supply chain management). Faget skal også ha fokus på automatisering og ulike digitale teknologier (f. eks., AGV, AR/VR, IoT, maskinlæring osv.) som har forandret logistikken. Dette faget svarer opp behovet fra markedet, og målet er å forberede studentene med kunnskap og ferdigheter de trenger for å kunne stå best mulig rustet til å møte utfordringene i arbeidsmarkedet i en digital fremtid. Alireza på IØT jobber med dette. Lykke til, høres ut som et svært relevant og tidsriktig tema for våre studenter!

Da håper jeg alle får en fin og fredelig helg. Noen av oss politiske nerder følger ekstra godt med på det som skjer i USA om dagen, og da blir det aldri et kjedelig øyeblikk!

Monica

ØK-nytt uke 1

av 8. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og godt nyttår til alle! Koronasituasjonen har tilspisses seg gjennom julen her i Trondheim, og de fleste av oss sitter på hjemmekontor nå. Ålesund og Gjøvik har litt bedre smittesituasjon, men mye hjemmekontor der også etter hva jeg forstår. Vi får bare håpe at situasjonen bedrer seg når vaksinasjonsprogrammet blir iverksatt nå gradvis.

Vi har fått to nye medarbeidere. Jeg har allerede nevnt Anders, ny prosjektøkonom som startet denne uken, og som jeg var så heldig å få hilse på da han var innom campus for å hente skjerm og utstyr. Denne uken startet også en ny medarbeider på ISØ! Anne-Lene Semb er ny studieveileder ved instituttet. Hun har tidligere jobbet som studieveileder ved Universitetet i Agder, og har nå begynt i 100% stilling som studiekonsulent ved ISØ. Her skal hun blant annet svare på henvendelser og veilede studenter, jobbe med saksbehandling av studiesaker og administrere eksamen. Ny studieveileder betyr at det blir en omstrukturering av administrasjonen ved ISØ. Gerd går av med pensjon i januar etter over 30 år ved ISØ! Eli, som har jobbet som studieveileder ved ISØ siden 2018, vil i tiden fremover jobbe også med andre arbeidsoppgaver enn studieveiledning. Velkommen til Anne-Lene, dette blir bra! Dette er Anne-Lene:

Da vil jeg ønske dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 51

av 18. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag!

De siste dagene har det vært det rene julegave-rushet til oss på ØK. Først fikk jeg melding om at IIF hadde fått et DIKU-prosjekt omkring temaet studentaktiv læring, over tre år og 5 millioner. Videre kom meldinger om forskningsprosjekter fra NFR, som også ble presentert i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/ntnu-forskning-innovasjon-nyskaping/milliarder-til-nyskapende-forskning/186514

Jeg har sikkert ikke full oversikt over alt vi har fått tilslag på, men gjennom gode hjelpere er i alle fall denne listen klar:

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Eirik Albrechtsen. IØT prosjektbeløp 2,6 mill

Powerdig – Digitalization of short-term resource allocation in power markets. Kompetanseprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Pedro Crespo del Granado. IØT prosjektbeløp 4,6 mill

Enhancing the potential of Calanus as raw material for sustainable aquaculture feed ingredients. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig Sintef. Prosjektleder Paritosh Deshpande. IØT prosjektbeløp 2,8 mill

RISKY – Concequences of fundamental changes in risk regulation. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU Samfunnsforskning. Prosjektleder Trond Kongsvik. IØT prosjektbeløp 0,8 mill

PROSIM Professional education and simultation based training. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU IHB, prosjektleder Aud Marit Wahl. IØT prosjektbeløp 0,6 mill

Twin Fjord – A participatory planning support system for sustainable area management using digital twin technology. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill

Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Bærum kommune. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill.

GRØNN KAI – Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Stranda kommune. Prosjektleder Øivind Strand. IIF prosjektbeløp: uavklart

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Andreas Ravndal Kostøl. ISØ prosjektbeløp: 7,5 mill

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig BI. Prosjektleder Ragnar Torvik.
ISØ prosjektbeløp: 1,2 mill

Dukker det opp flere prosjekt, gi meg veldig gjerne beskjed! Dette er fantastisk, og helt i tråd med vår strategi og handlingsplan, der økt BOA-aktivitet er et av våre tre prioriterte områder.

Vi får en ny medarbeider på HMS-faggruppen på IØT: Therese Bergh Nitter starter 1. januar 2021 som førsteamanuensis i yrkeshygiene. Velkommen så mye til oss.

Som om ikke det var tilstrekkelig med hyggelige nyheter har jeg enda en på lager: Vi har i dag utnevnt en ny dosent: Trond Kristoffersen på HHS fikk i morges opprykk fra førstelektor til dosent. Trond er utdannet statsautorisert revisor fra det som nå er Nord Universitet og NHH, jobbet i mange år som revisor i næringslivet, før han kom til den gangen TØH, i 1993. Han har undervist innen et bredt felt av økononomifagene våre, har gitt ut enormt mange lærebøker og faglige artikler, og er en nestor innen regnskapsfaget også nasjonalt. Gratulerer så mye Trond, vi håper å få stor glede av deg også fremover!

Da håper jeg alle får en fredelig, om annerledes jul. ØK-nytt tar også juleferie til over nyttår. Riktig god jul til alle, takk for fantastisk innsats i 2020!

Monica

ØK-nytt uke 50

av 12. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag! Julestremningen begynner å feste grepet, selv om snøen lar vente på seg her i Trondheim. Dagen i går startet på hyggeligst tenkelige vis, med åpning av et nytt senter for miljøvennlig energi (FME) vi deltar i, med fokus på vindkraft: NorthWind. Vi fikk nyheten servert på video fra statsråd Tina Bru:

Konsortiet består av en rekke fagmiljøer fra SINTEF og NTNU, Universitetet i Oslo, Nina og flere andre, og omkring 40 bedrifter. SINTEF-sjef Alexandra og NTNU-rektor Anne feiret med kake:

SINTEF er vertsinstitusjon for prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd. NTNU har med intet mindre enn seks fakulteter: IV, IE, NV, HF, SU og ØK. Fra ØK er det Asgeir Tomasgard som er primus motor, og nok en gang har han fått opp et bra konsept på særdeles knapp tid. Dekaner fra halvparten av fakultetene var tilstede, forskriftsmessig antrukket:

Fra venstre IE-dekan Ingrid Schølberg, IV-dekan Olav Bolland og meg

Og det stopper ikke der. Dagen før, torsdag kom den offisielle beskjeden fra DIKU om at prosjektet SFU Engage blir videreført i fem nye år. Ikke nok med det, den internasjonale evalueringskomiteen slår fast at senteret er verdensledende på sitt felt. Gratulerer så mye til senterleder Øystein Widding og alle de andre som står på! Les mer her: https://engage-centre.no/five-more-years-for-engage/?fbclid=IwAR2R0gdDClCdJ7-ikG_srzLCVW62bAEsT6IS53vWCxp3qVTk1DE4UF_j6oY

Vi har dessuten hatt intet mindre enn tre diputaser de siste ukene. Sist ute var Bo Dong fra IØT, som disputerte med avhandlingen: “Novel Optimization Models for Complex Planning Problems in Maritime Transportation”. Evaueringskomite besto av: Senior Lecturer Maria Battarra, University of Bath, Senior Research Scientist Truls Flatberg, SINTEF Industry, og førsteamanuensis Anders Nordby Gullhav fra IØT. Veiledere har vært Kjetil Fagerholt som hovedveileder, og Marielle Christiansen som biveileder. Her er Bo Dong sammen med komiteen:

Og med stolte veiledere:

Vi hadde også en disputas fredag 4 desember, med Lisa Græslie fra IØT. Tittelen på hennes avhandling var: «Innovation in hospitals
 The diffusion of knowledge and innovations in the context of specialization». Komiteen besto av Associate Professor Tatiana Andreeva, Maynooth University, Associate Professor Bjørn Erik Mørk, BI Norwegian Business School og Professor Alf Steinar Sætre fra IØT. Veilederne til Lisa har vært Professor Arild Aspelund fra IØT, og biveileder Associate Professor Frode Heldal fra NTNU Handelshøyskolen. Her er Lisa etter dyst, med veiledere og disputasleder Roger Sørheim:

Også sist uke kom en gladmelding fra Ålesund. Siv Marina Grimsrud og forskningsprosjektet Blue Circular Economy (BCE) har kommet gjennom NRK VItens nåløye på universitetenes pitchedag hos NRK! NRK Viten-redaksjonen inviterte NTNU, UiB, UiO og UiT til en pitchedag for å vise fram forskningsprosjekter som har potensiale til å bli til langlesningssaker, dokumentarer eller lignende, og som derfor også møter et kriteriesett som NRK har satt.  Til sammen 51 saker ble meldt inn bare fra NTNU, men bare 9 av disse gikk videre til selve pitchedagen som var i slutten av november. Siv Marina og Blue Circular Economy var en av disse. Gratulerer så mye!!

Og det var ennå en disputas sist uke. Charlotte Marie Morland ved NTNU Handelshøyskolen disputerte med avhandlingen: “Styring i laterale relasjoner og vertikalt strukturerte organisasjoner – en studie av styringsmekanismer i et universitetssykehus”. Evalueringskomiteen besto av Professor Anders Hersinger, Luleå tekniska universitet, Sverige, Professor Katarina Kaarbøe, NHH Norges Handelshøyskole og Førsteamanuensis Terje Berg fra HHS. Hovedveileder har vært professor Inger Johanne Pettersen fra HHS, og medveileder Peter Skærbæk, CBS Handelshøjskolen i København og NTNU. Gratulerer så mye! Her er Charlotte med komiteen:

Og med veileder:

Ellers kan jeg nevne at vi nå har vært hele runden med å diskutere misjon med ansatte på fakultetet. Dette er et moment som knytter seg til strategiplanen vår – som per i dag ikke har misjon, men «samfunnsoppdrag» som ligner en del. Årsaken til at vi introduserer misjon i strategien er arbeidet med akkreditering innen AACSB, der en egenformulert misjon er det man «måles» opp mot, at vi faktisk gjør det vi sier vi skal gjøre.

På grunn av koblingen til strategiplanen har vi gått så bredt ut som vi har, slik at misjon er noe alle nå har fått sjansen til å være med å diskutere, på samme måte som vi jobbet svært bredt med involvering da vi laget strategiplanen vår i 2017.

Synspunktene på akkreditering i AACSB er som forventet varierende i de ulike fagmiljøene, fra sterk entusiasme til sterk motstand og likegyldighet. Det har vært svært verdifullt å snakke direkte med så mange av dere om saken! Tusen takk for alle synspunkt og innspill, og takk for den åpne og ærlige tonen vi har hatt i prosessen, det setter jeg stor pris på. Hos oss på ØK skal det alltid være rom for å si klart og tydelig fra om hva man mener!

Alt er notert, og gangen videre nå er at vi skal få bearbeidet alle inntrykk, synspunkt og meninger, både om selve prosessen, om akkreditering og om innholdet i misjonen. Vi har berammet et møte i den lille utredningsgruppen rett over nyttår, og skal diskutere neste steg.

Det store spørsmålet for mange er hvilke studieprogram som tas med og ikke tas med. Det er NTNU som institusjon som blir akkreditert, men ved visse studieprogram. Utvelgelsen av program er basert på kriterier, men også vurderinger og valg, som vi må finne mer ut av. Dette tar vi på dypeste alvor, og kommer tilbake med informasjon om videre prosess når vi har bearbeidet.

Da håper jeg alle får en fin adventshelg, og en fin innspurt frem mot juleferie.

Monica

ØK-nytt uke 49

av 4. desember 2020 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle! I dag fikk vi en svært trist melding, som er i ferd med å nå de fleste nasjonale mediekanaler i skrivende øyeblikk. Slike meldinger er av aller tristeste slag.

I formiddag fikk jeg beskjed om at en av våre studenter på tragisk vis har omkommet i en trafikkulykke på vei hjem til juleferie i Lier. Det var fire personer i bilen, de tre andre henholdsvis kritisk, hardt og moderat skadd. Ulykken skjedde på riksvei 3 i Storelvdal i går ettermiddag. Bilen de satt i fikk sleng på glatt føre, og kolliderte med motgående vogntog.

Navnet til studenten som omkom er Marie Myrset Skinnemoen. Hun gikk første året på bachelor i økonomi og administrasjon på NTNU Handelshøyskolen.

Å miste en student er noe av de verste vi kan oppleve. Det berører oss alle, både ansatte, studenter og hele NTNU. Våre tanker går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem.

Vi har varslet studentene og studenttillitsvalgte, og formidlet kontaktinfo til studentprest og rådgiver i Studentsamskipnaden. Arve har varslet ansatte på NTNU Handelshøyskolen. Vi vil i samarbeid med begravelsesbyrå opprette en digital kondolanseprotokoll, og vil komme tilbake til en minneseremoni etter nyttår.

Vi lyser fred over Maries minne. 

Monica

ØK-nytt uke 47 og 48

av 27. november 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Denne uka arrangerte vi en digital BØA-dag, om hvordan det går med det felles bachelor-programmet på tvers av tre campus. Mitt inntrykk fra å delta på mesteparten er at dette går bedre og bedre, og vi lærer mye her vi kan ta med til annen faglig integrasjon fremover.

Er det lønnsomt for en bedrift å legge om til bærekraftig produksjon? Ja, antakelig ofte, konkluderer forskere ved NTNU, nærmere bestemt stipendiat Fanny Hermundsdottir på IØT, som har en sak i Gemini hvor hun har sett på lønnsomheten for bedrifter som legger om til bærekraftig produksjon: https://gemini.no/2020/11/bedrifter-kan-tjene-pa-baerekraftig-omlegging/

Regjeringen har oppnevnt nye medlemmer til Teknologirådet. De to fra NTNU i perioden 2020-24 er Morten Breivik fra IE-fakultetet (kybernetikk) og Aris fra fagseksjonen på Gjøvik. Gratulerer så mye, Aris! Les her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-teknologirad-for-2020-2024/id2787178/

Som alt annet for tiden ble også doktorpromosjon digital i år. Det ble gjennomført i form av en video vi spilte inn med dekaner og rektorat, og personlige hilsener til hver av de 384 nyutnevnte PhD-ene. Se omtale og opptak her: https://www.universitetsavisa.no/nyheter/2020/11/27/Her-kan-du-se-opptaket-av-digital-doktorpromosjon-23069741.ece

I neste uke har vi to disputaser, og enda en før julen ringer inn. Jeg kommer tilbake til omtale av disse så snart jeg har fått bilder fra begivenhetene.

Da håper jeg alle får en fin helg! Det blir smått med sosiale treffpunkt for tiden, men vi får kose oss hjemme, og håpe på bedre tider.

Monica

ØK-nytt uke 46

av 13. november 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag! Da er vi inne i en nedlukkingsrunde igjen, om ikke så dramatisk som i vår. Vi får håpe at det ikke varer for lenge, og at vaksinen snart er på markedet! Vi blir nødt til å være tilbakeholdne når det gjelder reiser og sosiale arrangementer, og hjemmekontor blir mer vanlig igjen, særlig hvis man må reise med kollektivtrafikk. Gjør vi et krafttak nå kommer vi ned på akseptable nivåer igjen.

Vi hadde et flott dekan- og instituttlederseminar i Ålesund denne uken. Hele arrangementet var godkjent av smittevernoverlegen personlig, og ble svært vellykket. Vi jobber med å få en operasjonalisering av felles strategi for campus Ålesund.

Onsdag hadde vi besøk av Helge Brattebø i instituttledermøtet, der vi sammen med resten av NTNU skal sette bærekraft enda tydeligere på dagsorden fremover.

Vi har hatt en disputas denne uken også, nemlig Therese Bergh Nitter på HMS-gruppen på IØT. Hennes avhandling hadde tittelen: «Strategies for assessing exposure to and managing air concentrations of disinfection by-products in indoor swimming facilities». Komiteen besto av: Dr Pernilla Wiebert fra Karolinska Institutet, Senior Researcher Pål Graff, The National Institute of Occupational Health in Norway, og Professor Ottar Michelsen fra NTNU som administrator. Therese sin prøveforelesning hadde tittelen: «The significance of different exposure routes in occupational hygiene». Veilederne har vært Kristin Svendsen, biveiledere Rikke Jørgensen og Salvatore Carlucci. Det hele gikk svært bra, og her er kandidat, komite og veiledere, noen på zoom i bakgrunnen:

Ellers har nærings-PhD Endre Jo Reite (tilhørende IIF, men med veiledere fra flere institutt hos oss) et innlegg i Gemini, om norske hustanders foruroligende høye gjeldsgrad. Dette var et foredrag han holdt i vårt lunsjseminar Kost og Nytte: https://gemini.no/2020/11/norske-husholdninger-ligger-i-verdenstoppen-i-privat-gjeld/

Med det vil jeg ønske dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 7. november 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag!

Fakultetet har denne uka produsert studiepoeng på 78 grader nord, når Eirik Albrechtsen (IØT) hadde første samling i EVU-kurset Arktisk sikkerhet i Longyearbyen. Kurset arrangeres i samarbeid med Arctic Safety Center ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) der Eirik Albrechtsen er ansatt som professor II.  25 deltakere fra lokale aktører i Longyearbyen har deltatt, og det har stått like mange på venteliste til kurset. Det er første gang i historien at det kjøres videreutdanningskurs ved UNIS og er trolig det nordligste EVU-kurset noensinne. Kurset omhandler sikkerhetsledelse i en arktisk kontekst (naturfarer, klimaendringer, ekstreme værforhold, utskifting av befolkning, store avstander, mangel på infrastruktur mm). Prinsipper for barrierefilosofi og risikovurderinger er brukt på både skredsikring og isbjørnsikkerhet.

Onsdag og torsdag denne uken var jeg i Ålesund. Jeg holdt en forelesning om den norske modellen for studenter i emnet Organisasjon og ledelse, ingen slipper unna dette viktige temaet! Etterpå hadde vi møte med ledergruppen på IIF om akkreditering. Like etter det ble jeg kapret av viserektor Annik Magerholm Fet for å delta i hennes ukentlige Podcast:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi fikk en nyansatt på plass i denne uken. Mahmoud Hosseinniakani startet som førsteamanuensis i regnskap og revisjon ved HHS. Han har en doktorgrad fra Göteborgs universitet. Han er fortsatt i karantene, men kommer på kontoret fra neste torsdag. Det er særdeles viktig å forsterke fagstaben på HHS innenfor dette viktige temaet, så det er veldig gledet at Mahmoud er med på laget vårt nå!

I dag kom nyheten i Adressa og i Finansavisen som jeg har visst om en stund: Tidligere instituttleder på ISØ og tidligere visesentralbanksjef, Egil Matsen er ansatt som ny administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning i Trondheim. Tidligere direktør i Sparebanken 1 Midtnorge Finn Haugan er styreleder. Med seg på laget har de også to andre NTNU-professorer: Vår egen Ragnar Torvik og Svein Ove Erikstad fra Marin Teknikk. Ragnar skal fortsatt være professor på ISØ, men ha en bistilling i Forte. Disse to har også utviklet et nytt produkt vi vil få høre mer om etterhvert. Egil kommer til å være tilknyttet ISØ i en deltidsstilling, for å få til et godt samarbeid mellom institutt/fakultet og Forte Fondsforvaltning. Vi ser blant annet for oss studentprosjekter, masteroppgaver, gjesteforelesninger og annen gjensidig nyttig aktivitet som kan komme mange av våre studenter innen finans til gode, og som også bedriften ser stor nytte av. Jeg ser frem til å samarbeide med Egil i en ny rolle! Her er oppslaget i dagens Adresseavis:

Og med det ønsker jeg alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 44

av 30. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Først en skikkelig gladnyhet: I NTNU-styrets møte i går ble følgende vedtatt:

Det nye masterprogrammet i industriell innovasjon og digital sikkerhet starter opp høsten 2021!!

Studieprogrammet ligger til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik og er et samarbeid med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Professor Halvor Holtskog er studieprogramleder. 

Masterprogrammet skal bidra til å gjøre norsk privat næringsliv og offentlig sektor grønnere, smartere, mer nyskapende og produktivt. Sentrale temaer i studiet vil være: industriell innovasjon i en norsk kontekst, informasjonssikkerhet, digitalisering og digitale forretningsmodeller, digital økonomi, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, ledelse, Lean, Industri 4.0/5.0, og oppskalering av innovasjoner. Oppsummert i tre bærebjelker:

  • industriell Innovasjon
  • bærekraft og 
  • digitalisering

Disse temaene er relevante i utdannelsen av fremtidens kunnskapsmedarbeidere som skal sikre norsk konkurransedyktig næringsliv i en globalisert verden. Ved å kombinere IE sin visjon om å muliggjøre en smart, trygg og bærekraftig framtid med ØK sin visjon om sterke koblinger vil masterprogrammet utdanne kandidater som forstår kompleksiteten i innovasjon hos globalt konkurranseutsatt næringsliv med et stadig sterkere behov for datasikkerhet. 

Videre følger det av den nye industrielle innovasjonen—industri 4.0/5.0—at digitalisering av forretningsmodeller øker, og dette vil befeste behovet for økt forståelse av informasjonssikkerhet spesielt. Et annet viktig aspekt er samfunnets krav om bærekraftig produksjon og utvikling hos næringsliv og offentlig sektor, som gjenspeiles i studieprogrammet gjennom grunnprinsipper i utdanningen; sikre anstendig arbeid, økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, etisk forsvarlig kunnskapsutvikling, løse klimautfordringer, offentlig styring og arbeidsmiljø. Dette forsterkes gjennom ulike tilnærminger til disse grunnprinsippene i de forskjellige emnene av ulike fagmiljøer tilhørende ulike fagtradisjoner.

Vi har dessuten fått nyss om at vårt program (som var et av mange nye i saken til styret) fikk ekstra rosende omtale for god arbeidslivsrelevans. Det er særlig gledelig! Gratulerer så mye til hele fagseksjonen på Gjøvik, og særlig Halvor som har ledet dette arbeidet. Vi ser frem til oppstart høsten 2021!

Vi har ansatt en ny prosjektøkononom på fakultetet, han heter Anders Tempelhaug. Han starter fra januar. Med økning i BOA er det viktig å få denne viktige funksjonen på plass!

Sist uke hadde vi som nevnt tre diputaser. To av dem omtalte jeg forrige fredag. Den tredje ble gjennomført fredag for en uke siden, og kandidaten var Steffen Bakker på IØT. Hans avhandling har tittelen: Optimization models for the plugging and abandoning of offshore oil and gas fields”. Komiteen besto av Professor Dag Haugland, University of Bergen, Research Scientist Elin Espeland Halvorsen-Weare, SINTEF Ocean AS og Professor Henrik Andersson fra IØT som administrator. Veileder har vært Asgeir Tomasgard, og biveiledere Stein-Erik Fleten og Chrysanthos Gounaris fra Carnegie Mellon University. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Recent trends in exact solution methods for vehicle routing problems”.

Her er Steffen sammen med komiteen sin:

Og med stolt veileder, Asgeir:

Vi på ØK er alltid aktuelle i tiden. Et eksempel på det er en rykende fersk publikasjon om Covid-19, fra Simon Risanger, stipendiat på Bedøk-gruppen på IØT i journalen «Medicine Decision Making: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0272989X20969690

Med det vil jeg ønske alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 43

av 23. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Denne uken har vi fortsatt rundturen om internasjonal akkreditering, og vi har møtt flere av faggruppene på HHS. Vi fortsetter neste uke! Jeg deltok mandag i en digital «Site-Visit» på Engage, en midtveisevaluering i regi av DIKU, som vi avgjøre om vi forlenget senteret i periode 2. Takk til Øystein Widding, Jørgen Flint og alle andre gode hjelpere på Engage, dette ble virkelig en bra gjennomføring. Vi krysser fingrene for at dette går veien!

Tirsdag deltok Asgeir Tomasgard og jeg i en digital konferanse, som er istedet for den årlige NTNU/SINTEF-reisen til Brussel. Jeg og Eli Aamot fra SINTEF Industri ledet en «break out session» om sirkulær økonomi, og Asgeir bidro som ekspertkommentator. Det var mye teknisk kluss og tull, men vi var strålende fornøyd med innholdet!

Studenter som tar Endringsledelse som fordypning på Indøk og har Kværner Stord som casebedrift har denne høsten fått en enestående mulighet. Bedriften har, innenfor rammen av korona-restriksjoner, klart å designe et godt program for masterstudentene. I to dager har med Kværner som case i sin masteroppgave fått omvisning, presentasjoner samt individuelle møter med nøkkelinformanter ved Kværner. Et opplegg som gjør at resten av datainnsamlingen til våren kan skje elektronisk. På denne måten kunne Kværner ha god kontroll på hvem som besøker verftet og ta seg god tid til å planlegge gjennomføringen, og studentene våre får et godt empirisk grunnlag for videre empirisk datainnsamling over web til våren. Kanskje en idé for flere? Takk til Hanne Finnestrand og Marte Holmemo for info og bilde! Her har vi studentene in action på Stord:

Uken har ellers stått i disputasenes tegn. Ikke mindre enn tre disputaser gjennomført. Først ute var Hakim Lyngstadås på Handelshøyskolen. Avhandlingen hans har tittelen “Working capital management and financial performance: Toward a classificatory framework for different forms of fit in empirical WCM research”. Komiteen besto av følgende fagpersoner: Professor Dr Utz Schäffer, WHU Otto Beisheim School of Management fra Tyskland, Professor Mette Helene Bjørndal, NHH og Professor Inger Johanne Pettersen, NTNU, sistnevnte som administrator. Hovedveileder har vært Terje Berg, biveiledere Tobias Svanström fra BI og Umeå samt Tor Georg Jakobsen. Her er kandidaten sammen med en svært fornøyd veileder Terje Berg:

Disputasen ble ledet av instituttleder Arve Pettersen, og komiteen var digitalt tilstede på Zoom i bakgrunnen:

Fortsettelsen fulgte to dager etter på onsdag. Da var det Lillian Waagø fra IØT som sto for tur, med avhandlingen «Resource Acquisition in New Technology-Based Firms: An International Comparative Study of New Biotechnology Firms». Den faglige komiteen besto av Professor Emeritus Tage Koed Madsen, University of Southern Denmark, førsteamanuensis Jorunn Grande, Nord University, og Øystein Moen fra IØT. Veileder har vært Arild Aspelund fra IØT. Jeg fikk gleden av å lede denne disputasen selv, og temaet var virkelig relevant og interessant, jeg lærte mye! Her er komite etter dyst:

Kandidat og veileder etterpå:

Arild Aspelund og Lillian Waagø.

Gratulerer så mye til Hakim og Lillian! Vi har en disputas i dag også, i skrivende stund. Dette er Steffen Bakker på IØT. Den får jeg komme tilbake til neste uke, når seansen er avsluttet og bilder mottatt!

Tilslutt en gladmelding fra Ålesund. Mark Pasquine på IIF fikk prisen «Studentenes studiekvalitetspris» som den beste underviseren ved NTNU i Ålesund! Mark uttalte følgende ved overrekkelsen: «Dette er en stor ære, og vi har et godt team på instituttet som støtter hverandre og gjør det lettere å prøve ut nye undervisningsmetoder. Takk også til endringsvillige studenter som gjør det til en glede å være underviser!» Her er prismottakeren umiddelbart etter utnevnelsen:

Og med disse kloke ord gjenstår det bare for meg å ønske dere alle god helg!

Monica

Topp